Acı çeken çocuklar,analar,babalar için bir dua bile etmiyoruz!

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym
HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH'E hamd ve sena,PEYGAMBER EFENDİMİZE SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'E, EHLİ BEYTİNE ve ASHABI KİR***** salatu selam olsun.


Değerli kardeşler bildiğiniz üzere son zamanlarda HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜHÜN mümin kullarına,MUHAMMED ALEYHİSSELAMIN, EFENDİMİZİN ümmetine bütün dünyada büyük saldırılar ve düşmanlıklar yapılmakta.bir gün bakıyorsunuz çinde uygur bölgesinde insanlar katledilmiş,bir gün bakıyorsunuz arakanda insanlar katledilmiş,orta afrikada öldürülen 2 genç kardeşimiz ... bütün bu insanların tek özelliği var MÜSLÜMANLAR.binlerce,onbinlerce kardeşimiz ya şehid ediliyor ya işkence ve korku içinde yaşıyor ama bizim içimizde hiçbir şey kıpırdamıyor.acaba onların başına gelenlerin bizimde başımıza gelebilecek olmasından eminmi olduk?CENABI ALLAHTAN bir teminatmı aldıkta bu kadar rahatız?ne az onları hatırlıyoruz,ve kadar azımız onları hatırlıyor...neden o mazlumlar için dua etmiyoruz?her aklımıza geldiğinde namazlarımızdan sonra CENABI ALLAH Kardeşlerimiz için bir dua bile etmediğimiz için bizide onların haline yarın düşürmezmi!?hafizanALLAH(Allah muhafaza etsin)

evet hindistandan,arakana,suriyeden,ıraka,afganistana kadar sadece LAİLAHE İLLALLAH MUHAMMEDUN RASULULLAH dediği için müslüman olduğu için kardeşlerimiz.zulüm görmekteler.filistin ve gazzeyi ise artık kanıksadık alıştık normal bile görmeye başladık ne yazıkki.

Şimdi diyeceksiniz suriye ve mısır müslüman ülkeleri.evet öyle ama başa geçenler değil.mısırlı sisi hristiyan,beşar ise kominist babasının yolunda ilerleyen bir zorba.

tabiki hiçkimse biz onları sırf MÜSLÜMAN olduğu için bizim, dinimize inanmadığı için öldürüyoruz demez, başka sebepler var diyecektiler.ama işin aslı öyle değil ALLAH CELLE CELALÜH şahit...sizi temin ederimki şerrinden RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH CELLE CELALÜHE sığındığımız şeytanın güdümünde olan insanların asıl ve gerçek hedefi HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜHÜN DİNİ HAZRETİ İSLAMI yok etmektir YA ALLAH (CELLE CELALÜH) YA MUHAMMED (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM) diyenleri susturmaktır..

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Onlar, güçleri yeterse, sizi dininizden döndürmek için sizinle savaşmaktan hiçbir zaman geri durmazlar. Sizden de her kim, dininden döner ve kâfir olarak can verirse artık onların bütün amelleri, dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar, cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
(Bakara Surei celilesi 217. Ayeti Kerime Meali şerifi)

Şüphesiz ki inkâr edenler mallarını, (insanları) Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar, daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu, onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mağlûp olacaklardır. Kâfirlikte ısrar edenler ise cehenneme toplanacaklardır.
(Enfal Surei celilesi 36. Ayeti Kerime Meali şerifi)

şerrinden RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH CELLE CELALÜHE sığındığımız şeytanın her insanın kulağına fısıldayan bir yardımcısı vardır.kimisine içki içkimisine kumar oyna kimisine Namaz kılma der.dünyada tasallut ettiği,etkisi altına aldığı devlet yöneticisine ve tüm dünyada yönettiği şer güçlerinede İSLAMA ve MÜSLÜMANLARA saldır diyecektir tabiki!onun amacı,siyaseti budur,stratejizisi budur ALLAH (CELLE CELALÜH) diyen müslüman bırakmamak onun yegane amacıdır..

şeytanın en büyük hilesi kendini unutturmaktır.insanlar onu sadece kötülüklerin izafe edildiği soyut,varlığı yokluğu belli olmayan bir şey gibi algılarlar.ama insanlar üzerindeki etkisi hiçde öyle değildir!. CENABI ALLAHA MEVLAYA sığınmamış teslim olmamış küçük ve kötü insanları kukla gibi oynatır,onlar şeytanın kendilerine fısıldadığı emirleri harfiyyen yerine getirirken kendi menfaatlerine ,devlet çıkarlarına göre hareket ettiklerini sanırlar.katlettikleri canlarının SAHİBİ ALLAH CELLE CELALÜHÜN kendilerinden hesap soracağını ise düşünmezler.

evet değerli kardeşler bu şerli ortamın sebebi olan şerrinden HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜHE sığındığımız şeytan daha biz yaratılmadan yaratılmıştı meleklerin vaizi idi.CENABI ALLAH CELLE CELALÜHE sırf bizi kıskandığı ve bize kin tuttuğu için CENABI ALLAHA isyan etti .etmeden önce alim bir cindi.insanlık var oldu olalı insanı en ince ayrıntısına kadar inceliyor zayıf yönlerimizi biliyor artık yüzbinlerce yıldır..biz ise onu bilEmeiyoruz ondan kurtulmanın yegane çaresinin HERŞEYDEN SONSUZ DERECE ÜSTÜN ve de RAHMET VE MERHAMET SAHİBİ OLAN ALLAHA (CELLE CELALÜHE) sığınmak olduğunu bilmiyoruz çünkü cahiliz CENABI ALLAHIN ayetlerini HAZRETİ KURANI okumuyor,PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEMİN hadis ve sünnetlerini bilmiyoruz.

