Açıköğretim Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Açıköğretim Kayıt İçin Gerekli Belgeler,Aöf ,Açıköğretim Kayıtlarında İstenen Evraklar,Anadolu Üniversitesi

Kayıt anında AÖF Bürosuna teslim etmek zorunda olduğunuz belgeler aşağıda listelenmiştir. Bu belgeleri kayıt anından önce mutlaka hazırlayınız.


Özürlü öğrencilerimizin, sınavlara kendileri için ayrılmış salonlarda katılabilmeleri için durumlarıyla ilgili Sağlık Raporunun fotokopisini kayıt anında AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Şehit veya malul çocukları ise "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı" ödemelerinin düzenlenmesi için durumlarını kanıtlayan belgelerini, yukarıda listelenen kayıt belgeleri ile birlikte kayıt yaptıracağı AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

a) 2012 ÖSYS ile ( YGS Sonuçlarına Göre ) Yerleştirilen ve Aöf'ye Kayıt Yaptıracak Adaylardan İstenecek Kayıt Belgeleri
1. İnternet Başvuru Belgesi ( İnternetten Ön kayıt Yaptıktan Sonra Aldığınız Çıktı )
2. Fotoğraflı-İmzalı Form ( İnternetten Ön kayıt Yaptıktan Sonra Aldığınız Çıktı )
3. Öğrenci Bilgi Formu( İnternetten Ön kayıt Yaptıktan Sonra Aldığınız Çıktı )
4. Öğrenim Belgesi ( Diploma veya Öğrenim Yazısı )
5. Fotoğraf( 4 ad.)
6. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

Not: 2012 ÖSYS ile Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Progr***** kayıt yaptıracak adaylar ayrıca “tam teşekkül-lü resmî bir hastaneden, bu mesleği yapma-yı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olma-dığını, erkek adayların 1.75m’den, bayan adayların 1.65m’den kısa olmadığını belge-leyen heyet raporu” ile “sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belge”lerini kayıt için AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.


b) 6111 Sayılı Kanun Kapsamında ( Af Kanunu Kapsamında )Kayıt Yaptıracak Adaylardan İstenecek Kayıt Belgeleri
1. İnternet Başvuru Belgesi
2. Fotoğraflı-İmzalı Form
3. Öğrenci Bilgi Formu
4. Öğrenim Belgesi
5. Fotoğraf
6. Askerlik Durumu Belgesi(Sadece 29 yaşından büyük adaylar alacaklar)
7. Görev Belgesi

c) Kara Kuvvetleri Meslek Eğitimi Önlisans Progr***** Kayıt Yaptıracak Adaylardan İstenecek Kayıt Belgeleri
1. İnternet Başvuru Belgesi
2. Fotoğraflı-İmzalı Form
3. Öğrenci Bilgi Formu
4. Öğrenim Belgesi
5. Fotoğraf
6. Görev Belgesi (Çalıştığınız kurumdan temin edilecektir.)

d) 2012 Anadolu Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı (AYÖS) İle Kayıt Yaptı-racak Adaylardan İstenecek Kayıt Belgeleri
1. İnternet Başvuru Belgesi
2. Fotoğraflı-İmzalı Form
3. Öğrenci Bilgi Formu
4. Sınav Sonuç Belgesi Aslı
5. Öğrenim Belgesi
6. Fotoğraf
7. Öğrenim Vizesi Alınmış Pasaport Fotokopisi (Türkçe çevirisi yapılmış)
8. Türkçe Yeterlilik Belgesi

NOT: AYÖS ile kayıt yaptıracak adaylardan istenen belgelere ilişkin ayrıntılı açıklama gönderilen kayıt mektubunda bulunmaktadır.

e) Yatay Geçiş İle Kayıt Yaptıracak Adaylardan İstenecek Kayıt Belgeleri
1. İnternet Başvuru Belgesi
2. Fotoğraflı-İmzalı Form
3. Öğrenci Bilgi Formu
4. Öğrenim Belgesi (6111 s. Kanuna göre Yatay Geçiş yapacaklardan istenecektir.)
5. Fotoğraf
6. Askerlik Durumu Belgesi

1. İnternet Başvuru Belgesi
“İnternet Başvuru Belgesi” AÖF BAŞVURU adresinden yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız belgedir. İnternet başvuru belgesinde, başvuru yaptığınız öğrenim programı ile ilgili bilgiler olacaktır. Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız.
Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır.
Mazeretli kayıt tarihlerinde resmî mazeret belgesiyle kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdırlar.

