8 Ocakta gerçekleşen önemli olaylar

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

1921 - I. İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921)
Çerkez Ethem'e bağlı kuvvetler yeniden saldırıya geçerek Gediz'i ele geçirdi ve ardından Kütahya yönüne doğru ilerlemeye başladı.
Mustafa Kemal mecliste bir konuşma yaparak Çerkez Ethem'le birlikte konünistleri suçladı.
Ethem'in ağabeyi Çerkez Reşit'in mebusluğu düşürüldü.
Atatürk'ün, Çerkeş Ethem ve kardeşlerinin isyanına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "...Efendiler, maksadımız meşrudur, başarı imanımız sarsılmazdır. Bu sebeple dahilde ve hariçteki düşmanlarımız ister çok ister az olsun, teşebbüslerinin genişliği ne olursa olsun kesin başarı, son başarı meşru bir maksat izleyenlerde kalacaktır." [Kocatürk]
1920 - Mustafa Kemal bazı mebuslardan Meclis-i Mebusan'da güçlü bir Müdafa-ı Hukuk Grubu oluşturmalarını istedi.
Atatürk'ün, millî emeller aleyhinde yazılara yer veren gazetelerin İstanbul Basın Cemiyeti'ne bildirilerek protesto edilmesi hakkında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine genelgesi.
Atatürk'ün, Kâzım Karabekir'in 30 Aralık 1919 tarihli telgrafına cevabı: "Eğer Rawlinson, hükümeti tarafından Heyet-i Temsiliye ile görüşmeye yetki sahibi bir vaziyette bulunuyorsa, bir an evvel Ankara'ya gelmesi faydalı görülmektedir. Yetki sahibi olmadığı takdirde buraya kadar gelmesine lüzum yoktur." [Kocatürk]
Enver Paşa'nın, Moskova'dan -Rusya'daki faaliyetleri hakkında- Atatürk'e mektubu
1918 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'un, 14 ilkesini yayımlaması.
Wilson İlkeler (14 Nokta)
Bildiri Orta Doğu'da, Türk Kamuoyu'nda olduğu kadar Ermeni, Rum ve Araplar üzerinde de etki yaptı. İtilaf Devletleri'nin verdikleri söze ve Wilson Prensipleri'ne göre kendilerine bağımsız devlet kurma hakkı tanıyacaklarına inanıyorlardı.
Wilson'un 8 Ocak 1918 yılında sunduğu ilkeler olarak adlandırılır. Bu ilkelerin başlıcaları:
1. Açık barış antlaşmaları ve gelecekte de açık diplomasi uygulanacaktır.
2. Karasuları dışında, savaşta ve barışta denizler kesinlikle serbest olacaktır.
3. Ekonomik engeller mümkün olduğunca kaldırılacaktır.
4. Ulusal silahlanmaların azaltılması için gerekli ve yeterli garanti sağlanacaktır.
5. Sömürge isteklerinin, ilgili halkların çıkarları ile yetkileri sonradan belirlenecek olan sömürgeci devletin istekleri aynı derecede göz önüne alınmak sureti ile, kesin bir tarafsızlıkla çözümlenecektir.
12. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olan kısımlarının egemenliği sağlanacak, fakat Türk olmayan uluslara özgür gelişme imkanları verilecektir. Çanakkale boğazı devamlı olarak bütün ulusların gemilerine açık olacaktır.
14. Büyük ve küçük, bütün devletlerin siyasi bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak garanti altına almak olanağı sağlamak amacı ile bir milletler örgütü kurulacaktır.

1297 - Monako bağımsızlığını kazandı.
1835 - ABD'nin ulusal borcu ilk ve son kez olarak 0 (sıfır) oldu.
1918 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak toplantısında Avrupa'da kalıcı barışın sağlanması için kendi adıyla anılacak olan 14 prensibi ortaya attı.
1933 - I. Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edildi.
1941 - İstanbul’da 401 ilkokulda 1846 öğretmen ve 74.488 öğrencinin öğrenim yaptığı açıklandı.
1943 - Yoksullara ucuz ekmek verilmesine ilişkin kararname yayımlandı.
1945 - İskenderun limanı hizmete açıldı.
1946 - Celâl Bayar Demokrat Parti (DP) genel başkanı oldu.
1977 - Cumhuriyet Halk Partisi lideri Bülent Ecevit, milletvekillerine yapılan zamlara tepki gösterdi; maaş zammını kabul etmeyeceğini açıkladı.
1991 - Hükümetle anlaşan maden işçileri eylemlerine son vererek Zonguldak'a döndüler.
1992 - Ankara'da bir depoda kilitli tutulan "yasak" kitaplar Kültür Bakanlığı'nda sergilenmeye başladı. Kitaplar ileride oluşturulacak Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi'ne konulacak.
1993 - Aziz Nesin, "12 Eylül'de 5 deli bir kuyuya taş attı, 60 milyon insan çıkaramıyor" dedi.
2003 - Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan'da askeri üsler kurmaya başladı.
2008 - Orhan Alkaya, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğine getirildi.

1823 - Alfred Russel Wallace, İngiliz toplum ve doğa bilimci, antropolog ve biyolog Dogdu.
1896 - Manuel (Sepúlveda) Rojas, Şilili romancı ve kısa öykücü Dogdu.
1935 - Elvis Presley, Şarkıcı Dogdu.
1937 - Shirley Bassey, Şarkıcı Dogdu.
1942 - Stephen Hawking , Patlayan kara delikler teorisiyle görelilik teorisi ve kuantum mekaniğinde çığır açan İngiliz teorik fizikçi Dogdu.

1324 - Marco Polo, İtalyan seyyah Oldu.
1337 - Giotto di Bondone, İtalyan ressam ve mimar Oldu.
1642 - Galileo Galilei, Astronomi bilgini Oldu.
1713 - Arcangelo Corelli, İtalyan besteci (d. 1653)Oldu.
1825 - Elias (Eli) Whitney, Amerikalı mucit ve sanayiciydi.Oldu.
1961 - Yaşar Doğu, Dünya şampiyonu güreşçi Oldu.
1990 - Terry-Thomas, İngiliz aktör ve komedyen (d. 1911)Oldu.
 
Üst Alt