Açıköğretim Kimyasal Teknolojisi Önlisans Bölümü

* Bu programlarda dersler, internet üzerinden yürütülmektedir.
* Öğrenciler derslerin bir bölümünde belli sayıda ödev teslim etmek zorundadırlar.
* Öğrenciler Laboratuvar uygulamalarını yaz okullarında Eskişehir’de gerçekleştireceklerdir.
* Bu programlarda eğitim ve öğretim dönemlik ve kredili sisteme göre yapılmaktadır ve Anadolu Üniversitesi Örgün Eğitim Akademik Takvimi uygulanacaktır.
* Bu programlarda Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanmaktadır.
* Programların öğretim giderleri Açıköğretim Fakültesi ‘nin diğer programlarındaki öğretim giderlerinden farklı ve daha yüksektir.
* Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Eczane Hizmetleri programlarında staj zorunluluğu bulunmaktadır

Kimyasal Teknoloji Programı 2009 yılında başlamış olup teorik dersleri uzaktan öğretim ile verilen ve laboratuvar dersleri Kimya Bölümü laboratuvarlarında Yaz Okulunda yürütülen iki yıllık bir programdır. Teorik dersler, uzaktan öğretim formatına göre yazılmış kitaplar ile interaktif danışmanlık, e-ders, e-kitap, e-ödev gibi uzaktan öğretim yöntemleri kullanılarak verilir.
Program, kimya, çevre ve tıbbi alanlardaki analiz, kalite kontrol, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında çalışabilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Kimyanın ve aletli analizin temel konularını laboratuvar teknikleri ve uygulamaları ile vurgulayarak öğreten bir program olarak tasarlanmıştır. Program, genel olarak Kimya Bölümü tarafından yürütülmektedir.
 
Üst Alt