Açıköğretim Kültürel Miras ve Turizm Önlisans Bölümü

Programın amacı; Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının, kültürel miras ve sanat birikiminin özenle korunması, bu varlıkların ulusal ve uluslararası turizme açılarak turizm açısından çekim alanına dönüştürülmesi ve bu yolla sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunacak ve Turizm sektöründe fark yaratabilecek elemanlar yetiştirmektir.

Günümüzde turizm sektöründeki gelişmeler, bu alanı popüler hale getirmiştir. Bununla birlikte bu alanda faaliyet göstermesine karşın akademik eğitim almamış çok sayıda çalışan bulunmaktadır. Kültürel miras alanlarının dikkatle incelenmesine ve tanıtılmasında eğitimli personele duyulan gereksinim karşılanacaktır.

Program, uzaktan öğretim yoluyla bu kişilere ulaşarak bilgi gereksinimlerini gidermeyi ve Kültürel Miras ve Turizm konusuna ilgi duyanlara da gerekli eğitim olanağını sağlamayı amaçlamaktadır.
 
1. yıl hangi dersler var ?
 • GENEL İŞLETME
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • HUKUKA GİRİŞ
 • İLETİŞİM BİLGİSİ
 • UYGARLIK TARİHİ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • YABANCI DİL
2. yıl hangi dersler var ?
 • GENEL TURİZM BİLGİSİ
 • TURİZM COĞRAFYASI
 • ANTROPOLOJİ
 • ANADOLU ARKEOLOJİSİ
 • KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ
 • ORTAÇAĞDAN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
 
Üst Alt