• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

A'dan Z'ye Ülke Tanıtımları

  • Konbuyu başlatan Bay X
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 244
  • Görüntüleme 57K

Okunuyor :
A'dan Z'ye Ülke Tanıtımları

Bay X

Kıdemli
Üye
Afganistan

Coğrafi Verileri

Konum: Güney Asya'da, Pakistan'ın kuzey batısında, İran'ın doğusunda yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 33 00 Kuzey enlemi, 65 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Asya
Yüzölçümü: toplam: 647,500 km²; kara: 647,500 km²; su: 0 km²
Sınırları: toplam: 5,529 km
Sınır komşuları: kuzeydoğuda Çin 76 km, batıda İran 936 km, doğu ve güneyde Pakistan 2,430 km, kuzeyde Tacikistan 1,206 km, kuzeyde Türkmenistan 744 km, kuzeyde Özbekistan 137 km
Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
Sahip olduğu denizler: yok (kara ile çevrili)
İklimi: Sert bir bozkır iklimi hakimdir; kışları soğuk, yazları sıcak geçer.
Arazi yapısı: Kuzeydoğu ve güneyde engebeli dağlık arazilere ve ovalara sahiptir. Kuzey doğusunu Hindu Kuş dağları kaplar. Ayrıca güneyde Süleyman, kuzeyde Bendi Türkistan dağları mevcuttur. Güney bati bölgeleri geniş çöllerle kaplıdır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Amu Darya 258 m; en yüksek noktası: Nowshak 7,485 m
Doğal kaynakları: doğal gaz, petrol, kömür, bakır, krom, kükürt, kurşun, çinko, demir, berilyum, yakut, tuz, kıymetli taşlar
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %12.3
otlaklar: %46
ormanlık arazi: %3
diğer: %39 (2003 verileri)
Sulanan arazi: 27.200 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Hindu Kuş dağları bölgesinde depremler; su baskınları; kuraklıklar
Akarsuları: En önemli akarsuyu Hilmend'dir. Amuderya, Kokça, Kunduz ve Kâbil adlı akarsuları bulunmaktadır. Bunların dışında küçüklü büyüklü çok sayıda akarsuyu mevcuttur.
Coğrafi not: Kara ile çevrili

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 31,056,997 (2006 Temmuz ayı tahmini)
Yaş yapısı: 0-14 yaşlarda: %44.6 (erkek 7,095,117/kadın 6,763,759)
15-64 yaşlarda: %52.9 (erkek 8,436,716/kadın 8,008,463)
65 yaş ve üzerinde: %2.4 (erkek 366,642/kadın 386,300) (2006 tahmini)
Nüfus artış oranı: %2.67 (2006 tahmini)
not: Bu oran İran mültecilerini de kapsar.
Mülteci sayısı: 23.06 mülteci/1,000 nüfus (2004 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.05 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 1.05 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.95 erkek/kadın
toplam nüfusta: 1.05 erkek/kadın (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 160.23 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 43.34 yıl
erkeklerde: 43.16 yıl
kadınlarda: 43.53 yıl (2006 tahmini)
Ortalama çocuk sayısı: 6.69 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01(2001 verileri)
Ulus: Afgan
Nüfusun etnik dağılımı: Pestunlar %42, Tacikler %27, Hazaralar %9, küçük etnik unsurlar (Aymaklar, Türkmenler, Beluciler ve diğerleri) %13, Özbekler %9
Dinler: Sünni Müslümanlar %80, Şii Müslümanlar %19, diğerleri %1
Dil: Resmi dil Pestuca ve Tacikçedir. Nüfusun %35 i Pestuca, %50 si Farisice (Dari), %11 i Özbekce ve Türkmence, %4 ü Belucice ve Pasice) ve diğer azınlıkların dillerinde konuşmaktadır.
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %36
erkeklerin: %51
kadınların: %21 (1999 tahmini)

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Afganistan İslam Cumhuriyeti
kısa şekli : Afganistan
Yerel tam adı: Jomhuri-ye Eslami-ye Afghanestan
yerel kısa şekli: Afganestan
eski adı: Afganistan Cumhuriyeti
ingilizce: Islamic Republic of Afghanistan
Yönetim şekli: İslam Cumhuriyeti
Başkent: Kabil
İdari bölümler: 34 il; Badakhshan, Badghis, Baghlan, Balkh, Bamian, Daykondi, Farah, Faryab, Ghazni, Ghowr, Helmand, Herat, Jowzjan, Kabil, Kandahar, Kapisa, Khowst, Konar, Kondoz, Laghman, Lowgar, Nangarhar, Nimruz, Nurestan, Oruzgan, Paktia, Paktika, Panjshir, Parvan, Samangan, Sar-e Pol, Takhar, Vardak, Zabol .
Bağımsızlık günü: 19 Ağustos 1919
Milli bayram: Kurtuluş günü, 19 Ağustos (1919)
Anayasa: 16 Ocak 2004
Hukuk sistemi: İslam hukuku
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AsDB (Asya Kalkınma Bankası), CP, ECO (Ekonomik İşbirliği Örgütü), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),Intelsat, IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü)

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Afganistan kara il çevrili bir ülkedir, ekonomisi tarıma ve hayvancılığa (koyun ve keçi yetiştirmeye) bağlıdır.
İş gücü: 15 milyon (2004 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %80, endüstri %10, hizmet %10 (2004 verileri)
Endüstri: Küçük çapta tekstil, sabun, mobilya, ayakkabı, gübre, çimento; el yapımı halılar; doğal gaz, yağ, kömür, bakır işletmeleri.
Elektrik üretimi: 905 milyon kWh (2003 tahmini)
Elektrik tüketimi: 1.042 milyar kWh (2003 tahmini)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2001 tahmini)
Elektrik ithalatı: 200 milyon kWh (2003)
Tarım ve hayvancılık ürünleri: haşhaş, buğday, meyveler, fındık; yün, deri
İhracat tutarı: 471 milyon$ (2005 verileri)
İhracat ürünleri: haşhaş, meyve ve fındık, el yapımı halılar, yün, pamuk, deri, değerli taş ve mücevherler.
İhracat ortakları: Pakistan, İran, Almanya, Hindistan, Birleşmiş Krallıklar, Belçika, Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti
İthalat tutarı: $3.87 milyar (2005 verileri)
İthalat ürünleri: Yabancı sermaye, yiyecek ve petrol ürünleri, cok sayıda tüketim malı
İthalat ortakları: Pakistan, İran, Japonya, Singapur, Hindistan, Güney Kore, Almanya
Dış borç tutarı: 8 milyar $ (2004 verileri)
Para birimi: afgani (AFA)
Para birimi kodu: AFA
Mali yıl: 21 Mart - 20 Mart

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 100.000 (2005)
Telefon kodu: 93
Radyo yayın istasyonları: AM 21 (6 sı pasif durumda; Kabil radrosu aktif olanıdır), FM 23, kısa dalga 1 (diller Peştuca, Darice, Urduca ve İngilizce) (2003)
Radyolar: 167,000 (1999)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: azami 10 (Kabil'in bir merkezi devlet televizyon şebekesi ve 30 ilde yayın yapan dokuz bölgesel istasyon.) (1998)
Televizyonlar: 100,000 (1999)
Internet kısaltması: .af
Internet servis sağlayıcıları: 22 (2006 verileri)

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: toplam: 24.6 km
Karayolları: toplam: 34,789 km
asfalt: 8,231 km
asfalt olmayan: 26,558 km (2006 tahmini)
Su yolları: 1,200 km (2005)
Boru hatları: gaz 466 km (2006)
Limanları: Keyrabad, Shir Khan
Hava alanları: 46 (2006 tahmini)
Helikopter alanları: 9 (2006 tahmini)
 

