• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

Acaba?

  • Konbuyu başlatan bursali68
  • Başlangıç tarihi
B

bursali68

Ziyaretci
Her mezhebi kabul etmeyen acaba mason hayranı mıdır yoksa Kur'an Ayetlerine baktığındaki inancı mıdır? O zaman ayetlere bir bakalım ;

AL-İ İMRAN 103 - " Hep birlikte Allah'ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun (bu) nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola eresiniz."

AL-İ İMRAN 105 - " Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır."

AL-İ İMRAN 106 - " O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara: "İmanınızdan sonra küfrettiniz ha? Öyle ise inkâr etmenize karşılık azabı tadın" (denecektir)."

EN-AM 159 - " Dinlerini parça parça edip, grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır, sonra (Allah) onlara yaptıklarını haber verecektir."

MÜ'MİNUN 53 - " Derken insanlar kendi aralarındaki işlerini parça parça böldüler. Her grup, kendinde bulunan ile sevinip böbürlendi."

RUM 32 - " O müşriklerden (olmayın ki) onlar, dinlerini ayırıp öbek öbek olmuşlardır. Her grup kendilerindekine güvenmektedir."

Yukarıdaki ayetlerde yazdığı üzere bölünmemek gerektiğine inanırız.
Peygamberimize inanmamak başkadır yukarıdaki gibi bölünmemeyi savunmak,mezhepleri kabul etmemek başkadır.
Şöyle bir eleştiri daha gelebilir. " İyi de sizler hadislere inanmıyorsunuz dolayısıyla Hz.Muhammed'i kabullenmiyorsunuz".
Hiç alakası yok hadislere inanmamamız veya itibar etmememiz gerektiğini de yine bize Kur'an-ı Kerim ayetleri söylüyor ;

YUSUF 111 - " Gerçekten de onların kıssalarında üstün akıllılar için bir ibret vardır. Bu Kur'ân uydurulmuş herhangi bir söz değildir. Lâkin kendisinden önce gelen kitapların tasdiki her şeyin ayrıntılarıyla açıklayıcısı ve iman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir."

LOKMAN 6 - " Bayağı insanlardan kimi de vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve onu eğlence yerine tutmak için laf eğlencesi (veya boş söz) satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azab vardır."

CASİYE 6 - " İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir. Sana onları hakkıyla okuyoruz. Artık Allah'a ve âyetlerine inanmadıktan sonra hangi söze inanacaklar?"

A'RAF 185 - " Allah'ın göklerdeki ve yerdeki mülkiyet ve tasarrufuna, Allah'ın yaratmış olduğu herhangi bir şeye ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olması ihtimaline hiç bakmadılar mı? Artık bu Kur'ân'dan sonra başka hangi söze inanacaklar."

MÜRSELAT 50 - " Artık bundan (Kur'an'dan) sonra hangi söze inanacaklar?"

Bir değerlendirmede bulunalım ;
Tevrat ve İncil de ÖYLE BİR KİTAP... HEPSİNE tümden inanmayalım mı, yoksa külliyen reddedelim mi? Bizim HADİSLERİMİZ neyse onların hadis kitapları (Tevrat, incil) AYNIDIR. Yani kütübi sitte ile bu iki kitap aynıdır. Hepsi hadistir... Ama KUR'AN KUR'AN'DIR ve de Kur'an'ın bir numaralı DÜŞMANI bize kesin olarak sakınmamızı söylediği BU HADİSLERDİR. Musevilik ve Hristiyanlığı bozan Hadisler (Mesela İsa Allah'ın oğludur lafzı), bizim Kur’an'ımızla yarışmaktan öte, Kur'an'ı GEÇMİŞ ve de birinci kitap olmuştur.

