(A) Geçici trafik belge ve plakaları

Trafik İşlemleri, Trafik Plaka, Devir, Satış, Tescil İşlemleri,(a) geçici trafik belge ve plakaları

"A" Geçici Trafik Belgesi, prototip veya yol testi ve gösterisi yapılacak araçlar ile fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar için imalatçı ve ithalatçı firmalar ile bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere verilir. Bir yıl için geçerlidir.

  • Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan eden dilekçe
  • İki adet geçici trafik belgesi
  • Şirketin oda sicil kaydı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi
  • Harç makbuzu
  • Garanti belgesi
  • Trafik sigortası
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt