Adaptasyon Nedir?

Adaptasyon Nedir?

Bir türün popülasyonu içerisinde karakterler ve özellikler bakımından geniş bir çeşitlilik bulunmaktadır.
Bu özelliklerden bazıları, içerisinde bulunulan ortamda, bu özelliği taşımayan diğer bireylere göre hayatta kalma veya üreme açısından avantaj sağlar.
İşte türün diğer bireylerine karşı avantaj sağlayan bu özellik ve karakterlere adaptasyon denir.
 
Adaptasyon, bir türün bulunduğu ortama uyum sağlamasıdır.
Bu uyum sağlama, özünde evrim geçirmektir.
Bir canlının ortama uyum sağlaması, uyumsuz olanların seçilim mekanizmalarıyla (örneğin Doğal Seçilim yoluyla) elenip, uyumlu olanların hayatta kalmasıyla olur.
Uyumsuzların sayısı azalıp, uyumluların sayısı arttıkça "canlı ortama uyum sağlıyor" deriz.
İşte bu adaptasyondur.
Ancak dikkat edin!
Bizim uyumluluk kriterimiz, belirli genler ve özelliklerdir.
Canlı türü ortama adapte oldukça, gen ve özellik frekansları değişir.
Ki zaten o yüzden "Canlı ortama adapte oluyor (uyum sağlıyor)!" deriz.
İşte bu gen ve özellik frekanslarının değişimi, evrimin ta kendisidir!
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt