Abesle iştigal etmek

Bu deyimdeki “abes”in kelime anlamı gereksiz, lüzumsuz‘dur ve Arapça’dır. İştigal de uğraşma, meşgul anl***** gelen Arapça bir sözcüktür. Böylece bu deyim, “yararsız uğraşlarla vakit öldürmek“ anl***** gelmektedir.
 
Üst Alt