Ahlak ve Anlamı

"İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar,
ancak
şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak
kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar,
hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır."

Konfüçyüs

Eylemlerimizi düzenleyerek, belirli kurallara göre yön verebilen bilgi alanıdır
ahlak.
Ahlak insanı insan yapan öğedir. İnsana saygılı olmaktır.Eylemlerimizi
düzenleyen yönlendiren bilgi alanıdır. Dünyayı yaşanılabilir kılmaktadır.
İyi,kötü,doğru,yanlış olanı da belirlemeye çalışmaktadır. Sana yapılmasını
istemediğini başkasına yapmamaktan geçmektedir.
İnsani ve vicdani hareket etme çabasıyla zincirlenmiş vicdanların rahatlama
yoludur.Kendine ve karşındakine de dürüst olabilmektir.
İnsanın yaşam karşısındaki duruşudur.Karanlıkta da yere çöp atmamayı
anlatır. El fenerini de andırır nerede olursa orası aydınlanır...
Toplumsal değer yargılarını da cinselliğe indirgememektir.Kadınların nasıl
giyinmesini de gerektiğini de belirlemek değildir.

İnsanın kendisine olan saygısını kaybetmeden verdiği sözü tutarak
yolsuzluk dolandırıcılık talan yapmayarak başkalarının emeğine göz dikmeden
çıkar sağlamamaktır.

Zülme adaletsizliğe haksızlığa karşı çıkmaktır. Sömürüyü baskıyı iftirayı
haksızlığı bozgunculuğu hizipçiliğin karşında yer almaktadır.
İnsana insan olmayı nasıl sececeğini gösterir. Karakterdeki her hangi bir
hataya karşı sessiz kalmayıp onu düzeltme eylemidir. Bal tutanın parmağını
yalamasını hoş gören anlayışını da benimsememektir.

Cezalandırma korkusu olmadan doğru olanı yapabilmektir..Ahlak insanlar arası
ilişkileri düzenlemede etkili bir alan olduğundan Platon da ahlak yaşamın
amacıdır
 demişti.

Tek kişiyle değil toplumun mutluluğunu esas almaktaydı.
Bu mutlulukta ancak devlette bulunur.Devletin amacı insanlara erdemli iyi olan
bir yaşamı sağlamasından geçmektedir.

Özgür Karakaya
ozgur694@hotmail.com
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt