Abdülaziz'i Öldürenleri Görmüş

1876da odasında iki bileği kesilmiş bulunan Sultan Abdülazizin kızı Nazime Sultanın babasının ölümünü gördüğü ortaya çıktı.

Son Halife Abdülmecidin de babası olan Sultan Abdülaziz 30 Mayıs 1876da tahttan
indirilmesinden 4 gün sonra gözaltında tutulduğu Ortaköydeki Feriye Sarayında
sakalını kesmek için bir makas istediği ve o makasla iki bileğini keserek
intihar ettiği iddia edilmişti. Ancak Sultan Abdülazizin ölüm raporlarında iki
bileğini kendisinin kesmiş olamayacağı ve dolayısıyla öldürüldüğü yazılmıştı.
Padişahın annesi Pertevniyal Sultan da oğlunun 3 kişi tarafından öldürüldüğünü
söyleyerek bu iddiaya destek vermişti.

Sultan Abdülazizden 5 yıl sonra tahta çıkan yeğeni Sultan 2. Abdülhamit amcasının
karanlık ölümüne çok üzüldüğü için bu işte adı geçen tanzimatın önemli ismi eski
sadrazamlar Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa,
Abdülazizin tahttan indirilmesine fetva veren Şeyhülislam Hasan Hayrullah
Efendi ve bir çok askerle sivilin meşhur Yıldız Mahkemesinde yargılanarak
cezalandırılmasına sebep oldu. Ancak Sultan Abdülazizin sır ölümü bu yargılama
sonucunda da aydınlatılamadı.

BEYRUT'TA YAŞADI

Yedikıta Kültür ve Tarih Dergisi bu ay piyasaya çıkan yeni sayısında tarihçi-yazar Ömer
Faruk Yılmazın bulduğu ve Türk basınında ilk kez yayınlanan bir belgeyle sır
ölümün perde arkasını araladı. İddiaya göre Padişah Abdülazizin 3. eşi Hayran-ı
Dil Sultandan olan kızı Nazime Sultan bu cinayeti görmüş ve yaşadığı Beyrutta
bunu birine anlatmıştı. Babası öldürüldüğünde 10 yaşında olan Nazime Sultan,
1924te saltanat sürgüne gönderildiğinde ise Beyruta yerleşti ve Damad Ali
Halid Paşa ile evlendi. 1947ye kadar yaşayan Nazime Sultan Beyrutun Cünye
kasabasında 80 yaşındayken vefat etti. Nazime Sultan bu çok tartışılan ölümü
1940da yakın dostları olan yazar Adil Sulh Beye bir sohbet sırasında anlattı.
Adil Sulhun oğlu Munah Sulh babasının ölümünden sonra babasının kütüphanesinde
bulduğu bu bilgileri tarihçi yazar Halid Ziyade ile yıllar sonra 1991de El
Hayat Gazetesinde yayınladı ama bu bilgiler Türkiyede kimseye ulaşmadı.

8 KİŞİ ÖLDÜRDÜ

Ömer Faruk Yılmazın bu bilgilere ulaşarak yazdığı makale
Sultan Abdülazizin ölümünden 135 yıl sonra yeni bir kanıtı gün yüzüne çıkardı.
Babasının öldürülüşüne tanık olan Nazime Sultan gördüklerini şöyle anlatmış,

Bir gün babam sarayın salonlarından birinde oturuyordu.
Ben de hemen yanı başında idim. O zaman on yaşında idim. Birden yanımıza
pehlivan gibi sekiz adam girdi. Kuvvetli ve kötü niyetli oldukları belli
oluyordu. Babam onları görünce kötü niyetli olduklarını anladı. Kurtulmaya
çalışarak ayağa kalktı. Adamlar ilerlemeye başladılar. Bir taraftan da babamdan
gelecek bir mukavemete karşı ihtiyatla hareket ediyorlardı. Babam büyük cüsseli,
sağlam bünyeli ve güçlü pehlivanlardandı. Birkaç oyuna getirme teşebbüsünden
sonra babam adamlardan uzaklaşarak sarayın bir üst katına çıkaran seyyar
merdivenin olduğu yere ulaşmayı başardı. Ancak oraya varınca şaşırdı kaldı.
Çünkü merdiven yerinde yoktu. İhtiyat olsun diye komplocular onu kaldırmışlardı.
Sonra durdu ve yüksek bir sesle haykırdı: Burada merdiven vardı. Kim aldı? Bu
soruyu tekrar tekrar sordu. Telaşla sarayın salonlarında dolaşmaya başladı.
Adamlar da arkasından onu takip ediyorlardı. Gördüğüm bu sahne beni korkuttu.
Kapılardan birinin örtüsünü kendime siper ederek olup biteni izlemeye başladım.
Nihayet adamlar babamın şiddetli mukavemetinden sonra onu bir köşede
sıkıştırarak ele geçirdiler. Sonra sırt üstü yere yatırdılar. İkisi sağ koluna,
ikisi sol koluna, ikisi sağ ayağına, ikisi sol ayağına oturdular. İçlerinden
biri bir ustura ile iki elinin atardamarlarını kesti. Çok kan kaybedinceye kadar
üzerinden inmediler. Babam bu hal üzere ruhunu teslim etti. Sonra onu
pencerelerden birinin perdesine sardılar. Girişte olan karakola götürdüler.
Mithat Paşa da orada idi. Babama karşı niyetlerinin kötü olduğu baştan belli
idi. Zira babam hal edildikten sonra münadileri mahallelere gönderip Sultan
Abdülaziz öldü. Sultan Murad onun yerine geçti diye nida ettirdiler.

SULTAN ABDÜLAZİZ

32. Osmanlı padişahı ve 111. İslam
halifesi olan Abdülaziz II. Mahmut ve Pertevniyal Sultanın çocuğu, Sultan
Abdülmecidin kardeşidir. Sultan Abdülaziz 25 Haziran 1861 tarihinde kardeşinin
ölümü üzerine, 31 yaşındayken tahta geçti. 15 yıl tahtta kalan Sultan Abdülaziz,
Osmanlı donanması ve ordusunun modernizasyonu, Osmanlı Bankasının açılması,
sayıştay ve danıştay benzeri kurumlar ile itfaiye kurulması gibi önemli işlere
imza attı. Yavuz Sultan Selimden sonra Mısırı ve Avrupayı ziyaret eden ilk ve
tek Osmanlı Padişahı olan Abdülaziz, 1867de Napolyonun daveti üzerine Pariste
açılan bir sergiye katıldı ve İngiltere, Belçika, Almanya,
Avusturya-Macaristana giderek temaslarda bulundu. Bundan 4 yıl önce Topkapı
Sarayı Müzesinin deposunda annesi Pertevniyal Sultanın sakladığı Abdülaziz
öldürüldüğünde üstünde olan kanlı elbiseler ortaya çıkmıştı.
 
Üst Alt