Adalet Meslek Lisesi Sınavsız Geçiş Bölümleri

Adalet Meslek Lisesi Sınavsız Geçiş Bölümleri ,Meslek Liseleri Sınavsız Geçiş Bölümleri,Adalet Alanı Sınavsız Geçiş Bölümleri

Adalet alanında; ilk derece (hukuk, ceza, idare ve vergi) mahkemeleri, bölge (adliye ve idare) mahkemeleri, yüksek mahkemeler, Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı, cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumları, yüksek seçim ve seçim kurulları ile noterlikler, hukuk ve avukatlık büroları, bankalar ve sigorta şirketlerinin hukuk bölümleri, özel güvenlik şirketleri gibi bağımsız kamu ve özel kurum ve kuruluşlar faaliyet göstermektedir.

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
- Zabıt Kâtipliği
- İnfaz ve Koruma

ZABIT KÂTİPLİĞİ
Zabıt kâtibi; Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı, adli ve idari yargı cumhuriyet başsavcılıkları ile ilk derece mahkemeleri, bölge mahkemeleri ile yüksek mahkemelerde ilgili mahkeme başkanı, hâkim veya savcının onayı ile yazı işleri müdürünün yaptığı iş bölümü çerçevesinde, kalem hizmetlerini belirli bir süre içerisinde kendi başına yürüten, yaptığı işlemler nedeniyle amirlerine karşı sorumlu olan nitelikli kişidir.

Görevleri
-İş organizasyonu yapmak ve iletişimi sağlamak,
-Bilgisayarda klavyeyi on parmak kullanarak hızlı ve etkili yazı yazmak,
-Yazışma kurallarına uygun resmî yazı yazmak,
-Mesleki uygulama yazılımlarını kullanmak,
-Adalet alanı içerisinde çalıştığı birimin kalem hizmetlerini yürütmek,
-Çalıştığı kurum ve kuruluşların adli ve idari yazışmalarını yapmaktır.

İNFAZ VE KORUMA
İnfaz ve koruma memuru; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumlarında iç güvenliği sağlama, tutuklu ve hükümlülerin cezalarının infazını sağlama ve bunların iaşelerine, sosyal ve eğitim ile meslek edinme faaliyetlerine katılmalarını sağlama ve işyurtlarında çalışma güvenliğini sağlama görevlerini belirli bir yönetim ve organizasyon içerisinde yürüten nitelikli kişidir.

Görevleri
-İş organizasyonu yapmak ve iletişimi sağlamak,
-Bilgisayarı on parmak kullanarak hızlı yazı yazmak,
-Mesleki uygulama yazılımlarını kullanmak,
-Ceza infaz kurumlarında cezaların infazına ilişkin işleyişi sağlamak,
-Güvenlik sistemlerini kullanarak güvenlik tedbirlerini almaktır

Adalet Meslek Lisesi mezunları sınavsız olarak Adalet Meslek Yüksekokullarına geçebilmektedirler.

Adalet bölümü mezunu adayların sınavsız geçişte seçebilecekleri bölümler
Adalet
 
  • Etiketler
    adalet alanı meslek liseleri meslek lisesi sınavsız geçiş bölümleri
  • Üst Alt