Açıköğretim'den Örgün Eğitime Geçiş

Taslakla açıköğretim veya uzaktan öğretim programları ile üniversitelerin örgün öğretim (normal öğretim) yapan programları arasında yatay geçiş hakkı tanınıyor.

Üniversitelerde ikinci öğretim programlarından da açık veya uzaktan eğitim programlarına yatay geçiş imkanı sağlanacak.
Üniversitelerin açık veya uzaktan öğretim diploma programları arasında da yatay geçiş izni veriliyor.
Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması gerekiyor. Ya da öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması şartı aranacak.
 
Üst Alt