• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

4 Subat gerçekleşen önemli.

  • Konbuyu başlatan mopsy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 0
  • Görüntüleme 1K

Okunuyor :
4 Subat gerçekleşen önemli.

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

1938 - Atatürk'ün, Çankaya'da akşam sofrada yazdırdıkları: "...Biz bir Türk bestesini dinlediğimiz zaman, ondan geçmişin uyanma bırakması lâzım gelen hikâyesini kalbimize giren oklar gibi duymak isteriz. Acı olsun, tatlı olsun biz bir beste dinlerken ve farkında olmaksızın hislerimizin incelir olduğunu duymak isteriz. Bütün bunlardan başka musikiden beklediğimizin maddî, fikri ve hissî uyanıklık ve çevikliğin kuvvetlenmesi olduğuna şüphe yoktur. Yeni şairlerimizden, ediplerimizden, musikî bilginlerimizden ve bilhassa ses sanatkârlarından istediğimiz ve aradığımız bunlardır."
1933 - Atatürk'ün, saat 17.00'de Ankara Halkevi'nde Türk Dili Tetkik Cemiyeti toplantısına başkanlık yapması, cemiyetin faaliyetleri hakkında bilgi alması; daha sonra Musiki Muallim Mektebi'ni ziyareti.
1932 - Atatürk'ün, gece Ankara Türkocağı'nda Faruk Nafiz (Çamlıbel)'in yazdığı "Akın" piyesini seyretmesi.
1925 - Atatürk'ün, Konya'da ziyaret ve tetkiklerde bulunması.
Atatürk'ün, Konya'da, Adana'nın kurtuluş gününe katılacak olan T.B.M.M. Heyeti'ni kabulü.
Atatürk'ün, Konya'da tuttuğu günlük notlardan: "...Milleti idarede ilkemiz, milletin müşterek ve umumî görüş ve eğilimlerine uymaktır. Bu görüş ve eğilimlerin gerçek ve ciddî olabilmesi, milletin maddî ve manevî ihtiyaç kaynaklarından gelmesine bağlıdır."
1923 - Atatürk'ün, gece Azerbaycan Elçiliğinde verilen ziyafeti şereflendirmesi ve arkadaşlarıyla sohbet esnasında -yakında evleneceğini ifade ederek- söyledikleri: "Ben, sadece evlenmek için evlenmek istemiyorum. Vatanımızda yeni bir aile hayatı yaratmak için önce kendim örnek olmalıyım. Kadın öyle umacı gibi kalır mı?"
Atatürk'ün, kendisine Adana'dan imzasız bir mektupla küçük boyda bir Kuran gönderilişi nedeniyle Hâkimiyet-i Milli*ye gazetesi aracılığıyla teşekkürü: "Bence kıymetini takdire imkân olmayan bu hediyeyi en derin ve hürmetkar din duygularımla muhafaza edeceğim."
1922 - Dörtyol'un kurtuluşu (bazı kaynaklarda 9 Ocak 1922 olarak ifade ediliyor).
Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda tenkitleri cevaplandırması: "...Orduya ait yaptığımız işleri kontrol için Meclis'in bir encümen teşkil etmesinde bir mahzur görmem. Fakat bu encümen benim başkanlığım altında olur."
Atatürk'ün, Ukrayna Fevkalâde Temsilcisi Frunze'nin Ankara'dan ayrılışı nedeniyle Lenin'e mektubu.
1921 - Atatürk'ün, "Daily Express" muhabirine demeci: "Türkiye Türklerindir."
1920 - Atatürk'ün Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yazısı: "...Meclis'te kuvvetli milliyetperver bir grubun oluşturulması zorunluğu vardır. Bu çoğunluk grubunun Kuva-yi Milliye ile yakından anlaşması ve ancak bu suretle mecliste milleti temsil etmesi en önemli bir noktadır. Aksi halde Meclis-i Mebusan yabancılar gözünde milleti temsil edemez."
Atatürk'ün, -Fransızların Adana ve Kilis'te yaptıkları zulümleri İtil İtilâf Devletleri temsilcileri katında protesto ettiklerini bildiren- Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin telgrafına cevabı: "Türk kadınına, Müslüman kadınına has olan yüksek şefkatin yayılış kaynağı olan derneğinize, Heyet-i Temsiliyemiz teşekkürlerini ve minnetlerini sunar. Millet, böyle kız kardeşlerini mukaddes bütünlüğümüzün öncüsü görmekle meşru mücadelesinde azim ve imanın bir kat kuvvet bulduğunu görmekle mesuttur."
Atatürk'ün, Kilis'teki Fransız zulümleri hakkında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine telgrafı: "Vahşi kavimlere bile bu asırda uygulanmasına beşer vicdanının kabul etmeyeceği bu zalimane tedbirlerin, bütün Merkez Heyetlerince protesto olunması tavsiye olunur."
1919 - Hükümet tarafından alınan ve Meclis-i Mebusan seçimlerinin barış antlaşmasından sonraya ertelenmesini düzenleyen karar Vahdettin tarafından imzalandı.
İzmir'de Hasan Tahsin tarafından çıkarılan ve sıkıyönetim tarafından kapatılan Hukuk-ı Beşer'in yerine Sulh ve Selamet gazetesi yayına başladı.
1918 - Mustafa Kemal'in Almanya gezisinden dönmesi.
Atatürk'ün, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetinde katıldığı Almanya seyahatinden İstanbul'a dönüşü.