2. Fotoğraflı – İmzalı Form
İnternetten yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız “Fotoğraflı-İmzalı Form”a 5. maddede açıklanan kurallara uygun fotoğrafınızı yapıştırınız. Öğreniminiz süresince kullanacağınız imzanızı, ayrılmış alandan taşmayacak şekilde SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE atarak formu diğer kayıt belgeleriyle birlikte kayıt yaptıracağınız AÖF bürosuna teslim ediniz.
Sizlerden bu formla alınan fotoğraf ve imzanız, bilgi işlem ort***** aktarılacaktır. Bilgisayar kayıtlarındaki imzanız ile öğrencilik hizmeti almak için vereceğiniz dilekçenizdeki imzanızın aynı olması gerekmektedir.

3. Öğrenci Bilgi Formu
İnternetten yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız “Öğrenci Bilgi Formu”na 5. maddede açıklanan kurallara uygun fotoğrafınızı yapıştırınız. “Öğrenci Bilgi Formu” AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Bu formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız. Öğrenci Bilgi Formu sınavlarda öğrenci kimlik kartı yerine geçmez.

09 Ocak - 29 Şubat 2012 tarihleri arasında “Öğrenci Kimlik Kartı”nızı kayıtlı olduğunuz AÖF bürosundan alırken bu formu büroya teslim ediniz.

4. Öğrenim Belgesi
Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış sureti ile kayıt yaptıracaklardır. Bunun dışında diğer resmi veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin suretiyle kayıt yapılmaz. ( Noterden Onaylı Diploma vs Belge Kabul Edilmemektedir )

Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca "Aslının aynıdır." onayı yapılmaz.

Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “Diploma Bilgilerini İçeren Öğrenim Belgesi"nin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır.

Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vs.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız (Evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir.

a) Onaylı Diploma Sureti: Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, diplomalarının onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. ( Onayı Aöf Bürosu veya Diplomayı Aldığınız Okul Yapabilir, Noterden diploma onaylatmayın.)
b) Geçici Mezuniyet Belgesi: 2011-2012 öğretim yılında lise veya dengi okul mezunu olan adaylardan, diploması henüz düzenlenmemiş olanlar yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. ( Onayı Aöf Bürosu veya Diplomayı Aldığınız Okul Yapabilir, Noterden onaylatmayın.)

Yukarıda sayılan öğrenim belgeleri dışında kalan, ilişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve sertifikalar, mezuniyet belgesi yerine kesinlikle kabul edilmez ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.

5. Fotoğraf
Kayıt için 4 (dört) adet 4,5x6 cm. boyutunda fotoğraf gereklidir. 4 fotoğraftan 2 adedi öğrenci kayıt dosyasının içine konacak, diğer 2 adet fotoğraf, İnternet başvuru sitesinden dökümünü aldığınız “Fotoğraflı-İmzalı Form” ile “Öğrenci Bilgi Formu”na yapıştırılacaktır. Dosya içine konacak 2 adet fotoğraf ile bu belgelere yapıştırılacak fotoğraflar aynı olmalıdır. Fotoğrafların son altı ay içinde, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, kayıt için AÖF bürosuna giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. ( Fotoğraf Açıklamasında "Yüzü Açık" Dendiği için Yüzü tamamen Seçilebilecek Şekilde fakat Başörtülü Fotoğraf Kabul Edildiğini Anlıyoruz )

“Fotoğraflı-İmzalı Form”a ve “Öğrenci Bilgi Formu”na yukarıdaki niteliklere uymayan fotoğraf yapıştıran adayların kayıtları yapılmayacaktır.
Kayıtlarda alınan fotoğraflar taranarak elektronik ortama aktarıldığından fotokopi, bilgisayar vb. yollarla çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

6. Askerlik Durumu Belgesi
Erkek öğrenciler durumlarına göre TECİLLİ, YAPTI, YAPIYOR, YAŞ SINIRINI AŞMIŞ veya MUAF seçeneklerinden birini internetten başvuru adımlarında seçeceklerdir.

