Ad ve/veya soyad veya ticari unvanlı plaka tescil işlemleri

Trafik İşlemleri, Trafik Plaka, Devir, Satış, Tescil İşlemleri,Ad ve/veya soyad veya ticari unvanlı plaka tescil işlemleri
  1. Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
  2. Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
  3. Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
  4. Ad, soyad veya ticari ünvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
  5. Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
 
Üst Alt