ADB Sınav Sorusu Örnekleri

amatör denizci belgesi sınav soruları, adb sınav soruları, adb sınav sorusu örnekleri, adb örnek sorular

Amatör denizci belgesi sınav soru örnekleri

Tekne iskeletinin altında bulunan ve baştan kıça uzanan, üzerine diğer bütün elemanların inşa edildiği temel yapı elemanı nedir?
Omurga

Teknede “Kemere” nedir?
Karşılıklı postaları birbirine bağlayan ve üzerine güvertenin kurulduğu, teknenin enlemesine kirişlerine kemere denir.

Teknede “Omurga” nedir?
Tekne iskeletinin altında bulunan ve baitan kıça uzanan, üzerine diğer bütün elemanların inşa edildiği temel yapı elemanına omurga denir.

Karşılıklı postaları birbirine bağlayan ve üzerine güvertenin kurulduğu, teknenin enlemesine kirişlerine ne ad verilir?
Kemere

Teknenin başını ve kıçını oluşturmak için uzanan, düşey veya eğik, omurganın devamı olan uzantılara ne denir?
Bodoslama

Teknede “Bodoslama” nedir?
Teknenin başını ve kıçını oluşturmak için uzanan, düşey veya eğik, omurganın devamı olan uzantılara bodoslama denir.

Omurgaya bağlanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren eğri elemanlara ne denir?
Posta

Posta başlarını birbirine bağlayan ve güvertenin en dıştaki ilk parçası nedir?
Küpeşte

Teknede “Küpeşte” nedir?
Posta başlarını birbirine bağlayan ve güvertenin en dıştaki ilk parçası küpeşte denir.

Teknede “Posta” nedir?
Omurgaya bağlanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren eğri elemanlara posta denir.

Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini sağlayan levhaya, ne denir?
Dümen palası

Teknede “Dümen Palası” nedir?
Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini sağlayan levhaya dümen palası denir.

Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dış kısmına ne ad verilir?
Borda

Borda” teknenin hangi bölümüdür?
Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dış kısmına borda denir.

Teknenin su altında kalan dış kısmına ne ad verilir?
Karina

Karina” teknenin hangi bölümüdür?
Teknenin su altında kalan dış kısmına karina denir.

Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana ne ad verilir?
Sintine

Sintine” teknenin hangi bölümüdür?
Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana sintine denir.

Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına ne denir?
Alabanda

Alabanda” teknenin hangi bölümüdür?
Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına alabanda denir.

Teknenin bel kemiği, temel yapı elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
Omurga

Fora komutunun anlamı nedir?
Bir yere bağlı halat veya düzeneğin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut foradır.

Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancağın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut nedir?
Toka

Bir yere bağlı halat veya düzeneğin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut nedir?
Fora

Toka” komutunun anlamı nedir?
Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancağın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut tokadır.

Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boşlanması için verilen komut nedir?
Laçka

“Volta” komutunun anlamı nedir?
Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere bağlanması için verilen komuttur.

Bir halat yardımıyla yukarı çekilmiş yelken, bayrak, flama gibi şeylerin aşağı indirilmesi için verilen komut nedir?
Arya

“Arya” komutunun anlamı nedir?
Bir halat yardımıyla yukarı çekilmiş yelken, bayrak, flama gibi şeylerin aşağı indirilmesi için verilen komuttur.

“Laçka” komutunun anlamı nedir?
Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boşlanması için verilen komuttur.

Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere bağlanması için verilen komut nedir?
Volta

Herhangi bir şeyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine ne denir?
Hisa

“Vira” komutunun anlamı nedir?
Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut viradır.

Bir yükün indirilmesi, aşağı doğru yavaşça bırakılması için verilen komut nedir?
Mayna

“Hisa” komutunun anlamı nedir?
Herhangi bir şeyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine hisa denir.

Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut nedir?
Vira

“Mayna” komutunun anlamı nedir?
Bir yükün indirilmesi, aşağı doğru yavaşça bırakılması için verilen komut maynadır.

“Aborda” olmak nedir?
Bir teknenin, bir başka tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanaşmasına aborda denir.

"Alarga" nedir?
Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna alarga denir.

Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna ne denir?
Alarga

Bir teknenin, bir başka tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanaşmasına ne denir?
Aborda

Teknenin yanaşık olduğu yerden ayrılmasına ne denir?
Avara

"Alabora olmak" nedir?
Bir teknenin ters dönmesine alabora denir.

Teknenin iskeleye veya başka bir tekne üzerine bağlanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmış balon veya silindir şeklindeki yastıklara ne ad verilir?
Usturmaça

"Usturmaça" nedir?
Teknenin iskeleye veya başka bir tekne üzerine bağlanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmış balon veya silindir şeklindeki yastıklara usturmaça denir.

"Avara olmak" nedir?
Teknenin yanaşık olduğu yerden ayrılmasına avara olmak denir.
 
Üst Alt