Bay X

Kıdemli
Üye
Almanya

Coğrafi Verileri

Konum: Orta Avrupa, Baltik Denizi ve Kuzey Denizi kıyısında, Hollanda ile Polonya arasında, Danimarka'nın güneyinde yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 51 00 Kuzey enlemi, 9 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: 357,021 km²
Sınırları: toplam: 3,621 km
Sınır komşuları: Avusturya 784 km, Belçika 167 km, Çek Cumhuriyeti 646 km, Danimarka 68 km, Fransa 451 km, Lüksemburg 138 km, Hollanda 577 km, Polonya 456 km, İsviçre 334 km
Sahil şeridi: 2,389 km
İklimi: Ilıman ve deniz iklimi; soğuk, bulutlu, rutubetli kışlar ve yazlar; ılık rüzgarlar yaygındırlar.
Arazi yapısı: Kuzeyde alçak ovalar, merkezde yüksek araziler, güneyde Bavaria Alpleri yer alır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Freepsum Gölü 2 m; en yüksek noktası: Zugspitze 2,963 m
Doğal kaynakları: Demir, kömür, potas, kereste, linyit, uranyum, bakır, doğal gaz, tuz, nikel, işlenebilir arazi
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %33
daimi ekinler: %1
otlaklar: %15
ormanlık arazi: %31
diğer: %20 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 4,850 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Su baskınları

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 82,422,299 (Temmuz 2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %-0.02 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 2.18 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 4.12 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 78.8 yıl
erkeklerde: 75.81 yıl
kadınlarda: 81.96 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.39 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.1 (2001 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 43,000 (2001 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 1000 den az (2001 verileri)
Ulus: Alman
Nüfusun etnik dağılımı: Alman %91.5, Türk %2.4, diğer %6.1 (Yunan, İtalyan, Polonyalı, Rus, Hırvat-Sırp, İspanyol)
Din: Protestan %34, Roma Katolikleri %34, Müslümanlar %3.7, diğer %28.3
Diller: Almanca
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %99 (2003 verileri)

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Almanya Federal Cumhuriyeti
kısa şekli : Almanya
Yerel tam adı: Bundesrepublik Deutschland
yerel kısa şekli: Deutschland
eski adı: Alman İmparatorluğu
ingilizce: Germany
Yönetim biçimi: Federal Cumhuriyet
Başkent: Berlin
İdari bölümler: 16 eyalet; Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen
Bağımsızlık günü: 18 Ocak 1871
Milli bayram: Birleşme Günü, 3 Ekim (1990)
Anayasa: 23 Mayıs 1949
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BDEAC, BIS (Uluslararası İmar Bankası), CBSS (Baltik Ülkeleri Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 5, G- 7, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Almanya Federal Cumhuriyeti, Avrupa`nın önemli sanayi güçlerinden biridir. Sanayi kolları arasında, on kadar büyük kuruluşun elinde toplanmış olan demir-çelik üretiminin beslediği, gerek çalışan personel sayısı, gerek üretimin değeri bakımından son derece önemli olan makine yapımı başlıca yeri tutar: Dünya çapında ünlü Volswagen, Opel , Porsche, Mercedes, Audi, BMW vb. otomobilleri üreten otomobil yapımı; optik sanayisi ve duyarlı makineler sanayisi; gene dünyaca ünlü Siemens, AEG gibi şirketlerin ürettiği elektrikli ve elektronik araç gereçler yapımı. İkinci sırada Bayer, Hoechest ve Bosh şirketlerinin denetimi altında toplanmış olan kimya sanayisi yer alır. Sanayinin öbür dalları arasında besin sanayisi (özellikle bira ve şarap yapımı; şeker fabrikaları,vb), dokuma sanayisi sayılabilir. Ülkede üçüncü kesim, ticaret, bankacılık, sigorta şirketleri,vb., de çok büyük ölçüde gelişmiştir ve Almanya dış ticarette Avrupa`da birinci, dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, çeşitli kentlerdeki uzmanlık fuarlarının desteklediği turizm, gün geçtikçe gelişmektedir. Uzun süreçte, Almanya, büyüyen nüfusuyla, düşük vergi gelirleri ve yüksek maaş giderleri yüzünden bütçe problemleriyle karşılaşmaktadır.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 2.48 trilyon $(2005 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %0.9 (2005 verileri)
GSYİH - sektörel bileşimi: tarım: %0.9
endüstri: %29.6
hizmet: %69.5 (2005)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2005 verileri)
İş gücü: 43.32 milyon (2003 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: Endüstri %33.4, tarım %2.8, hizmet %63.8 (1999)
İşsizlik oranı: %11.7 (2005 verileri)
Endüstri: Demir - çelik, kömür, çimento, kimyasallar, makine, araç, makine parçaları, elektronik, yiyecek ve meşrubat, gemi yapımı, tekstil
Endüstrinin büyüme oranı: %2.9 (2005)
Elektrik üretimi: 558.1 milyar kWh (2003)
Elektrik tüketimi: 510.4 milyar kWh (2003)
Elektrik ihracatı: 54.1 milyar kWh (2003)
Elektrik ithalatı: 45.4 milyar kWh (2003)
Tarım ürünleri: Patates, buğday, arpa, şeker pancarı, meyve, lahana, sığır, domuz, kümes hayvanları
İhracat: 1.016 trilyon $ (2005 verileri)
İhracat ürünleri: Makine, araçlar, kimyasallar, metaller, sanayi malları, gıda maddeleri, tekstil
İhracat ortakları: Fransa %10.2, ABD %8.8, İngiltere %7.9, İtalya %6.9, Hollanda %6.1, Belçika %5.6, Avusturya %5.4, İspanya %5.1 (2005)
İthalat: 801 milyar $ (2005 verileri)
İthalat ürünleri: Makine, araçlar, kimyasallar, gıda maddeleri, tekstil, metaller
İthalat ortakları: Fransa %8.7, NHollanda %8.5, ABD %6.6, Çin %6.4, İngiltere %6.3, İtalya %5.7, Belçika %5, Avusturya %4 (2005)
Para birimi: Euro (EUR)
Para birimi kodu: EUR
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 55.046 milyon (2005)
Telefon kodu: 49
Radyo yayın istasyonları: AM 51, FM 787, kısa dalga 4 (1998)
Radyolar: 77.8 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 373 (1995)
Televizyonlar: 51.4 milyon (1998)
Internet kısaltması: .de
Internet servis sağlayıcıları: 123 (2000)
Internet kullanıcıları: 50.616 milyon (2006)

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: toplam: 47,201 km (2005)
Karayolları: toplam: 231,581 km (2005 verileri)
Su yolları: 7,467 km (2005)
Boru hatları: nemli gaz 37 km; doğalgaz 25,035 km; ham petrol 3,546 km; rafine ürünler 3,827 km (2006)
Limanları: Berlin, Bonn, Brake, Bremen, Bremerhaven, Cologne, Dresden, Duisburg, Emden, Hamburg, Karlsruhe, Kiel, Luebeck, Magdeburg, Mannheim, Rostock, Stuttgart
Hava alanları: 554 (2006 verileri)
Helikopter alanları: 32 (2006 verileri)
 

Bay X

Kıdemli
Üye
Amerika Bİrleşik Devletleri(ABD)

