Açıköğretim Bilgi Yönetimi Bölümü

dogangunes

Profesyonel
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
GENEL BİLGİ
Bilgi Yönetimi Önlisans Programı, 2001 yılında Açıköğretim Fakültesi bünyesinde açılan bir programdır. Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Anadolu Üniversitesi'nde yaygın eğitim alanında diplomaya yönelik ve tamamen internete dayalı bir program olarak açılmıştır.
Bilgi Yönetimi Önlisans Programı bilgi çalışanı olarak nitelendirilen, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmeye yönelik bir programdır.

PROGRAM HAKKINDA BİLGİLER

Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.

Programın 1. ve 2. sınıfında toplam 16 ders okutulmaktadır. Bunların 12'si tamamen internet üzerinden verilmektedir. Her ders 25 üniteden oluşmakta ve her hafta internet üzerinden bir ünite yayınlanmaktadır. Yayınlanan üniteler bütünleme sınavı sonuna kadar yayında kalmaktadır.

Örgün staj olanağı olmayan öğrencilere işletme deneyimi kazandırmak amacıyla şirket benzetimi yapılmıştır. Derslerin anlatımı ve gerçek hayat problemlerine yönelik uygulamaların yapımı sanal şirket üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Açıköğretim sisteminden farklı olarak öğrencilere her hafta bir dersten ödev verilmekte ve ödev notu ortalaması başarı ortalamalarını %20 etkilemektedir.

Bölümden mezun olan öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Açıköğretim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

AMAÇ

Bilgi Yönetimi Önlisans Programının amacı öğrencilerine; işletmelerde bilgiye dayalı sorunlara etkin çözümler üretme, internet ortamında girişimcilik ve iş yönetimi, güncel uygulama yazılımlarında uzmanlaşma, internete dayalı kurumsal iletişim ve birlikte çalışma ile üretkenliği arttıracak büro uygulamaları geliştirme becerilerini kazandırmatır.
Program, diğer AÖF programları gibi uzaktan eğitim amacına hizmet etmekte, ancak diğerlerinden farklı olarak temel eğitim internete dayalı olarak yapılmaktadır. Bu program aynı zaman Batı Avrupa Programı içerisinde yer almış dolayısıyla yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarına da bu eğitim imkanı tanınmıştır.

SUNULAN OLANAKLAR

BYÖP kayıtlı öğrencilere lisanslı yazılımlar, ekran videoları ve yardımcı kitaplar gönderilmektedir. İnternet üzerinden yayınlanan her ders için günde 4 saat, haftada 20 saat olmak üzere akademik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Programda yer alan tüm dersler için Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev alan 60 akademik danışman destek vermektedir. Akademik danışmanlık hizmetleri E-mektup aracılığıyla danışmana erişmek, dersin forumuna katılmak, canlı sohbet odalarına katılmak olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Ayrıca yedi gün, günde 15 saat öğrencilerin teknik konulardaki sorunlarına yardımcı olmak amacıyla online olarak destek hizmeti verilmektedir.​
 
Üst Alt