Açıköğretim Tek Ders Sınavı Yapılması İçin Dilekçe Örneği

AÖF Tek Ders Sınavı Dilekçe Örneği,AÖF Dilekçe Örneği,Tek Ders Sınavı Dilekçe Örneği


../../2013


T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA

ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Bölümleri/Programlarında okuyan öğrenciler, başarısız oldukları bir (1) ders yüzünden mezun olamamakta ve eğitimleri 1 yıl uzamaktadır. Ayrıca öğrenciler 1. sınıftan 3.sınıfa, 2. sınıftan 4.sınıfa tek dersten de olsa borçlu olarak geçememektedir. Öğrencilerinizin öğrenim sürelerinin uzamaması ve normal öğrenim süresi içerisinde devam etmekte oldukları ön lisans veya lisans bölümlerinden/programlarından mezun olarak diploma alabilmeleri için, örgün Yüksek Öğretim Kurumlarında olduğu gibi eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde tek ders sınavı hakkının Anadolu Üniversitesi Açık öğretim bölümlerinde/programlarında okuyan öğrencilerine de tanınmasını, bu amaçla ivedilikle sınav yönetmeliğinin yasal mevzuat çerçevesinde değiştirilmesini veya ek bir madde ile genişletilmesini sizlerden rica ediyorum.

Tek Ders sınavının tüm illerde değil yoğunluğa göre Anadolu Üniversitesi’nin belirleyeceği merkezlerde yapılmasını, bütün öğrencilerin belli sayıda okul belirlenerek bir araya toplanarak sınava tabi tutulabileceğini, farklı derslerden ayrı ayrı sınıflarda ayrı saatlerde sınavlara girenlerin aynı sınıflarda toplanabileceğini düşünüyor ve bunu kabul ediyorum. Sonuçta bu TEK DERS olduğu için bu sınavın süresi aynı üstelik tüm lise ilköğretim ve üniversitelerde eğitim başladığı için ekstra öğretmenlere ihtiyaç olmayacağı belirleyeceğiniz bir pazar günü belirlenen okullarda bu sınavın yapılabileceğini düşünüyorum. Böylelikle binlerce kişinin mağduriyetinin giderilmiş olacağını düşünüyorum.

Mezun Olamayan veya Sınıfını Geçemeyen Öğrencilerin Karşılaştıkları Bazı Zorlukları Aşağıya Listelemek istiyorum;
- 29 yaşında veya aşmış olan öğrenciler 1 ders yüzünden askerliklerini 15 ay yapmak zorunda kalmaktadırlar.
- KPSS ye girmiş veya girecek olan öğrenciler kazansalar dahi 1 ders yüzünden atanamamaktadırlar.
- Mali durumları iyi olmayan öğrenciler ailelerine 1 yıl daha ekonomik açıdan yük olmaktadırlar.
- Devlet dairelerinde çalışan öğrenciler 1 ders yüzünden atama ve terfi isteyememektedirler.
- İş arayan öğrenciler 1 ders yüzünden başvurdukları pozisyonlara yerleşememektedirler.

Yukarıda Yazılı Olan Örnekleri Bunlar Gibi Yaşanmış Olaylardan Çoğaltabiliriz.
Sizlerden bunlar ve bunlar gibi sıkıntıların giderilmesini sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde ek ders sınavı açılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Adı Soyadı

İmza
TC Kimlik No:
Adı Soyadı:
Bölüm/Program Adı:
Sınıfı:
Kaldığı Tek Ders:
Adres: Ev Telefonu:
Cep Telefonu:


Dilekçeye kişisel bilgilerinizi ve adres bilgilerinizi girin.
Bu fax numaralarına fakslayın
Faks: (0222) 330 46 26
Faks: (0222) 335 36 16
Faks: (0222) 320 07 58
Faks: (0222) 330 93 30

Dilekçenizi İadeli Taahütlü büronuza elden teslim edin veya posta yoluyla gönderin.

Mail ile dilekçenizi gönderin
merkezburo@anadolu.edu.tr
gensek@anadolu.edu.tr
oidb@anadolu.edu.tr
mrkburo@anadolu.edu.tr

Ayrıca şikayetleri Cumhurbaşkanlığına
cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr mail adresine
Fax : 0 312 441 38 16

ve Yök'e
Yükseköğretim Kurulu - Gerçek Kişiler
Fax: 90 (312) 266 47 59
 

Ekli dosyalar

  • tek ders dilekçe örneği.rar
    1.7 KB · Bakış: 17
Üst Alt