Coğrafi Verileri

Konum: Kuzey Amerika'da, Kuzey Atlas Okyanusu ve Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısında, Kanada ile Meksika arasında yer alır.
Coğrafi konumu: 38 00 Kuzey enlemi, 97 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Kuzey Amerika
Yüzölçümü: 9,631,420 km²
Sınırları: toplam: 12,248 km
Sınır komşuları: Kanada 8,893 km (2,477 km Alaska dahil), Küba 29 km, Meksika 3,326 km
Sahil şeridi: 19,924 km
İklimi: Çoğunlukla ılıman, Hawaii ve Florida'da tropikal, Alaska'da arktik, Mississippi Nehri kıyısında yarı bozkır, güneybatıda çorak iklim görülür.
Arazi yapısı: Geniş merkez ovası, batıda dağlar, doğuda tepelikler ve alçak dağlar, Alaska'da engebeli dağlar ve geniş nehir vadileri, Hawaii'de engebeli, volkanik arazi
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Death Valley -86 m
en yüksek noktası: McKinley Dağı 6,194 m
Doğal kaynakları: Kömür, bakır, kurşun, molibden, fosfat, uranyum, boksit, altın, demir, cıva, nikel, potas, gümüş, tungsten, çinko, petrol, doğal gaz, kereste
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %18
daimi ekinler: %0
otlaklar: %25
ormanlık arazi: %30
diğer: %27 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 223,850 km² (2005 verileri)
Doğal afetler: Volkanlar, depremler, kasırgalar, toprak kaymaları, tsunami

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 298,444,215 (Temmuz 2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.91 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 3.18 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 6.43 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.85 yıl
erkeklerde: 75.02 yıl
kadınlarda: 80.82 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.09 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.6 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 950,000 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 14,000 (2003 verileri)
Ulus: Amerikalı
Nüfusun etnik dağılımı: beyaz %81.7, zenci %12.9, Asyalı %4.2, Kızılderili %1, Hawai ve diğer Pasifik Ada yerlileri %0.2 (2003)
Din: Protestan %52, Roma Katolikleri %24, Musevi %1, diğer %12, inançsız %10 (2002)
Diller: İngilizce, İspanyolca
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %99
erkekler: %99
kadınlar: %99 (2003 verileri)

Yönetimi

Ülke adı: Resmi adı: Amerika Birleşik Devletleri
kısaltma: US yada USA (ing.), ABD (tr)
ingilizce: United States
Yönetim biçimi: Federal Cumhuriyet
Başkent: Washington, DC
İdari bölümler: 50 eyalet ve 1 bölge; Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Kolombiya, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Kuzey Carolina, Kuzey Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Adası, Güney Carolina, Güney Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Batı Virginia, Wisconsin, Wyoming
Bağımlı toprakları: Amerikan Samoa, Baker Adaları, Guam, Howland Adası, Jarvis Adası, Johnston Atol, Kingman Rsifi, Midway Adaları, Navassa Adası, Kuzey Mariana Adaları, Palmyra Atolu, Porto Riko, Virgin Adaları, Wake Adası
Bağımsızlık günü: 4 Temmuz 1776 (Büyük Britanya'dan)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 4 Temmuz (1776)
Anayasa: 17 Eylül 1787, 4 Mart 1789 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu), ARF, AsDB (Asya Kalkınma Bankası), ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), CP, EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-5, G-7, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), MIPONUH, NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), SPC (Güney Pasifik Komisyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UN Güvenlik Konseyi, UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

Ekonomik Göstergeler

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 12.31 trilyon $ (2005 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %3.2 (2005 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %1
endüstri: %20.4
hizmet: %78.7 (2005)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.2 (2005)
İş gücü: 149.3 milyon (2005)
İşsizlik oranı: %5.1 (2005)
Endüstri: Petrol, çelik, motorlu araçlar, telekomünikasyon, kimyasallar, elektronik, gıda maddeleri, madencilik
Endüstrinin büyüme oranı: %3.2 (2005 verileri)
Elektrik üretimi: 3.892 trilyon kWh (2005)
Elektrik tüketimi: 3.656 trilyon kWh (2005)
Elektrik ihracatı: 23.97 milyar kWh (2005)
Elektrik ithalatı: 30.39 milyar kWh (2005)
Tarım ürünleri: Buğday, diğer tahıllar, mısır, meyve, sebze, pamuk, et, kümes hayvanı, süt ürünleri, orman ürünleri, balık
İhracat: 927.5 milyar $ (2005 verileri)
İhracat ürünleri: Yatırım malları, otomobiller, endüstriyel mallar ve hammaddeler, tüketim malları, tarım ürünleri
İhracat ortakları: Kanada %23.4, Meksika %13.3, Japonya %6.1, Çin %4.6, İngiltere %4.3 (2005)
İthalat: 1.727 trilyon $ (2005 verileri)
İthalat ürünleri: Ham petrol ve arıtılmış petrol ürünleri, otomobiller, tüketim malları, endüstriyel hammaddeler, yiyecek - içecek
İthalat ortakları: Kanada %16.9, Japonya %8.2, Meksika %10, Çin %15, Almanya %5, İngiltere, Tayvan (2005)
Dış borç tutarı: 8.837 trilyon $ (2005 verileri)
Para birimi: ABD Doları (USD)
Para birimi kodu: USD
Mali yıl: 1 Ekim - 30 Eylül

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 268 milyon (2003)
Telefon kodu: 1
Radyo yayın istasyonları: AM 4,789, FM 8,961, kısa dalga 19 (2005)
Radyolar: 575 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2,218 (2006)
Televizyonlar: 219 milyon (1997)
Internet kısaltması: .us
Internet servis sağlayıcıları: 7,800 (2000 verileri)
Internet kullanıcıları: 205,326,680 (2006)

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: 226,605 (2004)
Karayolları: 6,407,637 km (2004)
Su yolları: 41,009 km km
Boru hatları: petrol ürünleri 244,620 km; doğal gaz 548,665 km (2003)
Limanları: Anchorage, Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, Duluth, Hampton Roads, Honolulu, Houston, Jacksonville, Los Angeles, New Orleans, New York, Philadelphia, Canaveral Limanı, Portland (Oregon), Prudhoe Bay, San Francisco, Savannah, Seattle, Tampa, Toledo
Hava alanları: 14,858 (2006 verileri)
Helikopter alanları: 149 (2006 verileri)
 

Bay X

Kıdemli
Üye
AMERİKAN SAMOA

Coğrafi Verileri

Konum: Güney Pasifik Okyanusu'nda adalar grubu
Coğrafi konumu: 14 20 Güney enlemi, 170 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Okyanusya
Yüzölçümü: toplam: 199 km²
kara: 199 km²
su: 0 km²
Sınırları: 0 km
Sahil şeridi: 116 km
İklimi: Tropikal deniz iklimi, güneydoğudan hafif rüzgarlar esmekte; Kasım - Nisan ayları yağışlı, Mayıs - Ekim ayları kuru geçer.
Arazi yapısı: Dik kayalıklı beş volkanik ada, sınırlı kıyı ovaları, iki mercan adası yer almaktadır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m
en yüksek noktası: Lata dağı 964 m
Doğal kaynakları: Sünger taşı
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %10
otlaklar: %10
ormanlık arazi: %70
diğer: %10 (2005 verileri)
Doğal afetler: Aralık - Mart ayları arasında ortaya tufanlar çıkmaktadır.