Bu ayetlere inanmamak gibi bir duruma karşılık Allah aşağıdaki ayetiyle bizleri uyarmaktadır :

NEML 82 - " Söylenen başlarına geleceği vakit, bunlar için yerden bir "dâbbe" (canlı) çıkarırız ki bu, onlara insanların âyetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler."
Şu yukarıda yazmış olduğum Kur'an-ı Kerim ayetlerine inanmayanımız var mı?Sanıyorum yok.
Aradaki ayrıntı nedir?Aradaki ayrıntı şudur: Mezhep ve hadisleri kabul etmeyenlerin yukarıdaki ayetleri okuyup bundan dolayı kabul etmedikleri gözden kaçırılıyor ve mezhep ve hadislere inanmayanları yada kabul etmeyenlerin mason hayranı,inançsız,din bölücüsü...gibi sıfatlar takılıyor.İyi de yukarıda okuduk bölünmeyin diyor Allah.
Kalkıp şu hazretin,bu ulemanın,şu imamın dediklerimi benim için geçerli yoksa yukarıdaki ayetlerin mi?
Yukarıdaki ayetleri okuyan her vatandaş da anlayabilir.Anlaşılmayacak ayetler değil gayet açık.
Din alimlerini bu dediklerimden ayırıyorum onları tenzih ederim,onlara sözüm yok.Ama o din alimleri gelin benim peşime takılın dememiş,insanlar peşine takılıp guruplar oluşturmuşlardır.
HANEFİ Mezhebini kuran İmamı Azam Ebu Hanife midir?Yoksa onun ölümünden sonra öğrencilerinden olan " Yusuf " mudur?
Dolayısı ile ayetler gayet açık.Ayetleri sormak için bir merciye bir imama gerek olduğunu sanmıyorum tabii ki bu benim şahsi düşüncem.Anlayamayan gider sorar,bu gayet doğal.
Sağlıcakla kalın.
 

Mehdikonya

Amatör
Üye
Sen ayetleri kendince yorumlamaya devam et. Allah ıslah etsin. Başında bir bilen olmadan ne kadar ahmakça anlamlar çıkardığın ap açık ortada. Senin yazmış oldukların apaçık sapık düşünceler. İşine gelen tarzdaki yorumlar.

Ayetler ise şüphesiz doğrudur. Ben iman ediyorum. Ama anlamlarını kendince yorumlama.

Mezheplere gelince kabirde zaten öğrenirsin.

Sorgu melekleri gelip İmamın kim dediklerinde ben gruplaşmaya karşıyım dersin. Olmaz mı :)
 
B

bursali68

Ziyaretci
Mehdikonya;Sen ayetleri kendince yorumlamaya devam et. Allah ıslah etsin. Başında bir bilen olmadan ne kadar ahmakça anlamlar çıkardığın ap açık ortada. Senin yazmış oldukların apaçık sapık düşünceler. İşine gelen tarzdaki yorumlar.

Ayetler ise şüphesiz doğrudur. Ben iman ediyorum. Ama anlamlarını kendince yorumlama.

Mezheplere gelince kabirde zaten öğrenirsin.

Sorgu melekleri gelip İmamın kim dediklerinde ben gruplaşmaya karşıyım dersin. Olmaz mı :)
Zaten orada öğreneceğiz.Başka türlüsü mümkün değil.Yukarıdakileri okuyup göremediysen ben ne diyeyim sana Söz = Hadis.
 

Mehdikonya

Amatör
Üye
Hadis Peygamber efendimizin sözlerine denir ve Allah kelamı ise ayettir.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Hadis Peygamber efendimizin sözlerine denir ve Allah kelamı ise ayettir.
Kur'an-ı Kerim'de ki vahiy ile söz kelimelerine bakarsanız mutlaka aradaki farkı yakalayacaksınız.İnsan sözlerine Kur'an-ı Kerim "Söz" der,ayetler gayet açık.
Bilgilendirdiğiniz için ayrıca teşekkürler,demekki Hadis-Ayet farkını 40 yıldır anlamamışız.Öğrenmiş oldum.
Sağlıcakla kalın.
 
Üst Alt