TECİLLİ: Erkek adaylardan halen askerliğini yapmamış olanlar, İnternet başvuru adımların-daki "Askerlik Durumu" seçeneğinde "Tecilli"yi seçeceklerdir.
YAPTI: Askerliğini yapmış olanlar, İnternet baş-vuru adımlarındaki "Askerlik Durumu" seçene-ğinde "Yaptı"yı seçeceklerdir.
YAPIYOR: Halen asker olanlar, İnternet başvu-ru adımlarındaki "Askerlik Durumu" seçeneğin-de "Yapıyor"u seçeceklerdir.
YAŞ SINIRINI AŞMIŞ: 1972 ve öncesi (1972, 1971, ...) doğumlu erkek adaylar, yasada yazılı yaş sınırı dışına çıktıklarından, İnternet başvuru adımlarındaki "Askerlik Durumu" seçeneğinde "Yaş Sınırını Aşmış"ı seçeceklerdir.
MUAF: Yasal nedenlerle askerlikle ilişiği olmayanlar, İnternet başvuru adımlarındaki "Askerlik Durumu" seçeneğinde "Muaf"ı seçeceklerdir.

2012 ÖSYS ile yerleştirilen adayların askerlik durumları kayıt yapan AÖF görevlilerince Kamu Uygulama Merkezi adresindeki askerlik durumu sorgulama bağlantısından sorgulanarak “Kaydında Sakınca Yoktur” bilgisine ulaşılan adaylardan “ASKERLİKLE İLİŞİKSİZ BELGESİ” alınmadan kayıtları yapılacaktır.

Sorgulama sonunda “Askerlik Şubesine Başvurunuz” bilgisine ulaşılan adayların ise askerlik şubelerinden alacakları belgeye göre kayıtları yapılacaktır.

6111 sayılı Kanun Kapsamında ( Afla ) kayıt yaptıracaklardan 29 yaşından büyük yükümlüler (1982 ve öncesi doğumlu) askerlik şubelerinden alacakları askerlik durumu belgesine göre kayıtları yapılacaktır. 29 yaşından küçük adaylardan askerlik durum belgesi istenilmeden kayıtları yapılacaktır.

Yatay Geçiş ile kayıt yaptıracak adaylar İnternetten yapılan başvuruda beyan edilen “Asker-lik Durumu” na ilişkin belgesini kayıt için AÖF bürosuna vereceklerdir.

Yabancı askerlik şubelerinden belge alacak adaylar, kaydın son gününü beklemeden başvurularını yaparak yerli askerlik şubelerinden durumlarını sordurmalı ve askerlikle ilişiksiz belgesini almalıdırlar.

Kayıt için “Yerli askerlik şubesine faks çekildi, cevabı bekleniyor.” veya “Askerliğine karar alınması için hastaneye sevk edildi.” gibi mazeretleri içeren askerlik şubeleri yazıları kesinlikle kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.

Bu nedenle askerlikle ilişiksiz belgesi askerlik şubesinden kayıt tarihleri içerisinde alınmalıdır. Askerlik şubesinden alınan belgedeki “İlişiksizlik Tarihi” AÖF bürosunda kayıt yapılan tarihi kapsamalıdır. Örneğin 31 Ağustos 2012 tarihine kadar askerlikle ilişiği yoktur yazılı bir belge ile 10 Eylül 2012 tarihinde veya sonrasında kayıt yapılamaz.

Sağlık nedeniyle askerî hastanelerden alınan ve adayın askerliğe elverişli olmadığını gösteren raporlar, askerlik şubelerince değerlendirilip ilişiksiz belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Sadece rapora dayanarak kayıt yapılamaz. Bu durumda olanlar, şubelerinden alacakları askerlikle ilişiksiz belgesiyle kayıtlarını yaptıracaklardır.

 • T.C. uyruklu olup AÖF Lefkoşa Bürosun-da kayıt yaptıracak adaylar da yukarıdaki açıklamalara uygun olarak askerlikle ilişiksiz belgesini vermek zorundadırlar.
 • Silinti, kazıntı ve karalama olan, mühürü okunmayan belgeler kabul edilmeyecektir. Belge üzerindeki düzeltmeler askerlik şubesi tarafından yapılmış ise düzeltilen kısımlar mü-hürletilip imzalatılacaktır.
*“Askerlikle İlişiksiz Belgesi”nin aslını (noter onaylı suret, fotokopi, faks kayıt için kabul edil-mez.) diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt süresi içinde teslim etmeyen adayların kayıt-ları kesinlikle yapılmayacaktır.

