Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü!

AÇTIRMA KUTUYU, SÖYLETME KÖTÜYÜ!
Mehmet Necati GÜNGÖR


Erzurumluların sık kullandıkları bir ata sözüdür:

Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü!

Biz de Erzurum kültürüyle yetiştiğimiz için bu söz hep kulaklarımıza küpe olmuştur.

Anlamı şudur:

Hoşuna gitmeyecek sözler söylenmesine, hakkında kötü şeylerin ortaya çıkmasına yol açmak istemiyorsan karşındakini kızdırma.

Sen kızdırdın, o da kutuyu açtı kardeş.

Sen onun kutusunu istediklerini vererek doldurdun, o senin kutunu tertip ve şantaj la açtı.

Yandaşların öyle diyor asrın hırsızlığı na. Tertip ve şantaj!

Kutuyu rüşvetle, yolsuzlukla doldurup buna şantaj diyeni ilk defa görüyoruz.

Oysa kutunun içindeki hırsızlık ürünüdür, arsızlıktır, utanmazlıktır!

Hem de bir değil, birkaç kutunun içine istiflenmiş bir utanmazlık!

Kutu, bundan sonra alamet-i farika dır kardeş!

Kutu deyince kim akla gelecek?

Etrafa saçılanları gizleyemezsin artık.

Kutu açılmış, kötü ise sözünü söylemeye başlamıştır.

Susturamazsın!

Gelişin kutudandı, gidişin kutudan olacak kardeş!

Senden öncekiler de o kutuyu kendi yolsuzluklarıyla doldurup milleti be-huzur edince, millet bunlar Müslüman dır, çalmazlar, çırpmazlar diyerek sana döndü.

Oysa sen ne yaptın?

Onlara rahmet okuttun!

Her yerden cerahat fışkırıyor.

Pis kokular yayılıyor etrafa.

Adamların, ne kadar gül yağı döküp, kokuyu bertaraf etmeye çalışsalar da, ortaya saçılan pislik, kötü kokusunu yaymaya devam ediyor.

Artık, burnumuzu tutarak dolaşıyoruz civarınızda.

Delik açtınız cidarınızda.

İyiliğinizle kötülüğünüz arasındaki perde (cidar) delinmiştir.

Kötülüğünüz, iyiliğinizi ufunetiyle bastırıyor kardeş!

Açtırdın kutuyu, söyletiyorsun kötüyü!

"başka türlü harâmîlik yapıp, milletin malına menâline el uzattıkları halde hala müslüman olarak görünüyorlarsa öbür tarafta neyin ne olduğu belli olacaktır."

Biz değil, kutuyu açtıran söylüyor bunu kardeş!

Bunu da Yüce Yaratan:

Elleri kurusun Ebru Leheb'in; zaten kurudu ya!

Ne malı kurtardı onu ne de kazandığı.

Alevli bir ateşe yaslanacaktır o;

Karısı da,

Odun hamalı olarak. Gerdanında bir ip olacaktır onun, en sağlam fitillisinden...


Tebbet Suresi.

3 Alevli bir ateşe yaslanacaktır o;

4 Karısı da,

5 Odun hamalı olarak. Gerdanında bir ip olacaktır onun, en sağlam fitillisinden...
TEBBET SURESI
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt