Açlık ve Yoksulluk Sınırı

Yoksulluk sınırı 2 bin 404 TL

"Ben işçimi, memurumu, köylümü ezdirmem" diyen Başbakan'a rağmen, Türkiye'de dar gelirliler için yaşamak giderek zorlaşıyor. Türk-İş'in araştırması yoksulluk sınırının Temmuz'da 2 bin 404 bin TL'ye çıktığını gösterdi.

Türk-İş'in her ay açıkladığı yoksulluk verilerine göre, Temmuz ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırı 738, yoksulluk sınırı ise 2 bin 404 TL'ye yükseldi.

Türk-İş yaptığı yazılı açıklamada, "Türk-İş tarafından hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırı tutarı ile elde edilen gelir arasındaki farkın, çalışanların içinde bulunduğu geçim sıkıntısının boyutlarını ortaya koyan önemli bir gösterge olduğu" belirtildi.

Araştırmada, dört kişilik bir ailenin "İnsan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi için gerekli ve 'yoksulluk sınırı' diye nitelenen tutarın 2 bin 404 TL 73 Kr olarak tespit edildiği" bildirildi.

Diğer yandan Türk-İş, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken ve "Açlık sınırı" olarak adlandırılan harcama tutarını ise 738 TL 25 Kr olarak açıkladı.

İşçiler aç, yoksul

İşçilerin büyük çoğunluğunun asgari ücretle çalıştığı Türkiye'de Temmuz ayından itibaren geçerli olan asgari ücret ise net 546,48 TL düzeyinde.

Türk-İş'in yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, ülkemizdeki işçilerin büyük bir çoğunluğu yoksulluk bir yana açlık çekiyor.

kaynak
 
Üst Alt