Ajan/casus; popüler meslek

AJAN/CASUS; POPÜLER MESLEK

Gazetelerde, televizyonlarda, siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde, üniversitelerde yeni bir uzman meslek grubu var.
Meslekler içinde yükselen değer; ajanlık/casusluktur.

Karanlık mahfillerde yetiştirilen sonrada dürüst namuslu yetenekli diye ülke yönetimlerine getirilen gizli işbirlikçiler, siyasi kimlikleri ile kıvırarak kitleleri peşlerinden sürükleyebilirler.

Bir de yüksek teknoloji ile donanımlı dinleme, takip izleme, delil üretme konularında eğitimliler vardır. Bunlar; masa başı ve saha elemanı ajanlardır.

Bunlar, içinizdedir, yanıbaşınızdadır.
Onlar her türlü iğrenç iddialarla yıpratma yöntemlerini uygularlar.
İşbirlikçilerce kendilerine dikte ettirilen plan program doğrultusunda hareket ederler.

Etki ajanı olarak tanımlanan bu tiplerin yaptıkları nedir?
Bu ya gazete, ya Tv, ya da internet üzerinden olabildiğince iftira atarak gerçekleri tersyüz ederek, saptırarak, itibarsızlaştırmak ve güvensizlik aşılamaktır.

Bunun içinde hemen karalama yoluna giderler. Ellerinde yıpratmak için başka malzeme olmayınca var olan zehirini kusarlar.

Etki ajanlarının emrinde oldukları merkezin amacı; halkı aydınlatacak açıklamalar yapılmasın, yazılar yazılmasın, hiç kimse okumasın, hiç kimse aldatıldığının farkına varmasın, kendisinin aldatıldığının da kimse farkına varmasın. Ajanlığını da kimse bilmesin.

Etki ajanları; genellikle içten gruplarda çalışırlar. Amaçları güvensizlik aşılamaktır.

Suçlayacak herhangi bir şey bulmayan işbirlikçi ajanların bir görevi de internet fareliğidir. Onlar her türlü teknik araç gereçle de dinlerler, tarama yaparlar kim etkin, kim saygın, onu hedef haline getirirler.

Ajan/casus ya da fareler; gerçekleri çarpıtmakta eğitimlidirler.
Hırsızlığı yolsuzluğu istismarcılığı yapanları aklamak paklamak bunların bir diğer temel görevidir. Bir diğer görevi ise; efendilerin direktifi olan yıprat talimatını uygulamaktır.

Dürüst, namuslu, ahlaklı saygın kişiler hakkında iğrenç iftiraları vardır. Ve o kişilerin kimlerin adına hareket ettikleri, neden yıpratmak suçlama yolunu seçtikleri açık değil mi?

Yalancılıklarının ve hırsızlıklarının bilinmesini ve öğrenilmesini istemeyen korkanlar kendilerini güçlü göstermek çabasında olabilirler.

Kompleksli kişiler; ciddiye alınmayan kimliklerine dikkat çekmek ve ciddiye alınmak için her türlü iğrenç iftiraları da atmaktan çekinmezler.

Etki ajanlarını bilmek, anlamak, tanımak gerekir.
Çamur at izi kalsın anlayışında olan bu tiplerin zehirini, tersine şırınga etmekte her duyarlı kişinin yapması gereken durumdur.

Bu tip işbirlikçi tipleri, muhatap almak, cevap vermek gibi bir seviye düşüklüğü olur.

İşbirlikçi ajanın amacı; polemik yaratmaktır. O önce suçlar, tartışma alanı yaratmaya çalışır. Seviyesizliğinin ve adiliğinin paylaşılmasını ister.

Bu tip işbirlikçi ajanlara dikkat.
Etki ajanları yanı başınızdadır.
Tanıdığınız biri de olabilir.

Günün Sözü: Dinleyen de dinlenir. Yanıltan da yanılır.

Nurullah AYDIN
18 Şubat 2014-ANKARA
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt