31 Aralikta gerçekleşen önemli olaylar

Merhaba!

1932 - Atatürk'ün, yeni yıl nedeniyle Türk-Yunan dostluğu üzerine Atina Ajansı'na demeci: "Türkiye ve Yunan anlaşması ve dostluğu, milletler arasında çalışma beraberliğinin ve yeni siyaset anlayışının gerçekleşmiş çok güzel bir örneği ve insanlığın, doğu Akdeniz ve Balkanlarda ilerleme ve yükselmesinin bir ifadesidir" (Aynı gün Yunan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı da Anadolu Ajansı'na demeç vermişlerdir).
Atatürk'ün, gece Kızılay'ın Ankara Palas'ta düzenlediği Yılbaşı Balosu'nu şereflendirmesi ve saat 24.00'ten sonra Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından -yeni yıl armağanı olarak- kendisine 3 kitap takdimi nedeniyle söyledikleri: "Bu anda duyduğum mutluluk büyüktür. Kendisinden ve diğer vekillerimizden her an böyle armağanlar beklerim. Vekil Bey'in naçiz dedikleri bu armağan gerçekte çok değerlidir!" [Kocatürk]
1931 - İstanbul'da Taksim Meydanı'nda yerli mallarının kullanılması için bir miting yapıldı.
İzmir’de erkek haklarının savunuculuğunu yapmak üzere Erkekler Birliği adıyla bir dernek kuruldu.
Atatürk'ün, Çankaya'da akşamüstü Irak Başbakanı Nuri Paşa'yı kabulü.
Atatürk'ün, gece Hilâliahmer Cemiyeti (Kızılay)'nin Ankara Palas'taki balosunu şereflendirmesi.
1930 - Menemen ile Balıkesir ve Manisa'da l ay süre ile sıkıyönetim ilan edildi.
1929 - Sovyet Sosyalist Şûralar Birliği Merkez İcra Komitesi Başkanı Kalinin'in, Atatürk'e telgrafı: "Türkiye'ye seyahati Sovyet-Türk protokolünün imzasıyla kendini gösteren Hariciye Komiser Vekili Karahan'ın derin bir destek ve samimiyetle kabulünden dolayı en sıcak teşekkürlerimin kabulünü rica ederim. Türk-Sovyet ilişkilerinin inkişafını daima en samimï bir alâka ile izlemiş olduğumdan, bu belgenin memleketlerimizi bağlayan ve bugünkü verimli iktisadî faaliyetlerine çok lüzumlu barışın teminatı derecesinde bulunan dostane ilişkilerin takviyesi yolunda bir adım daha ol uşturduğunu görmekle bahtiyarım."
1920 - Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey'in Kütahya'dan Çerkez Ethem'e emri: "I. Seyyar kuvvetler kumandanlığını, sizden ve kardeşiniz Tevfik Bey'den sonra en kıdemli müfreze kumandanına teslim edip bırakınız."
1919 - Atatürk'ün, Yunanlıların İzmir'i ilhaka karar vermeleri karşısında izlenecek hareket bakımından komutanlara yazısı: "..Böyle bir hale karşı bütün kuvvet ve araçlarımızla Yunanlıları vatanımızdan kovmak zarureti karşısında kalacağız."
1919 (Aralık sonu) - Atatürk'ün, rahip Frew'a Fransızca mektubu: "...İstanbul muhitinde sizinle bağlantı kuran bazı gafil ve menfaat düşkünü kimselerin, sizi yanlış yönlere sevk ettiklerini pek büyük teessüfle anlıyorum. Özellikle Sait Molla ile tertipleyip uygulamasına başladığınız, güvenilir kaynaklardan haber alınan plânın, İngiliz milletinin cidden kınanmasını gerektirecek bir nitelikte olduğunu söylememe müsaadenizi rica ederim. Milletimiz, Sait Molla'nın değil, fakat gerçek vatanseverlerimiz gözüyle görüldüğü takdirde, böyle plânların artık memleketimizde ve milletimiz üzerinde uygulama imkânı kalmadığına kolaylıkla hükmolunur. ...Ancak bu hususta garipliği itibariyle şunu da söylemek mecburiyetindeyim ki, siz bir din adamı iken siyaset oyunlarında ve özellikle kanlı çatışmalarla sonuçlanacak vaziyetlerde rol almak sevdasında bulunmamalıydınız!"
1915 - Atatürk'ün, Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa'ya mektubu:".. .Her şeyi yarınlara, harpten sonraya terk etmek görüşünün bütün zihinlere hakim olduğu anlaşılıyor. Biraz fazla gayret ve faaliyetle bu görüşün çürüklüğü ispat olunabilir ümidindeyim. Fakat zannediyorum ki benim burada sahip olabileceğim imkân buna uygun değildir. Her halde kendiliğinden hazırlanmış pek güzel bir zemin mevcuttur."
1913 - Atatürk'ün, Sofya'dan Madam Corinne'e Fransızca kartı: "Sevimli mektuplarınıza birdenbire ara verdiniz. Benim tembelliğimi mi taklit etmek niyetindesiniz, yoksa bana yazmamanızın başka nedenleri mi var? Bu günlerde elime geçeceğini umduğum bir mektubu almadan bu olayın derinliğine inmek istemiyorum."


1534 - Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu, Bağdat'a girdi.
1609 - İstanbul'da, Sultanahmet Camii'nin temeli atıldı. Dünyadaki ilk altı minareli cami 8 yılda tamamlanacaktı.
1808 - Fransız kimyacı Joseph Louis Gay-Lussac sonradan kendi adıyla bilinecek olan gaz kanununu denklem haline getirdi.
1879 - Thomas Edison elektrik ampulunu kamuya tanıttı.
1892 - Deutsche Bank'ın da katılımcısı olduğu grubun yaptığı demiryolu Ankara'ya ulaştı.
1939 - İstanbul-Berlin arası düzenli uçak seferleri başladı.
1946 - ABD başkanı Harry Truman II. Dünya Savaşının bittiğini resmen açıkladı.
1994 - Avusturya, Finlandiya ve İsveç Avrupa Birliği'ne üye oldu. Birliğin üye sayısı 15 oldu.

1880 - George Marshall, 2. Dünya Savaşı sonrası kendi ismi ile anılan yardım planını hazırlayan ABD'li asker ve devlet adamı (ö.1959) dogdu
1937 - Anthony Hopkins, İngiliz oyuncu dogdu
1941 - Sarah Miles, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu dogdu
1943 - Ben Kingsley, "Gandhi" rolüyle Oscar ödülü'nü alan, İngiliz oyuncu dogdu
1948 - Donna Summer, Amerikan sanatçı dogdu

1936 - Miguel de Unamuno, İspanyol düşünür, yazar (d.1864) oldu
1983 - Sevim Burak, Türk yazar (d.1931) oldu
1994 - Haluk Tezonar, Türk heykeltraş, ressam ( d.1942)oldu
2003 - Arthur Von Hippel, Alman asıllı ABD'li fizikçi (d. 1898)oldu
 
1931: İzmir’de erkek haklarının savunuculuğunu yapmak üzere Erkekler Birliği adıyla bir dernek kuruldu.

Masterlord mu kurdu acaba bu derneği?..:))

derneğin manifestosunu bulmak lazım...
 
1931: İzmir’de erkek haklarının savunuculuğunu yapmak üzere Erkekler Birliği adıyla bir dernek kuruldu.
Masterlord mu kurdu acaba bu derneği?..:))
derneğin manifestosunu bulmak lazım...

Merhaba!

Sn.Kizil Marti...
Ataturk’ten beri bu ulkede ERKEK HAKLARI savunulmamistir.
http://www.supermeydan.net/forum/forum236/thread60662.html#post249374 basligindan alinti:
1931 - İzmir’de erkek haklarının savunuculuğunu yapmak üzere Erkekler Birliği adıyla bir dernek kuruldu.

Ama artik bu duruma bir son veriyoruz.
Simdi yine Izmirden yine erkek haklari savunucusu
Demek ki bosuna sn.Masterlordu baskan secmemisiz!
 
Üst Alt