Afakî

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba

-Kâinat ve içindeki hâdiselere âid.
-Nefsin haricindeki âleme dair.
-Kıymetsiz sözler ve meseleler.
-Objektif/Enfüsî boyutun, Karşıt/Paralel boyutu

Dinsel:

-Uzak memleketlerden hac ibâdetini yapmak için gelenler.
Haccın vâciblerinden biri de; âfâkî olanların, Mekke'den ayrılacağı son gün tavâf-ı sadr
yâni vedâ tavafı yapmasıdır. Bu tavaf hayızlı kadına vâcib değildir. (Burhâneddîn Merginânî)
Âfâkî olanların Mekke'ye varınca hemen Mescid-i Harâm'a girip, tavâf-ı kudum yapmaları
sünnettir.
(İbn-i Âbidîn)
 
Üst Alt