301 yönlendirmesi nedir? eski siteden (eski domain) yeni siteye (yeni domain) yapılan yönlendirmedir.

Yani, Googlenin hiçbir hit kaybı yaşamadan domain değiştirmeye olanak sağlaması diyebiliriz
(özellikle adsense banı yemiş domainlere çok sık uygulanan bir işlemdir.)

.Htaccess yönlendirmesi

Kod:
Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
ReWriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?eskiadresiniz.com$ [NC]
ReWriteRule ^(.*)$ http://www.yeniadresiniz.com/$1 [R=301,L]

HTML Meta yönlendirmesi

Kod:
<html>
<head>
<meta http-e q u i v=r e f r e s h c o n t e n t=0; url=http://www.yeniadresiniz.com/>
</head>
</html>

ASP.NET 301 yönlendirmesi

Kod:
<script runat=server>
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = 301 Moved Permanently;
Response.AddHeader(Location,http://www.yeniadresiniz.com/);
}
</script>

PHP 301 yönlendirmesi

Kod:
<?
Header( HTTP/1.1 301 Moved Permanently );
Header( Location: http://www.yeniadresiniz.com );
?>

ASP-VBScript 301 Yönlendirmesi

Kod:
<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status=301 Moved Permanently;
Response.AddHeader(Location,http://www.yeniadres.com/);
%>

CGI Perl 301 Yönlendirmesi

Kod:
$q = new CGI;
print $q->redirect(http://www.yeniadresiniz.com/);

JAVASCRİPT 301 yönlendirmesi

Kod:
<html>
<head>
<script type=text/javascript>
window.location.href=http://www.yeniadresiniz.com/;
</script>
</head>
</html>

NOT: Ayrıca bu işlemi google webmaster araçları sayfanızdan da yapabilirsiniz
 
  • Etiketler
    .htaccess yönlenirme 301 yönlendirme 301 yönlendirme kodları html sayfa yönlendirme javascript site yönlendirme
  • Üst Alt