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym
Şüphe yok ki, şeytan sizin için bir düşmandır. Artık siz de onu bir düşman tutun. O muhakkak ki, kendi etrafında toplananları davet eder ki, alevli cehennemin yârânından oluversinler. (Fatır Suresi celilesi 6. Ayeti Kerimenin Meali şerifi)

evet ne yazıkki ne acı ki CENABI ALLAHIN kulları RASULÜNÜN ümmeti acılar içinde kıvranmasının nedeni Dua ile hiç arasının olmamasıdır,ALLAHA CELLE CELALÜH yakarmaktan adeta imtina etmesi,ve ondan mahrum olmasıdır.kardeşlerimiz acılar içinde iken biz barış huzur ve güvenlik içinde yaşıyor iken onlarada bir dua etmiyorsak bu zalimliğimizin bu vurdum duymazlığımızın,bu merhametsizliğimizin altından nasıl kalkabilirizki?cezasını hem dünyada hem ahirette çok acı bir şekilde çekeriz !!!

şu Ayeti Kerimenin ne dediğini ve günümüzde yaşananları bir düşünelim

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Size ne oluyor da: 'Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, katından bize bir sahip çıkan gönder, katından bize bir yardımcı lutfet' diyen zavallı çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz?
(Nisa Suresi celilesi 75. Ayeti Kerime Meali şerifi)

ne yazıkki dünya menfaatine daldık kedimizden başkasını düşünemez olduk.etliye butluya karışmıyoruz artık bizlerama şeytan boş durmuyor,altımızı oydukça oyuyor.bu gafletimiz,vurdumduymazlığımızın sonu ne?CENABI ALLAH bizi AFFETSİN,BAĞIŞLASIN,MAĞFİRET ETSİN.

ALEMLERE RAHMET EFENDİMİZ ALEYHİSSELATU VESSELAM şöyle buyuruyor :
Sizden biri bir kötülük gördüğünde gücü yetiyorsa eliyle düzeltsin,gücü yetmezse diliyle düzeltsin, onu da yapamazsa, hiç olmazsa kalbiyle buğz etsin. Fakat bu, imanın en zayıf mertebesidir. (Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd)

elimiz suskun malesef elimiz suskunda dilimize ve kalbimizede ne oldu?onlar niye çalışmıyor acaba? bunca kötülük görmemize rağmen?kalbimiz katılaştımı,hatta taşamı döndü biz müminlerin?biz ALLAH CELLE CELALÜHÜN yolunda zulm edenlere karşı cesaret ve istekle savaşan EFENDİMİZİN ALEYHİSSELATU VESSELAMIN ümmetine bu gaflet yakışıyormu?!

yakışmıyor tabiki.kardeşlerimizin durumu çok vahim annelerini, kaybeden çocuklar,çocuklarını kaybeden anneler,parçalanmış vucudlar,aileler !

temiz kalplerimizin üstüne biriken pasları atmak için,TÜM DÜNYADAKİ MAZLUMLAR,MÜMİNLER için buyrun RABBIMIZ TELAYA el açıp yalvaralım O halde.

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym
Estağfirullah el azim ve etûbu ileyh
Estağfirullah el azim ve etûbu ileyh
Estağfirullah el azim ve etûbu ileyh

Elhamdulillah Ya Rabbi Şükür

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ âli seyyidina Muhammed

Ya Erhamur-rahimin,Ya Erhamur-rahimin,Ya Erhamur-rahimin

Ya İlahi tüm dünyada,işkencelere maruz bırakılan,acımasızca katledilen kardeşlerimizin halini açık ve seçik bilmektesin,onları bize emanet etmene,İmtihanın icabı bizim onlara el uzatıp uzatmayacağımıza bakıyor olduğunu bilmemize rağmen daldığımız gaflet uykusundan uyanamıyor,rahatlığımızı terkedemiyoruz.dört kıtaya adaletle kol kanat germiş şanlı ecdadımızın (radıyallahu anh) torunları olmaktan çok uzak bir millet olma yolunda ilerliyoruz.hatamızı itiraf ediyoruz.PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM dua müminin silahıdır buyuruyor.bizde en büyük ve üstün gücü harekete geçiren mübarek duaya sana yakarışa,münacata yöneldik.sen akan kanı durdur Ya İlahi.çocuklar,bebekler anasız,babasız aç,susuz ve işkence içinde kalmasın,analar,babalar ölen çocuklarına ağlamasın,Başta PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM VE BÜTÜN PEYGAMBERLERMİZ ALEYHÜMÜSSELAM olmak üzere istisnasız bütün gelmiş,geçmiş ve gelecek tüm inananların ruh ve ruhaniyatlarına,şehid olmuş kardeşlerimizin ruhlarına SEN sonsuz rahmet et. SEN Rahmet,Şefkat,Merhamet sahibisin,bizlerede Merhamet et Ya İlahel Alemin.Bunları Başta SENİN YÜCE ZATIN CELLE CELALÜH hakkı için,PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM hatrına ve yanında tüm hatrı olanlar hatrına istiyoruz.
SENİN İmdadını,Yardımını,İnayetini diliyoruz Ya RAB .Amin.


ALLAHU ALEM(HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH en doğrusunu bilir) selam ve dua ile
 
Üst Alt