* 1783 - Amerikan İç Savaşı: İngiltere ABD ile olan düşmanlığına son verdiğini resmen ilan etti.
* 1789 - George Washington ABD'nin ilk başkanı seçildi.
* 1792 - George Washington ikinci dönemde yeniden ABD başkanlığına seçildi.
* 1794 - Fransa tüm sömürgelerinde köleliği yasakladı.
* 1899 - Filipinler - ABD savaşı başladı.
* 1902 - Paris'te Birinci Jön Türk Kongresi yapıldı.
* 1923 - Lozan Konferansı, tarafların uzlaşamamaları nedeniyle kesildi.
* 1926 - İskilipli Atıf Hocanın idamı.
* 1934 - Balkan Antantı'nın imzalanması.
* 1936 - Radyum E sentetik olarak elde edilmiş ilk radyoaktif element oldu.
* 1943 - II. Dünya Savaşı: Stalingrad muharebesi sona erdi.
* 1945 - İngiltere, Rusya ve ABD'nin bir araya geldiği Yalta Konferansı'nda 1 Mart'a kadar Almanya ve Japonya'ya savaş ilan eden devletlerin San Francisco'da yapılacak konferansa katılmalarına ve BM'ye kurucu üye olabilmeleri kararlaştırıldı.
* 1947 - Hatay ilinde yer adlarının Türkçeleştirilmesine karar verildi.
* 1948 - Daha sonraları Sri Lanka adını alacak olan Seylan, İngiliz Milletler Topluluğu'ndan ayrıldı.
* 1948 - Ankara'da valilik ve belediye başkanlığının ayrılmasına ilişkin kanun kabul edildi.
* 1957 - İlk nükleer denizaltı olan USS Nautilus (SSN-571), yüzeye hiç çıkmadan 60,000 deniz mili katederek, Jules Verne' ünlü romanı "Denizler Altında 20,000 Fersah" 'taki hayali Nautilus denizaltısının dayanıklılığı hayata geçirmiş oldu.
* 1964 - 20-21 Mayıs olayları sanıklarından Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer'in ölüm cezaları, TBMM'nde onaylandı.
* 1969 - Yaser Arafat, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün liderliğine getirildi.
* 1975 - Türkiye çapında 1,5 saat süreyle elektrik kesintisi uygulanmaya başlandı.
* 1976 - Kış Olimpiyatları Innsbruck'ta (Avusturya) başladı.
* 1987 - Yazar Aziz Nesin, kendisine 'vatan haini' dediği için Cumhurbaşkanı Kenan Evren aleyhine tazminat davası açtı.
* 1994 - İngiltere'de 17. yüzyıldan kalma tarihi parlamento binası yandı.
* 2000 - Dışişleri Bakanı İsmail Cem Yunanistan'a gitti. Cem, 40 yıl sonra Yunanistan'ı resmen ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı oldu.
* 2003 - Federal Yugoslavya Cumhuriyeti'nin yeni adı Sırbistan Karadağ oldu.
* 2005 - İzmir Folklor Derneği kuruldu.

Doğumlar

* 1677 - Johann Ludwig Bach, Alman besteci (ö. 1731)
* 1822 - Marko Paşa, Rum asıllı bir Osmanlı hekimi (ö. 1888)
* 1848 - Jean Aicard, Fransız yazar (ö. 1921)
* 1863 - Seyit Rıza (ya da Pir Sey Rıza), Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde Dersim İsyanı'nın liderlerindendir (ö. 1938)
* 1875 - Ludwig Prandtl, Alman fizikçi (ö. 1953)
* 1900 - Münir Nurettin Selçuk, Türk müzisyen (ö. 1981)
* 1988 - Gökçe A., Ünlü Türk Matematikçi

Ölümler

* 1926 - İskilipli Atıf Hoca, Türk düşünür, eğitimci ve din adamı
* 1960 - Uzun Ömer, Galata Köprüsü'nün 2,20 m boyuyla dev Milli Piyango satıcısı
* 1966 - Gilbert H. Grosvenor, National Geographic Cemiyeti'nin başkanı, ABD'li (d. 1875)
* 1983 - Rasim Adasal, Tülk bilim adamı, nöropsikiyatri profesörü.
* 1987 - Liberace, ABD'li müzisyen (d. 1919)
* 1995 - Patricia Highsmith, ABD'li yazar (d. 1921)
* 2001 - Mahmud Esad Coşan, Türk yazar (d. 1938)
* 2001 - Iannis Xenakis, Yunanlı besteci (d. 1922)
* 2005 - Ossie Davis, ABD'li oyuncu (d. 1917)
* 2006 - Oktay Sözbir, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1943)
 
Üst Alt