7. Görev Belgesi
 • Kara Kuvvetleri Meslek Eğitimi Önlisans Progr***** kayıt yaptıracak uzman erbaşlar, astsubaylar ve astsubaylıktan geçen subaylar; personel, birlik, karargâh veya kurum amirlerinden alacakları Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduklarını gösteren “Görev Belgesi”ni diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt olurken AÖF bürosuna vereceklerdir.
 • Kurumları ile yapılan protokol kapsamında kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmamış ve 6111 sayılı Kanun kapsamında kayıt yaptıracak adaylar kurumlarından aldıkları görev belgesini kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim edecek-lerdir. Bu adaylardan başka kurumlara geçmiş, kurumlarından ayrılmış veya emekli olmuş olan-lar daha önce bu kurumlarda protokollerde belirtilen görevleri yaptıklarına dair “Görev Belgesi”ni kayıt yaptırırken AÖF bürosuna vereceklerdir.

NOT: 6111 sayılı Kanun kapsamında Açıköğre-tim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma Önli-sans Progr***** kayıt yaptıracak adaylar ayrı-ca “tam teşekküllü resmî bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.75m’den, bayan adayların 1.65m’den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu” ile “sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belge”lerini kayıt için AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

ÖZÜRLÜ ADAYLARA İÇİN ÖZEL İŞLEMLER
Özürlü öğrencilerimizin, sınavlara kendileri için ayrılmış salonlarda katılabilmeleri için durumlarıyla ilgili Sağlık Raporunun fotokopisini kayıt anında AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarına özürlü sınav salonlarında katılmak isteyen öğrencilerimiz aşağıda açıklanan özür gruplarına göre sınavlara alınmaktadırlar;

 • Görme özürlü öğrencilerimize sınav sorularını okuyup cevap kâğıdını dolduracak görevli verilmekte,
 • Ellerini kullanamayan öğrencilerimize cevap kâğıdını dolduracak görevli verilmekte,
 • Yürüme özürlü öğrencilerimiz ise özürlü öğrenciler için tahsis edilmiş binalarda sınava alınmaktadırlar.

İstanbul'da Aksaray, Bahçelievler, Beşiktaş ve Kadıköy semtlerinde olmak üzere dört, diğer illerde bir bina özürlü öğrenciler için tahsis edilmiştir.

Özürlü öğrenciler binasında sınava katılmak isterseniz durumunuzu gösteren sağlık raporunuzun fotokopisi ile herhangi bir AÖF bürosuna başvurmanız veya kayıt anında teslim etmeniz gerekmektedir. Sağlık raporunun fotokopisini vermeyenler diğer öğrencilerle birlikte sınava alınacaklardır.

ŞEHİT VEYA MALUL ÇOCUĞU ADAYLAR İÇİN ÖZEL İŞLEMLER
Şehit veya malul çocukları ise "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı" ödemelerinin düzenlenmesi için durumlarını kanıtlayan belgelerini, yukarıda listelenen kayıt belgeleri ile birlikte kayıt yaptıracağı AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

02 Eylül 2010 tarih ve 27690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerinin Tespitine Dair Esaslar'la ilgili 2010/815 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 16. maddesinde;

"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47'nci maddesi ile,
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu,
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler,
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile,
1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından öğrenci katkı payı alınmaz." denilmektedir.

Bu haktan kayıt anında kimlerin yararlanacağı bilinmediğinden, bu öğrencilerin diğer öğrencilerle birlikte ödeme yapması istenmiştir. Bu nedenle şehit veya malul çocukları kayıt anında "Öğretim Gideri" yanında "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı" 1. taksit tutarını da ödeyeceklerdir.

Ancak bu adaylar 1. taksit olarak ödedikleri "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı"nın iade edilebilmesi için, şehit veya malul çocuğu olduğunu gösteren resmi belge ile banka dekontu aslını, bir dilekçeye ekleyerek kayıt yaptırdıkları AÖF bürosuna verebilir veya "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü 26470 - ESKİŞEHİR" adresine gönderebilirler. Dilekçede paranın iade edilebileceği banka ve şube adı, adaya ait banka hesap numarası, IBAN numarası mutlaka bulunmalıdır. Aksi halde dilekçe işleme alınmayacaktır. Başvuranlara, 1. taksit olarak ödedikleri "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı" iade edilecek, 2. taksit tahsilatı yapılmayacaktır.
 
 • Etiketler
  aöf bürosu
 • Üst Alt