9 Kasım'da gerçekleşen önemli olaylar

Merhaba!

1982 - 12 Eylül Anayasası, yürürlüğe girdi. Buna göre; Milli Güvenlik Konseyi ve Devlet Başkanı Kenan Evren, Cumhurbaşkanı ilan edildi.
1989 - Kenan Evren'in cumhurbaşkanlığı görevi bitti, Turgut Özal cumhurbaşkanı seçildi.
1989 - Doğu Alman hükümetinin iki Almanya arasında seyahati serbest bırakması üzerine, binlerce kişi Berlin Duvarı'nı aşarak Batıya geçmeye başladı. 13 Ağustos 1961'de inşa edilen duvar'ın yıkılmasıyla Soğuk Savaş dönemi sona erdi.
1993 - Hırvat topçu bataryaları Bosna'nın Mostar kentindeki Osmanlı Mostar Köprüsü'nü tahrip etti. Köprü 16. yüzyılda yapılmıştı.
 
Merhaba

ata-19_k.jpg

31 Ekim – 13 Kasım 1918
Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken

1953 - Atatürk'ün tabutunun, sabah, görevli heyet huzurunda açılarak rapor düzenlenmesi Atatürk'ün tahnit edilmiş nâşının hiç bozulmamış olduğu görüldükten sonra, gerekli rapor düzenlenerek heyet tarafından imzalanmıştır (Düzenlenen raporda, Atatürk'ün nâşının kurşun tabuttan ceviz tabuta alınma işleminin bugün yapıldığıyazılmış ise de, bu işlem tahnit durumunu tespit ile görevli tıp profesörü Kâmile Şevki Mutlu'nun önerisi ve heyetin uygun görmesi ile 10 Kasım 1938 sabahına bırakılmıştır)
1938 - Atatürk'te, ağır koma halinin devam etmesi
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin, Atatürk'ün sağlığıyla ilgili olarak saat 1000, saat 2000 ve saat 2400'te olmak üzere üç bildiri yayımlaması (saat 2400'teki bildiride "Umumî durumun tehlikeli bir hal aldığı" bildirilmiştir)
1936 - Montreux (Montrö ) Boğazlar Sözleşmesi resmen yürürlüğe girdi
Montrö Sözleşmesi ile Boğazlar üzerindeki Türk egemenliği kesin olarak kabul edilmiştir
MONTRÖ SÖZLEŞMESİ CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ SÖZLEŞMELERİNDEN BİRİDİR
Türk boğazlarından geçiş rejimini ve boğazlar bölgesinin güvenliği işlerini düzenleyen bu sözleşme, 24 Temmuz 1923'de Lozan Antlaşması ile birlikte imzalanan Boğazlar Sözleşmesinin yerine geçmiştir
1924 - Aralarında Rauf Bey (Orbay), Refet Paşa (Bele) ve Dr Adnan Bey'in (Adıvar) bulunduğu bazı mebuslar Halk Fırkası'ndan istifa etti
1922 - Babaeski'nin kurtuluşu
Lozan Antlaşması için Lozan'a gidecek heyet İstanbul'dan ayrıldı

Atatürk'ün, Hindistan Merkez Hilâfet Komitesi Başkanı Seyit Chotani'ye mektubu: "Bizim bu büyük zaferimizin doğurduğu büyük sonuç yalnız Türkiye'nin mukadderatı üzerine etki yapmakla kalmayacak, aynı zamanda bütün zulüm gören milletleri, kendi hayat ve bağımsızlıklarını tehdit ve baskı altında tutan zalimler aleyhine hareket için gayrete getirecektir"
1920 - Batı Cephesi (Garp Cephesi) iki bölüme ayrıldı (kuzey cephesi, güney cephesi)
Batı Cephesi, Kuzey ve Güney Cephesi olarak iki bölüme ayrıldı İsmet Bey (İnönü) Kuzey Cephesi, Refet Bey (Bele) ise Güney Cephesi komutanlıklarına tayin edildi
Batı Cephesi komutanlığına Genelkurmay başkanı İsmet Bey (İnönü), Güney cephesine de Albay Refet Bey (Bele) getirildi
1919 - Atatürk'ün, güney bölgelerinin İngilizlerin çekilmesinden sonra Fransızlar tarafından işgali üzerine Antep, Adana, Sis, Mersin, Cebelibereket Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine telgrafı: "Türk hükümeti parçalarından olan bu yerlerin Fransızlar tarafından işgalinin bütün hükümet memurlarıyla Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyetleri ve Belediye Başkanları tarafından kamuoyu ve Amerika katında protesto edilmesi ve bu haksızlığın düzeltilmesinin istenmesi bildirilir"

Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine, Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın Amasya görüşmelerinde Millî Meclisin Anadolu'da toplanmasını kabul ettiğini bildiren yazısı
Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın, Atatürk'e telgrafı: "Millî örgüt adına hükümet işlerine müdahale edilmemesi hakkında hükümetin tarafınıza başlangıçtan beri yapılmışolan bildirisi kesindir Şimdiki hal bir müddetçik daha devam edecek olursa, Heyet-i Vükelâ'nın çekileceği muhakkaktır(!)"
1918 - Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mustafa Kemal Adana'da
1918 - İngilizlerin Seddülbahir ve Kumkale'ye kuvvet çıkararak Çanakkale Boğazı'nın her iki tarafını işgal etmeleri

Çanakkale Boğazı'nın iki yakası, İngilizler tarafından işgal edildi Çanakkale Boğazı'nın Rumeli yakası 20 Kasım'da Fransızlar'a devredildi
İskender'in bir İngiliz müfrezesi tarafından işgali
İngilizler, İskenderun ve Antakya'ya asker çıkardı

1916 - Atatürk'ün, sabah saat 800'de Ziyaret'ten hareketi, saat 1700'de Duhan'a gelişi, geceyi Duhan'ın kuzeyinde 13 Alay'ın eski ordugâhında çadırda geçirmesi
1914 - Atatürk'ün, Sofya'dan Bahriye Nazırı Cemal Paşa'ya mektubu: "Bugün zât-ı âlileriniz ve Talât Bey, birçok üyesi eksik bir hükümette, milletin ruhunu ve devletin çıkarlarını büyük bir hassasiyetle takip ederek başarı ihtimalinin güçlenmesini sağlıyor ve çeşitli nezaretlerin işlerini yürütmeye mecbur kalıyorsunuz Ancak böyle bir anda Fethi Bey'in Sofya Büyükelçiliğinde tutularak ihmal edilmesi, kabul edilemeyecek bir durumdur"
 
Üst Alt