Açıköğretim Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasaları Önlisans Bölümü

Sermaye piyasaları hızlı değişim göstermektedir. Bu alanda çalışacakların; sermaye piyasasının yapısı, sermaye piyasasının araçları ve finansal kurumların artan önemi konusunda sağlam bir bilgiye ihtiyaçları vardır. Bu programın amacı, finansal aracı kurumlarda veya organize menkul kıymet borsalarında çalışabilmeye yönelik özgüven düzeyini sağlayacak sermaye piyasaları ve menkul kıymetler bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasaları programında öğrencilerin; sermaye piyasaları ve menkul kıymetlerin matematiksel, yönetimsel, hukuki ve ekonomik yönlerine, finansal kurumların işlevlerine ve günümüz küresel piyasalarıyla ilgili güncel konulara ilişkin bilgi düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.
 
1. yıl hangi dersler var ?
 • GENEL MUHASEBE
 • GENEL İŞLETME
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • GENEL MATEMATİK
 • HUKUKA GİRİŞ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL
2. yıl hangi dersler var ?
 • İŞLETME FİNANSI
 • FİNANS MATEMATİĞİ
 • SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
 • MENKUL KIYMET YATIRIMLARI VE ANALİZİ
 • MAKRO İKTİSAT TEORİSİ
 • FİNANSAL KURUMLAR
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLK. İNK. TARİHİ
 
Üst Alt