Ahlak Sûresi

Selam!

Hucurat suresi:
Ahlaki prensipleri, müminlerin Peygambere karşı, müminlerin birbirlerine karşı nasıl tavır sergilemesi gerektiğini beyan eder.

İnsan sosyal bir varlık olması hasebiyle, toplum içinde ve sürekli ikili ilişkiler içinde bulunacaktır.
Bu ikili ilişkiler ve toplumsal ilişkiler içinde bir dizi ahlaki prensipleri takip etmesi gerekmektedir.
Bu gerekliliği ikame edecek ve insanın uhrevi,dünyevi saadetini sağlayacak, ahlaki prensipleri ve
kurallar dizisini en güzel bir biçimde insanın kullanımına sunacak olan yegane başucu kitabı “Kur’an’ı Kerim”dir
Hidayet rehberi olan Kur’an’ı Kerim , fert ve toplumun huzura kavuşmasını
ahlaki değerlere bağlılığı oranında olacağını beyan etmektedir.

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
10.Şu bir gerçek ki, müminler sadece kardeştirler. O halde kardeşleriniz arasında barışı sağlayın ve Allah'tan sakının ki, size merhamet edilebilsin.
11. Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin! Olabilir ki, alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay ettikleri, kendilerinden hayırlı olabilir. Öz benliklerinizi ayıplamayın/kendi nefislerinizde ayıplar aramayın; birbinize lakaplar yakıştırmayın. İmandan sonra sapıklıkla adlanmak ne kötü şeydir! Kim ki tövbe etmez, işte böyleleri zalimlerdir.
Sadakallah!

Ayetlerinde ise; iman etmiş iki toplum arasında oluşacak bir problemin çözümü sadetinde
sulh ve adalet kaidesi üzerine hareket edilmesini istemektedir.
İnananlar arasında çıkacak bu nevi problemler de, problemin çözümü noktasında aynı kaidelerin ölçü alınması gerekmektedir.
Aynı kaidelerin ölçü alınması halinde fert ve toplumlar arası huzur ve sosyal denge tesis edilecektir.

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
14. Bedeviler: "İman ettik." dediler. De ki: "Siz iman etmediniz. Ancak 'Müslüman' olduk deyin. İman sizin kalplerinize girmemiştir. Eğer Allah'a ve resulüne itaat ederseniz Allah, yapıp ettiklerinizden hiçbir şey eksiltmez. Çünkü Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir."
15. Müminler ancak şu kimselerdir ki, Allah'a ve resulüne iman ederler; sonra hiçbir kuşkuya düşmezler ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda didinirler. İşte bunlardır, özü-sözü birbirine uyanlar.
16. De ki: "Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysaki Allah, gökte ne var, yerde ne var hepsini bilir. Allah her şeyi çok iyi bilmektedir."
17. İslam'a girmelerini senin başına kakıyorlar. De ki: "İslamınızı benim başıma kakmayın! Aksine, eğer özü-sözü doğru insanlarsanız, sizi imana kılavuzladığı için Allah hepinizi minnet borcu altına sokar."
Sadakallah!

insana nasıl iman etmesi gerektiği sarahaten açıklanmaktadır.
İmanlı insan, davasına tam adanmış, sadece dili ile değil,
bütün uzuvlarıyla ALLAH’a ve Rasûlü’ne teslim olmuş,
ahlakın şahikasında bir şahsiyettir.

Mü’minler şek ve şüphe etmeden ALLAH ve Rasûlü’nün emirlerine boyun eğer ve
bu uğurda gözünü kırpmadan canını ve malını feda eder.
 
Üst Alt