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 57,794 (Temmuz 2006 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %34.7 (erkek 10,388; kadın 9,654)
15-64 yaş: %62.4 (erkek 18,698; kadın 9,654)
65 yaş ve üzeri: %2.9 (erkek 633; kadın 1,071) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %-0.19 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -21.11 mülteci/1,000 nüfus (2006 verileri)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.06 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.08 erkek/kadın
15-64 yaş: 1.08 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.59 erkek/kadın
toplam nüfusta: 1.06 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 9.07 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 76.05 yıl
erkeklerde: 72.48 yıl
kadınlarda: 79.82 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 3.16 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
Ulus: Amerikan Samolilisi
Nüfusun etnik dağılımı: Samoliler (Polonezler) %89, Beyaz ırklar %2, Tongan %4, diğer %5
Dinler: Hıristiyanlar %50, Roma Katolikleri %20, Protestanlar ve diğer %30
Dil: Samoaca, İngilizce
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %97
erkeklerin: %98
kadınların: %97 (1980 verileri)

Yönetimi

Ülke adı: Resmi adı: American Samoa
kısaltma: AS
ingilizce: American Samoa
Başkent: Pago Pago
Bağımsızlık günü: yok (ABD yönetiminde)
Milli bayram: Bayrak günü, 17 Nisan (1900)
Anayasa: 1966'da imzalanmış, 1967 yürürlüğe girmiştir.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), SPC (Güney Pasifik Komisyonu)

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Toprakların %90'ı halka aittir. Ekonomik aktiviteler ABD'ye kuvvetli şekilde bağlıdır ve ABD Amerikan Samoa'sının diş ticaret hacminde büyük rol oynamaktadır. Ton balığı üretimi ve ihracatı Amerikan Samoa'sı ekonomisinin en başlıca unsurlarından biridir.
İş gücü: 17,630 (2005)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: devlet %33, ton balığı avcılık ve üretimi %34, diğer %33
İşsizlik oranı: %29.8 (2005)
Bütçe: gelirler: 121 milyon $; giderler: 127 milyon $
Endüstri: Tonbalığı üretimi, el sanatları
Elektrik üretimi: 130 milyon kWh (2003)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
hidro: %0
nükleer: %0
diğer: %0 (2003)
Elektrik tüketimi: 120.9 milyon kWh (2003)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
Tarım ürünleri: muz, hindistancevizi, sebzeler, meyveler, patates, kurutulmuş hindistancevizi, ananas, papaya; süt ürünleri, çiftlik hayvanları
İhracat tutarı: 445.6 milyon $ (2004)
İhracat ürünleri: tonbalığı konservesi %93
İhracat ortakları: Endonezya %28.2, Hindistan %22.3, Avustralya %15.3, Japonya %11.2, Yeni Zelanda %7.1 (2005)
İthalat tutarı: 308.8 milyon $ (2004)
İthalat ürünleri: konserve malzemeleri %56, gıda %8, petrol ürünleri %7, makine ve yedekler %6
İthalat ortakları:Avustralya %66, Samoa %13.8, Yeni Zelanda %10.8 (2005)
Para birimi: ABD Doları (USD)
Para birimi kodu: USD
Mali yıl: 1 Ekim - 30 Eylül

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 15,000 (2001)
Telefon kodu: 684
Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 3, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 57,000 (2003)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2003)
Televizyonlar: 14,000 (2003)
Internet kısaltması: .as
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2003)

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: 0 km
Karayolları: toplam: 185 km (2004)
Su yolları: yok
Limanları: Aunu'u (yeni), Auasi, Faleosao, Ofu, Pago Pago, Ta'u
Hava alanları: 3 (2006 verileri)
 

Bay X

Kıdemli
Üye
Andorra

Coğrafi Verileri

Konum: Güneybatı Avrupa'da, Fransa ile İspanya ortasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 42 30 Kuzey enlemi, 1 30 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: toplam: 468 km²
kara: 468 km²
su: 0 km²
Sınırları: toplam: 120.3 km
Sınır komşuları: Fransa 56.6 km, İspanya 63.7 km
Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
Denizleri: 0 km (kara ile çevrili)
İklimi: ılıman; kışları karlı ve soğuk, yazları kuru ve ılık geçer.
Arazi yapısı: Dik kayalıklar ve dar vadilere sahiptir.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Riu Runer 840 m; en yüksek noktası: Coma Pedrosa 2,946 m
Doğal kaynakları: hidro enerji, kaynak suları, kereste, demir yatakları, kurşun
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %2
otlaklar: %45
ormanlık arazi: %35
diğer: %18 (2005 verileri)
Doğal afetler: çığ, kar fırtınaları
Coğrafi not: Kara ile çevrili

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 71,201 (2006 Temmuz ayı tahmini)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %14.7 (erkek 5,456; kadın 4,254)
15-64 yaş: %71.04 (erkek 26,632; kadın 24,172)
65 yaş ve üzeri: %14 (erkek 4,918; kadın 5,029) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.89 (2006 verileri)
Mülteci sayısı: 6.47 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.07 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.9 erkek/kadın
15-64 yaş: 1.1 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.98 erkek/kadın
toplam nüfus: 1.08 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 4.04 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 83.51 yıl
erkeklerde: 80.61 yıl
kadınlarda: 86.61 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.3 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
Ulus: Andoralı (Andorra)
Nüfusun etnik dağılımı: İspanyollar %43, Andoralılar (Andorra) %33, Portekizliler %11, Fransızlar %7, diğer %6 (1998)
Dil: Katalanca (resmi), Fransızca, Kastilyanca
Din: Katolik

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Andora (Andorra) Prensliği
kısa şekli : Andora (Andorra)
Yerel tam adı: Principat d'Andorra
yerel kısa şekli: Andorra
Yönetim Biçimi: Parlamentoyla Yönetilen Yetkisiz Prenslik
Başkent: Andorra la Vella
İdari bölümler: 7 bölge; Andorra la Vella, Canillo, Encamp, La Massana, Escaldes-Engordany, Ordino, Sant Julia de Loria
Bağımsızlık: 1278
Milli bayram: 8 Eylül (1278)
Hukuk sistemi: Fransa ve İspanyol hukuku temel alınmıştır. Andoralı seçmenler 715 yıllık feodal sistemi sona erdirmişler ve 14 Mart 1993'te parlamenter bir hükümet sistemi benimsemişlerdir.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), UN (Birleşmiş Milletler), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Turizm ve özellikle kayak önemli bir ekonomik kaynaktır. Hareketli bir ticaret merkezi olan serbest liman yılda 10 milyon turist çekmektedir. Ülkenin kanuni serbesti statüsü ve bununla ilişkili olan ekonomik refahı, reform çağrılarının artmasına neden olmuştur.
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.4 (2004)
İş gücü: 48,740 (2004)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %0.34, endüstri %19.63 ve hizmet %80.03 (2004)
İşsizlik oranı: %0
Bütçe: gelirler: $373.5 milyon
giderler: $373.5 milyon (2004)
Endüstri: turizm (özellikle kayak), büyük baş hayvan, kereste, tütün, bankacılık
Tarım ve hayvancılık ürünleri: Az miktarlarda tütün, çavdar, buğday, arpa, yulaf, sebzeler, koyun
İhracat tutarı: 145 milyon $ (2004)
İhracat ürünleri: tütün, mobilya
İhracat ortakları: Fransa %34, İspanya %58 (2004)
İthalat tutarı: $1.077 milyar (1998)
İthalat ürünleri: Tüketim malları, gıda, elektrik
İthalat ortakları: İspanya %48, Fransa %35, ABD %2.3 (1998)
Para birimi: euro (EUR)
Para birimi kodu: EUR
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 35,400 (2005)
Telefon kodu: 376
Radyo yayın istasyonları: AM 0, FM 15, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 16,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 0 (1997)
Televizyonlar: 27,000 (1997)
Internet kısaltması: .ad
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 21,900 (2005)

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: 0 km
Karayolları: toplam: 269 km
asfalt: 198 km
asfalt olmayan: 71 km (2000 verileri)
Deniz yolları: yok
Limanları: yok
Hava alanları: yok (2000 verileri)
 

Bay X

Kıdemli
Üye
Anguilla

Coğrafi Verileri

Konum: Karayip Denizinde ada, Porto Riko'nun doğusunda yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 18 15 Kuzey enlemi, 63 10 Batı boylamı
Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: toplam: 102 km²
kara: 102 km²
su: 0 km²
Sınırları: 0 km
Sahil şeridi: 61 km
İklimi: Tropikal iklim
Arazi yapısı: Zemininde kireç taşı bulunan yassı bir mercan adası
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m; en yüksek noktası: Crocus Tepesi 65 m
Doğal kaynakları: tuz, balık, ıstakoz
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %0
otlaklar: %0
ormanlık arazi: %0
diğer: %100 (genellikle kayalıklardan oluşur) (2005)
Doğal afetler: Tropikal fırtınalar yaygındır. (Temmuz - Ekim)

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 13,477 (Temmuz 2006 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %22.8 (erkek 1,557; kadın 1,510)
15-64 yaş: %70.4 (erkek 4,878; kadın 4,608)
65 yaş ve üzeri: %6.9 (erkek 412; kadın 512) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.57 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 6.9 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.03 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 1.06 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.81 erkek/kadın
toplam nüfusta: 1.03 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 20.32 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 verileri)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.28 yıl
erkeklerde: 74.35 yıl
kadın: 80.3 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.73 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
Ulus: Anguilla
Dinler: Anglikan %29
Dil: İngilizce (resmi)
Okur yazar oranı: 12 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %95
erkekler: %95
kadınlar:: %95 (1984 verileri)

Yönetimi

Ülke adı: Anguilla
Başkenti: Pago Pago
Milli bayram: Anguilla Günü, 30 Mayıs
Anayasa: 1 Nisan 1982; 1990'da değiştirilmiştir
Hukuk sistemi: İngiliz hukuku temel alınmıştır.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), OECS (Doğu Karayip Devletleri Teşkilatı), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu)

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Anguilla kısıtlı miktarda doğal kaynaklara sahiptir, ekonomisi konfor turizmi, ıstakoz ürünleri, mültecilerden gelen para havaleleri sayesinde gelişme göstermiştir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi: - 108.9 milyon $ (2004 verileri)
GSYİH (Reel Büyüme): %10.2 (2004 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %5.3
İş gücü: 6,049 (2001)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: ticaret %36, hizmet %29, inşaat %18, taşımacılık %10, imalat %3, tarım/balıkçılık/ormancılık/madencilik %4
İşsizlik oranı: %8 (2002 verileri)
Bütçe: gelirler: 22.8 milyon $; giderler: 22.5 milyon $
Endüstri: Turizm, tekne yapımı, denizaşırı finansal hizmetler
Endüstrinin büyüme oranı: %3.1 (1997 verileri)
Tarım: Az miktarda tütün, sebzeler; büyük baş hayvanlar
İhracat tutarı: 14.56 milyon $ (2005)
İhracat ürünleri: ıstakoz, balık, çiftlik hayvanı, tuz, rom
İthalat tutarı: 129.9 milyon $ (2005)
Dış borç tutarı: 8.8 milyon $ (1998)
Para birimi: Doğu Karayip Doları (XCD)
Para birimi kodu: XCD
Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 6,200 (2002)
Telefon kodu: 1264
Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 7, kısa dalga 0 (2004)
Radyolar: 3,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1997)
Televizyonlar: 1,000 (1997)
Internet kısaltması: .ai
Internet servis sağlayıcıları: 16 (2000)
Internet kullanıcıları: 3,000 (2002)

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: 0 km
Karayolları: toplam: 105 km
asfalt: 65 km
asfalt olmayan: 40 km (2002 verileri)
Deniz yolları: yok
Hava limanları: 3 (2006 verileri)
 

Bay X

Kıdemli
Üye
Angola

Coğrafi Verileri

Konum: Güney Afrika'da, Güneyde Atlas Okyanusu ile, Namibya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 12 30 Güney enlemi, 18 30 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: toplam: 1,246,700 km²
kara: 1,246,700 km²
su: 0 km²
Sınırları: toplam: 5,198 km
Sınır komşuları: Kongo Demokratik Cumhuriyeti 2,511 km, Kongo Cumhuriyeti 201 km, Namibya 1,376 km, Zambiya 1,110 km
Sahil şeridi: 1,600 km
İklimi: Güney ve Luanda sahil şeridi boyunca kuru bir iklim hakimdir; kuzeyde Mayıs - Ekim ayları arasında serin ve kuru, Kasım - Nisan ayları arasında sıcak ve yağmurlu bir mevsim sürmektedir.
Arazi yapısı: Kıyıdan başlayan dar ovalar iç kısımlara gidildikçe yerlerini geniş yaylalara bırakmaktadırlar.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Morro de Moco 2,620 m
Doğal kaynakları: petrol, elmas, demir yatakları, fosfat, bakır, altın, boksit, uranyum
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %2
otlaklar: %23
ormanlık arazi: %43
diğer: %32 (2003 verileri)
Sulanan arazi: 800 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Şiddetli yağışlar periyodik su baskınlarına neden olmaktadır.

Nüfus Bilgileri

Nüfusu: 12,127,071 (2006 Temmuz ayı tahmini)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %43.7 (erkek 2,678,185; kadın 2,625,933)
15-64 yaş: %53.5 (erkek 3,291,954; kadın 3,195,688)
65 yaş ve üzeri: %2.8 (erkek 148,944; kadın 186,367) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.45 (2006 verileri)
Mülteci sayısı: 3.55 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.02 erkek/kadın
15-64 yaş: 1.03 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.8 erkek/kadın
toplam nüfus: 1.02 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 185.36 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 38.62 yıl
erkeklerde: 37.47 yıl
kadınlarda: 39.83 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 6.35 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
Ulus: Angolalı
Nüfusun etnik dağılımı: Ovimbundular %37, Kimbundular %25, Bakongolar %13, Melezler (Avrupalılar ve Afrika yerlilerinin karışımı) %2, Avrupalılar %1, diğer %22
Din: Yerel inançlar %47, Roma Katolikleri %38, Protestanlar %15 (1998 verileri)
Dil: Portekizce (resmi), Bantuca ve diğer Afrika dilleri
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfus: %66.8
erkekler: %82.1
kadınlar: %53.8 (2001 verileri)

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Angola Cumhuriyeti
kısa şekli : Angola
Yerel tam adı: Republica de Angola
yerel kısa şekli: Angola
eski adı: Angola Halk Cumhuriyeti
Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Luanda
İdari bölümler: 18 il; Bengo, Benguela, Bie, Cabinda, Cuando Cubango, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Cunene, Huambo, Huila, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moksico, Namibe, Uige, Zaire
Bağımsızlık: 11 Kasım 1975
Milli bayram: Kurtuluş günü, 11 Kasım (1975)
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CEEAC, ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), SADC, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Angola ülke olarak gelirinin büyük bölümünü petrol (3 milyar $), elmas (188 milyon $) ve rafine edilmiş petrol (87 milyon $) ihracatından kazanmaktadır.
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %23 (2005 verileri)
İş gücü: 5.58 milyon (2005 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %85, endüstri ve hizmet %15 (2003 verileri)
Butçe gelirler: 8.5 milyar $
giderler: 10 milyar $
GSYİH: 45.32 milyar $ (2005)
GSYİH kişi başına: 700 $
Endüstri: petrol; elmas, demir yatakları, fosfat, boksit, uranyum ve altın; çimento; madencilik; gıda; balıkçılık; biracılık; tütün ürünleri; şeker; tekstil
Elektrik üretimi: 2.24 milyar kWh (2004)
Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %32.2
hidro: %67.8
nükleer: %0
diğer: %0 (2004)
Elektrik tüketimi: 1.9 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
Tarım ürünleri: muz, şekerkamışı, kahve, sisal, mısır, pamuk, tütün, sebzeler, fidanlar; çiftlik hayvanları; ormancılık ürünleri; balık
İhracat tutarı: 26.8 milyar $ (2005 verileri)
İhracat ürünleri: Ham petrol %90, elmas, arıtılmış petrol ürünleri, sıvı gaz, kahve, balık ve deniz mahsulleri, kereste, pamuk, mineraller
İhracat ortakları: ABD %39.8, Çin %29.6, Fransa %7.8, şili %5.4, Tayvan %4.4 (2005)
İthalat tutarı: 8.165 milyar $ (2005 verileri)
İthalat ürünleri: Makineler ve elektrik ürünleri, araçlar ve oto yedek parçaları; ilaçlar, gıda ürünleri, tekstil, ordu malları
İthalat ortakları: Güney Kore %20.8, Portekiz %13.6, ABD %12.7, Güney Afrika %7.5, Fransa %5.3, Brezilya %5.6, Çin %5.1 (2005)
Dış borç tutarı: 9.401 milyar $ (2005 verileri)
Para birimi: Kwanza (AOA)
Para birimi kodu: AOA
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 94,300 (2005)
Telefon kodu: 244
Radyo yayın istasyonları: AM 21, FM 6, kısa dalga 7 (2000)
Radyolar: 630,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 6 (2000)
Televizyonlar: 150,000 (1997)
Internet kısaltması: .ao
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 172,000 (2005)

