% 90

Şeriatın yüzde doksanı -zaruriyat ve müsellemat-ı diniye- birer elmas sütundur.
Mesail-i içtihadiye-i hilafiye, yüzde ondur.
Doksan elmas sütun, on altunun himayesine verilmez.
Kitablar ve içtihadlar Kur'ana dûrbîn olmalı, âyine olmalı; gölge ve vekil olmamalı!


Mektubat
 
Üst Alt