Adalet Nerede...?

Adalet kuşun kanadında…Ve kirpiğin ucunda..Kaşlarının boyunda ve adalet hücrelerinin koşuşunda ve kalbinin atışında…Ve adalet yağmur damlasında ve göz yaşında…Adalet baş ucunda…

Adalet dağlarda ovalarda ırmaklarda…Ağaçlarda ve dallarında ve kucağında yaprakların..Ve adalet hazanda güzde ve baharda adalet..Sünger gibi bulutlarda ve adalet tohumda ve başakta adalet..yittiğine ve bittiğinde ve adalet umuda sarıldığında umud ile adalet onu ihsas eden lütufta..

Ve adalet yalnızlıkta..ve adalet ağlamakta ve yanmakta ve bazen bağırıp pişman olmak ta adalet…Adalet kaybolmakta bazen ve bulunmakta…adalet aç çocuğun başında sahibini arayan bir annenin kalbinde…Ve doymaktır adalet bir öğünde ve adalet bolluk gibi görünen yoksullukta insaniyetten ölmekte..ve adalet varlık içinde darlıkta ..ve adalet bir memnuniyet ile bir fakirin kurun ekmeğinde şükürle ıslanmış…

Ve adalet kuşun kanadında…ve renginde çiçeklerin ve adalet rüzgarın taşıdığında..Ve adalet çatlayan toprakta ve adalet solmuş saksıda..Ve adalet elinde tutup sulamadığında yanan menekşede…Ve adalet vebalde…

Adalet hastane köşesinde ve adalet serum şişesinde… Ve adalet tabipten kaldırıp nazarını şafiyi bulduğunda… Ve adalet yükün en ağır yerinde “Medet”deyişinde ve deyişindir…

Adalet cisminin üzerinde…Parmak ucunda ve beşinde…Dilinde adalet tatları karıştırmadığında ve ayırdığında lezzetleri…Adalet nefesinde…Ve adalet havada ışıkta …Adalet kana kana içtiğin suda ve içemediğinde ve hayatın sana bana yete yerindeki gerçek ihtiyaç ve maslahatta adalet..Yüreğinin tekrar tekrar çarpışında…

Ve adalet ağzını isyan için her açtığında ağzına vurmadığında…Uykunun içinde adalet..külçe gibi yığıldığında sayılı rızkını devam ettirdiğinde…hayatını bir fırsat için tekrar verdiğinde…ve adalet hayatın her yerinde adilce ve adaletli adalet..babaannenin seccadesinde…

Ve Büyük mahkemelerde adalet…Küçüğüne benzemez şekliyle…yerli yerinde kaşlar ve dişler..ve boylar süzülür hayatta…ve attırılan kalple doyurulan mideyle dikilir İnsan gölgesi sürünürken yerlerde verilmiş azalarıyla der adalet nerede…İşte adalet kuru kemikleri ovalayanlar için ötelerde…

Adalet şeridini kendi hafızanda kendin kaydederken ve hiç b,ir şeyini unutmadan kendi filmini çekerken…Aklın kalbin ve hislerin nasıl dağıtıldığını bilmezken..mesela bir köpeğin köpekliğinden şikayetini işitmeden ve bir taşın taşlığından şekvasını duymadan…seslerin kanunlarını hayati refleksleri anlamadan şişkin ve vazifesiz kendine yazık ederken…hazırlandığın perdedir adalet bir kibrit alevinin süresindeki ömründe…

Ve adalet bir ihkakı haktır… Adalet gülün yüzünde bir renk yapraklarında ahenktir ve aynı adalet bir volkanın kametinde çağlamaktır… Ve adalet bütün varlığı bir bütünlükte kavramaktır…

Dikkat et ey uyuşmuş idrak… Annen kaldırmasın alnını yerden yoksa kopar kıyametin…

Al ve akyuvarlarında adalet bir Hakemiyet ve hâkimiyet içinde… Ve adalet adilane bir Kayyumun Kayyumiyetinde… Ve adalet Bir Hayy’ın hayattar kudretinde… Ve adalet bir Cemil ile Cemal içinde ve Adalet bir Cemalden Celal içinde İla ahir… Ve adalet sonsuzluk bezminde…ALLAH ADİL’DİR… CC

Ve adalet gören gözlere adildir bir adalet içinde…

Adil gören gözlerden olmak dileğiyle… Adil kalın Adalet içinde…

Selam ve muhabbet ve dua ve Nur…

m_safiturk


Eser sahibinin izni ile yayınlanmıştır.


kaynak
 
Üst Alt