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: toplam: 2,761 km
Karayolları: toplam: 51,429 km
asfalt: 5,349 km
asfalt olmayan: 46,080 km (2001)
Su yolları: 1,300 km
Boru hatları: gaz 235 km; sıvı petrol gazı 122 km; ham petrol 867 km; petrol/gaz/su 5 km (2006)
Limanları: Ambriz, Kabinda, Lobito, Luanda, Malongo, Mocamedes, Namibe, Porto Amboim, Soyo
Hava alanları: 244 (2006 verileri)
 

Bay X

Kıdemli
Üye
Antigua ve Barbuda

Coğrafi Verileri

Konum: Karayipler, Karayip Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu arasında bulunan bir ada, Porto Riko'nun güney doğusunda yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 17 03 Kuzey enlemi, 61 48 Batı boylamı
Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: toplam: 442.6 km² (Antigua 281 km² ; Barbuda 161 km²)
kara: 442.6 km²
su: 0 km²
Sınır komşuları: 0 km
Kıyı şeridi: 153 km
İklimi: tropikal deniz iklimi
Arazi yapısı: Daha fazla yassı olan kireçtaşı ve mercan adaları, birkaç volkanik arazi bulundururlar.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m; en yüksek noktası: Boggy Doruğu 402 m
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %18
otlaklar: %9
ormanlık: %11
diğer: %62 (2005 verileri)
Doğal afetler: Tropikal fırtınalar (Temmuz - Ekim arası); periyodik kuraklıklar

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 69,108 (Temmuz 2006 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %27.6 (erkek 9,716; kadın 9,375)
15-64 yaş: %68.5 (erkek 23,801; kadın 23,524)
65 yaş ve üzeri: %3.9 (erkek 1,020; kadın 1,672) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.55 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -6.08 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 1.01 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.61 erkek/kadın toplam nüfusta: 1 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 18.86 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 72.16 yıl
erkeklerde: 69.78 yıl
kadınlarda: 74.66 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.24 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Ulus: Antiguanlar, Barbudanlar
Nüfusun etnik dağılımı: siyahlar, Britanyalılar, Portekizler, Lübnanlılar, Suriyeliler
Dinler: Anglikan (baskın), diğer Protestanlar, Roman Katolikleri
Dil: İngilizce (resmi), yerel lehçeler
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %85.8 (2003 verileri)

Yönetimi

Ülke adı: Antigua ve Barbuda
ingilizce: Antigua and Barbuda
Yönetim biçimi: Anayasal monarşi altında parlamenter demokrasi
Başkent: Saint John's
İdari bölümler: 6 bölge ve 2 bağımlı bölge; Barbuda, Redond, Saint George, Saint John, Saint Mary, Saint Paul, Saint Peter, Saint Philip
Bağımsızlık günü: 1 Kasım 1981
Milli bayram: Bağımsızlık Günü, 1 Kasım (1981)
Anayasa: 1 Kasım 1981
Hukuk sistemi: İngiliz hukuku temel alınmıştır.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), C, Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM , OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECS (Doğu Karayip Devletleri Teşkilatı), OPANAL, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Ekonomisi önemli bir ölçüde turizme bağlıdır.
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %0.9 (2005 verileri)
İş gücü: 30,000
Sektörlere göre işgücü dağılımı: Ticaret ve hizmet %82, tarım %11, endüstri %7 (1983)
İşsizlik oranı: %11 (2001 verileri)
Bütçe: gelirler: 123.7 milyon $; giderler: 145.9 milyon
Endüstriler: Turizm, inşaat, imalat (giysi, alkol, ev araç - gereçleri)
Endüstrinin büyüme oranı: %6 (1997 verileri)
Elektrik üretimi: 100 milyon kWh (2003)
Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %100
hidro: %0
nükleer: %0
diğer: %0 (1999)
Elektrik tüketimi: 93 milyon kWh (2003)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
Tarım ürünleri: Pamuk, meyveler, sebzeler, muz, hindistancevizi, salatalık, mango, şekerkamışı, çiftlik hayvanları
İhracat tutarı: 46.81 milyon $ (2004)
İhracat ürünleri: petrol ürünleri %48, imalat ürünleri %23, makine ve ulaşım araçları %17, gıda ve canlı hayvanlar %4, diğer %8
İhracat ortakları: İspanya %34, Almanya %20.7, İtalya %7.7, Singapur %5.8, İngiltere %4.9 (2005)
İthalat tutarı: 378 milyon $ (2004)
İthalat ürünleri: Gıda ve canlı hayvanlar, makine ve ulaşım araçları, imalat ürünleri, kimyasallar, petrol
İthalat ortakları: %ABD 21.1, Çin %16.4, Almanya %13.3, Singapur %12.7, İspanya %6.5 (2005)
Dış borç tutarı: 427.3 milyon $ (1998)
Para birimi: Doğu Karayip Doları (XCD)
Para birimi kodu: XCD
Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 38,000 (2004)
Telefon kodu: 1268
Radyo yayın istasyonları: AM 4, FM 2, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 36,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (1997)
Televizyonlar: 31,000 (1997)
Internet kısaltması: .ag
Internet servis sağlayıcıları: 16 (2000)
Internet kullanıcıları: 20,000 (2005)

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: toplam: 77 km
Karayolları: toplam: 1,165 km
asfalt: 384 km
asfalt olmayan: 781 km (2002 verileri)
Deniz yolları: yok
Limanlar: Saint John's
Hava alanları: 3 (2006 verileri)
 

Bay X

Kıdemli
Üye
Arjantin

Coğrafi Verileri

Konum: Güney Amerika'nın güneyinde, güneyde Atlas Okyanusu kıyısında yer alır. Atlas Okyanusuna kıyısı 4.000 km`yi aşar. Güneyinde ve batısında Şili, kuzeyinde Bolivya ve Paraguay, kuzeydoğusunda Brezilya ve Uruguay yer alır.
Coğrafi konumu: 34 00 Güney enlemi, 64 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Güney Amerika
Yüzölçümü: toplam: 2,766,890 km²
kara: 2,736,690 km²
su: 30,200 km²
Sınırları: toplam: 9,665 km
Sınır komşuları: Bolivya 832 km, Brezilya 1,224 km, Şili 5,150 km, Paraguay 1,880 km, Uruguay 579 km
Sahil şeridi: 4,989 km
İklimi: Arjantin, tamamen güney yarıkürenin ılıman iklim kuşağında yer alır. Kuzeyinde yağmurlu subtropikal iklim hakimdir, güney bölgesinde ise sub-kutupsal bir iklim hakimdir. Yazları hava sıcak ve rutubetli, kışları ise serindir.
Arazi yapısı: Kuzeydoğudaki astropik düzlükler, Pampalar, Patagonya ve dünyanın en sarp yükseltilerinin bulunduğu Andlar Bölgesi olmak üzere Arjantin dört ana bölgeye ayrılır. Arjantin topraklarının büyük bölümü kıraç yada yarı-kıraçtır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Laguna Del Carbon -105 m; en yüksek noktası: Cerro Aconcagua 6,960 m
Doğal kaynakları: Pampalarda verimli topraklar, kurşun, çinko, kalay, bakır, demir yatakları, manganez, petrol, uranyum
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %10
otlaklar: %52
ormanlık arazi: %19
diğer: %19 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 15,500 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Andlar Bölgesinde yer alan San Miguel de Tucuman ve Mendoza arazileri deprem riski taşırlar; Pampalar başlayan şiddetli kasırgalar kuzeydoğuya doğru ilerleyebilirler; yoğun su baskınları yaşanabilir.
Coğrafi not: Güney Amerika'nın ikinci en büyük ülkesi. (Brezilya'dan sonra)

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 39,921,833 (Temmuz 2006 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %25.2 (erkek 5,153,164; kadın 4,921,625)
15-64 yaş: %64.1 (erkek 12,804,376; kadın 12,798,731)
65 yaş ve üzeri: %10.6 (erkek 1,740,118; kadın 2,503,819) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.96 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 0.4 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.05 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 1 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.7 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.97 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 14.73 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 76.12 yıl
erkeklerde: 72.38 yıl
kadınlarda: 80.05 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.16 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.7 (2001 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 130,000 (2001 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 1,500 (2003 verileri)
Ulus: Arjantinli
Nüfusun etnik dağılımı: beyazlar (çoğunlukla İspanyol ve İtalyanlar) %97, melezler, Amerika Kızılderilileri ve diğer beyaz olmayan gruplar %3
Din: Roma Katolikleri %92 , Protestanlar %2, Museviler %2, diğer %4
Diller: İspanyolca (resmi), İngilizce, İtalyanca, Almanca, Fransızca
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %97.1
erkekler: %97.1
kadınlar: %97.1 (2003 verileri)

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Arjantin Cumhuriyeti
kısa şekli : Arjantin
Yerel tam adı: Republica Argentina
yerel kısa şekli: Argentina
ingilizce: Argentina
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Buenos Aires
İdari bölümler: 23 il ve 1 özerk kent; Buenos Aires; Buenos Aires Federal; Catamarca; Chaco; Chubut; Cordoba; Corrientes; Entre Rios; Formosa; Jujuy; La Pampa; La Rioja; Mendoza; Misiones; Neuquen; Rio Negro; Salta; San Juan; San Luis; Santa Cruz; Santa Fe; Santiago del Estero; Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur; Tucuman
Bağımsızlık günü: 9 Temmuz 1816
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 25 Mayıs (1810)
Anayasa: 1 Mayıs 1853; Ağustos 1994'de yeniden düzenlenmiştir.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BCIE, BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-6, G-11, G-15, G-19, G-24, G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), Mercosur (Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), MIPONUH, MTCR, NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), RG, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNFICYP (BM Barış Gücü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Arjantin, Latin Amerikanın en gelişmiş ve varlıklı ülkelerinden biridir. Buna rağmen, 1989`da Cumhurbaşkanı Carlos Menem başa geçtiğinde, ülke ağır dış borçlar edinmiş ve enflasyon ayda %200`e ulaşmıştır. Ekonomik krizle savaşmak için hükümet, ticareti liberalleştirme, devlet denetimini en aza indirme ve özelleştirme yoluna gitmiştir. 1991`de radikal finans reformları tamamlanmış ve fon harcamaları hukuki bir şekilde kısıtlandırılmıştır. Enflasyon, sonraki yıllarda hızla düşmüştür. Meksika pezosu krizleri, bankacılık sistemi vadeli mevduatlarında zarara ve kısa süren fakat ciddi bir ekonomik durgunluğa (1995) sebep olmuş; yerel bankacılık sistemini desteklemek için bir seri reform bunu takip etmiştir. 1998`de, en büyük ticaret ortağı Brezilya hakkında yükselen yatırım endişesi, son üç sene içindeki en yüksek yerel faiz oranlarına sebep olmuş ve gelişimi %4.3 oranında yavaşlatmıştır. Son yıllardaki yüksek gelişim seviyesine karşın, Arjantin`in katı işçi yasaları yüzünden, işsizlik oranı iki haneli rakamlarda kalmayı sürdürmüştür.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi: 543.4 milyar$ (2005 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %9.6 (2005 verileri)
İş gücü: 15.34 milyon (2005)
İşsizlik oranı: %11.6 (Aralık 2005)
Bütçe: gelirler: 42.63 milyar $; giderler: 39.98 milyar $ (2005)
Endüstri: Gıda ürünleri, motorlu araçlar, tüketim maddeleri, tekstil, kimyasallar ve petrokimyasallar, matbaa, madencilik, çelik
Endüstrinin büyüme oranı: %7.7 (2005 verileri)
Elektrik üretimi: 87.16 milyar kWh (2004)
Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %60.3
hidro: %30.7
nükleer: %8.75
diğer: %0.25 (1999)
Elektrik tüketimi: 82.97 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 2.07 milyar kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 1.561 milyar kWh (2004)
Tarım ürünleri: Ayçiçeği çekirdeği, limon, soya fasulyesi, üzüm, mısır, tütün, yer fıstığı, çay, buğday; çiftlik hayvanları
İhracat tutarı: 40 milyar $ (2005 verileri)
İhracat ürünleri: Yakıt ve enerji, tahıl, hububat, motorlu araçlar
İhracat ortakları: Brezilya %15.3, ABD %10.8, Şili %10.5, Çin %8.3 (2005)
İthalat tutarı: 28.8 milyar $ (2005 verileri)
İthalat ürünleri: motorlu araçlar, motorlu araç parçaları, organik kimyasallar, iletişim araçları, plastik
İthalat ortakları: Brezilya %34.6, ABD %16.8, Çin %5.4, Almanya %5.3 (2005)
Dış borç tutarı: 118.2 milyar $ (2005 verileri)
Para birimi: Arjantin Pezosu (ARS)
Para birimi kodu: ARS
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 8.8 milyon (2005)
Telefon kodu: 54
Radyo yayın istasyonları: AM 260, FM kesin veriler yok (1,000 in üzerinde lisanssız çalışan FM'ler var), kısa dalga 6 (1998)
Radyolar: 24.3 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 42 (1997)
Televizyonlar: 7.95 milyon (1997)
Internet kısaltması: .ar
Internet servis sağlayıcıları: 33 (2000)
Internet kullanıcıları: 10 million (2005)

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: toplam: 31,902 (167 km elektriklendirilmiş)
Karayolları: toplam: 229,144 km
asfalt: 68,809 km
asfalt olmayan: 160,335 km (2004 verileri)
Su yolları: 11,000 km
Boru hatları: doğal gaz 29,804 km; sıvı gaz 41 km; ham petrol 10,373 km; petrol ürünleri 8,540 km; diğer (petrol/su) 13 km (2006)
Limanları: Bahia Blanca, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Concepcion del Uruguay, La Plata, Mar del Plata, Necochea, Rio Gallegos, Rosario, Santa Fe, Ushuaia
Hava alanları: 1,381 (2006)
 

Bay X

Kıdemli
Üye
Arnavutluk

Coğrafi Verileri

Konum: Güneydoğu Avrupa'da, Adriyatik Denizi kıyısında yer almakta olup, kuzey ve kuzey doğuda Karadağ, Kosova, doğuda Makedonya, güney ve güney batıda Yunanistan ile komşudur.
Coğrafi konumu: 41 00 Kuzey enlemi, 20 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: toplam: 28,748 km²
kara: 27,398 km²
su: 1,350 km²
Sınırları: toplam: 720 km
Sınır komşuları: Yunanistan 282 km, Makedonya 151 km, Karadağ 172 km, Serbistan 115 km
Akarsuları: Kuzeydeki İşkodra Gölü (368 km²) Balkanlardaki en büyük gölüdür. Ohri Gölü 362 km² güney-doğudadır ve Balkanların en derin gölüdür. Prespa Gölü ise Makedonya, Yunanistan ve Arnavutluk arasındadır. Bunların dışında kuzey ve kuzeydoğusunda küçük alp gölleri mevcuttur. Drin, Mati, İşmi, Erzeni, Şkurbini, Semani, Niosa başlıca ırmaklardır. 152 ırmak ve çay, 5 baraj, 200 kaynak (içme suyu ve mineral) vardır.
Sahil şeridi: 362 km
İklimi: Ilıman iklim; kışlar soğuk, bulutlu, yağışlı; yazlar sıcak, açık, kuru geçer; iç kısımlarında daha soğuk ve daha rutubetli bir iklim hakimdir.
Arazi yapısı: Arnavutluk dağlık bir ülkedir. Ülkenin batısında denizden yüksekliği 300 metre olan platolar olmakla birlikte üçte ikisi dağlık ve tepeliktir.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Adriyatik Denizi 0 m; en yüksek noktası: Maja e Korabit (Korabi dağı) 2,764 m
Doğal kaynakları: petrol, doğal gaz, kömür, krom, bakır, kereste, nikel
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %20
düzenli ekilen topraklar: %5
otlaklar: %15
ormanlık arazi: %38
diğer: %21 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 3,530 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: yıkıcı depremler; güneybatı kıyısında su baskınları; kuraklık

Nüfus Bilgileri

Nüfusu: 3,581,655 (2006 Temmuz ayı tahmini) Nüfusun %50 si kırsal alanda ikame eder.
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %24.8 (erkek 464,954; kadın 423,003)
15-64 yaş: %66.3 (erkek 1,214,942; kadın 1,158,562)
65 yaş ve üzeri: %8.9 (erkek 148,028; kadın 172,166) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.52 (2006 verileri)
Nüfus yoğunluğu: Nüfus yoğunluğu km²'ye 113,3 dir.
Mülteci sayısı: -4.67 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.1 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.1 erkek/kadın
15-64 yaş: 1.05 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.86 erkek/kadın
toplam nüfus: 1.04 erkek/kadın (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 20.75 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 77.43 yıl
erkeklerde: 74.78 yıl
kadınlarda: 80.34 yıl (2006 tahmini)
Ortalama çocuk sayısı: 2.03 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01den az (1999 verileri)
Ulus: Arnavut
Nüfusun etnik dağılımı: %95 Arnavut, %3 Yunan, diğerleri %2 2 (Roman, Sırp, Bulgar).
Dinler: %70 Müslüman, %20 Arnavut Ortodoksu, %10 Katolik.
Dil: Resmi dil Arnavutçadır, ayrıca Yunanca konuşulmaktadır.
Okur yazar oranı: 9 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfusta: %86.5 (2003 tahmini)
Eğitim alanında Avrupa standardını yakalamak üzere büyük reformlar yapılmaktadır.

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Arnavutluk Cumhuriyeti
kısa şekli : Arnavutluk
ingilizce: Albania
Yerel tam adı: Republika e Shqiperise
yerel kısa şekli: Shqiperia
eski adı: Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyet
Yönetim biçimi: Cumhuriyet.
Başkenti: Tiran
İdari bölümler: 36 şehir Berat, Bulqize, Delvine, Devoll (Bilisht), Diber (Peshkopi), Durres, Elbasan, Fier, Gjirokaster, Gramsh, Has (Krume), Kavaje, Kolonje (Erseke), Korce, Kruje, Kucove, Kukes, Kurbin, Lezhe, Librazhd, Lushnje, Malesi e Madhe (Koplik), Mallakaster (Ballsh), Mat (Burrel), Mirdite (Rreshen), Peqin, Permet, Pogradec, Puke, Sarande, Shkoder (İşkodra), Skrapar (Corovode), Tepelene, Tiran (Tirana), Tropoje (Bajram Curri), Vlore
Bağımsızlık günü: 28 Kasım 1912 (Osmanlı İmparatorluğundan)
Milli bayram: Kurtuluş günü, 28 Kasım 1912
Anayasa: 28 Kasım 1998 de referandumla yeni anayasa kabul edildi.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
Bayrağı: Kırmızı üzerine çift başlı siyah kartaldır. Arnavutlar kendilerini kartalın oğulları (Shqipetare) olarak tanımlarlar.

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Ekonomisi Avrupa standartlarının altında olan Arnavutluk, serbest piyasa ekonomisine geçiş dönemi yaşamaktadır.
İş gücü: 1.09 milyon (352,000 göçmen işçi dahil) (2004 tahmini)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %58, endüstri ve hizmet %42
İşsizlik oranı: Resmi olarak %14.3 (2004 tahmini); gerçek verilere göre %30 civarında olabilir.
Bütçe: gelirler: 1.96 milyar $; giderler: 2.377 milyon $ (2005 verileri)
Endüstri: gıda, tekstil ve giyim; kereste, yağ, çimento, kimyasallar, madencilik, temel metalürji
Endüstrinin büyüme oranı: %3.1 (2005 tahmini)
Elektrik üretimi: 5.68 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 6.76 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 200 milyon kWh (2003)
Elektrik ithalatı: 1.08 milyar kWh (2004)
Tarım ve hayvancılık ürünleri: buğday, mısır, patates, sebzeler, meyveler, şeker pancarı, üzüm; et, süt ürünleri
İhracat tutarı: 650.1 milyon $ (2005 verileri)
İhracat ürünleri: tekstil ve ayakkabı, metaller ve madensel cevherler, ham petrol, sebzeler, meyveler, asfalt, tütün
İhracat ortakları: İtalya %72.4, Yunanistan %10.5, Serbistan ve Karadağ %5 (2005)
İthalat tutarı: 2.473 milyar $ (2004 verileri)
İthalat ürünleri: makine ve teçhizatlar, gıda, tekstil, kimyasallar
İthalat ortakları: İtalya %29.3, Yunanistan %16.4, Türkiye %7.5, Çin %6.6, Almanya %5.4, Rusya %4 (2005)
Dış borç tutarı: 1.55 milyar $ (2004)
Para birimi: Lek (ALL)
Para birimi kodu: ALL
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 255,000 (2003)
Telefon kodu: 355
Radyo yayın istasyonları: AM 13, FM 46, kısa dalga 1 (2005)
Radyolar: 810,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 65 (3 ulusal, 62 yerel); 2 kablolu yayın (2005)
Televizyonlar: 405,000 (1997)
Internet kısaltması: .al
Internet servis sağlayıcıları: 7 (2000)
Internet kullanıcıları: 75,000 (2005)

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: toplam: 447 km
Karayolları: toplam: 18,000 km
asfalt: 7,020 km
asfalt olmayan: 10,980 km (2002 verileri)
Su yolları: 43 km
Boru hatları: doğal gaz 339 km; ham petrol 207 km (2006)
Limanları: Durres, Sarande, Shengjin, Vlore
Hava alanları: 11 (2006 tahmini)
Helikopter alanları: 1 (2006 tahmini)
 
Üst Alt