3 Ekim gerçekleşen önemli olaylar

Merhaba

1934 - Atatürk'ün, Ankara'ya gelen İsveç Veliahtı Prens Güstav Adolf'u istasyonda karşılaması ve akşam Çankaya'da şerefine verilen ziyafette konuşması.
1932 - İngilizlerden bağımsızlığını kazanan Irak, Milletler Cemiyeti'ne katıldı.
Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Türk Dil Kurultayı çalışmalarını izlemesi.
1931 - Başvekil İsmet Paşa Yunan başbakanı E. Venizelos'un davetlisi olarak Atina'ya gitti. Atina'da törenlerle karşılanan İsmet Paşa'ya gösterilen bu konukseverlik Venizelos karşıtı kralcı basının eleştirilerine neden oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hizmete açıldı.
1930 - Atatürk'ün, Cumhuriyet gazetesine demeci: "...Milletin umumî eğilimi benim şu veya bu zorunluluk karşısında başbakan olmamı gerektirirse bu vazifeyi tam bir tevazu ve minnetle yapmaya hazırım!"
1925 - Atatürk'ün, İstanbul'dan gelen Türk lokantacıları tarafından Bursa Belediyesi'nde şerefine verilen ziyafette konuşması: "...Memleketimizde bu tür sanatkârlar ihtiyaç ile orantılı tarz ve miktarda yetiştirilmemiştir."
1924 - Atatürk'ün, Erzurum'da, deprem felâketzedeleri yararına tertiplenen at yarışlarını izlemesi, daha sonra "Depremden Zarar Görenlere Yardım Komisyonu" toplantısına katılması.
1922 (3-11 Ekim) - Mudanya Konferansı başladı.
Mütareke 11 Ekim 1922'de imzalandı.
Konferansa Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın başkanlığı altında, İngiltere delegesi general Harrington, Fransa delegesi Charpy, İtalya delegesi general Mombelli katılmışlardır. Franklin Bouillon da Hamit Bey'le birlikte Mudanya'ya geldi.
Atatürk'ün, "İzmir Hemşehriliği" unvanı verilişi nedeniyle kendisini kutlayan Erzurum Belediye Başkanlığfna cevabı: "...Mevcudiyetimizin ruhunda saklı olan bağımsızlık aşkını anlamayanlarca bütün kurtuluş çarelerinin geçersiz sayıldığı bir sırada mukaddes savaşa önderlik yapan ve bilhassa davamızın en müşkül bir devresinde beni vefalı ve sadık sinesinde kucaklamış bulunan Erzurumlu kardeşlerime karşı daima sıcak bir saygı bağı ile bağlı bulunmaktayım."
1920 - Çumra'dan sonra Konya'ya giren ayaklanmacılar şehre hakim oldu. Vali Haydar Bey, 12. Kolordu komutanı Fahrettin Bey'den (Altay) yardım istedi.
Delibaş isyanı.
1919 - Atatürk'ün, Sadrazam Ali Rıza Paşa'ya telgrafı: "...Yeni kabine, Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde tayin ve tespit edilen millî örgüt ve amaçlara saygı gösterdiği takdirde Kuva-yi Milliye ona yardımcı olacaktır."
1918 - Halep civarındaki Arap halkı, İngilizlerin kışkırtmasıyla ayaklandı.
Yıldırım Ordular Grubu, Halep'e doğru çekilmeye başladı.
1917 - Atatürk'ün, Yıldırım Orduları Komutanı Falkenhayn'ın 2 Ekim 1917 tarihli yazısına cevabı: "...Şimdiye kadar atandığım vazifelerde ve Umumî Harp'te geçirdiğim hayatta vazife yapmakta hevessizlik göstermiş ve özellikle yanlış karar ve icraat ile vatanıma zarar vermiş bir subay değilim. Bütün kabiliyetimi sarf için hakikî bir orduya komuta etmeye hazır ve böyle hakikî bir ordunun gösterilmesini beklediğimi arz ederim."
Atatürk'ün, Enver Paşa'nın 2 Ekim 1917 tarihli yazısına cevabı: "...Asla benim hatam olmaksızın beni resmî sıfat ve yetkimle kullanmaya imkân görmeyen veya niyet etmeyen, içinden hesaplı bir âmir'in [Mareşal Falkenhayn] elinden haysiyet ve şerefi kurtarmak mümkün değildir." (Atatürk bu yazısına, Mareşal Falkenhayn'ın 2 Ekim 1917 tarihli yazısı ile buna verdiği 3 Ekim 1917 tarihli cevabın bir örneğini de eklemiştir).
1908 - Trablusgarp'taki Fransız Konsolosu A. Alrick'in, Fransız Dışişleri Bakanlığı'na raporu: "Muhtemelen Selanik İttihat ve Terakki Komitesi üyesi olan bir Türk subayı, birkaç günden beri bu civarda olup bitenler ve kişiler hakkında soruşturma yapmaktadır. Kendisinin, daha şimdiden birçok yüksek memur ve eşrafı anayasaya ve onun başlıca ilkelerine sadakat yemini yapmaya davet ettiği, hürriyet ilkesi konusunda dindaşlarının menfi davranışıyla veya hiç değilse bazı tereddütleriyle karşılaştığı söylenmektedir."

1716 - Nevşehirli Damat İbrahim Paşa sadrazam oldu.
1793 - Fransa'da Devrim Mahkemesinin kararı gereği Olympe de Gouges devrim karşıtlığı suçundan giyotine vuruldu.
1922 - Mudanya Mütarekesi başladı.
1906 - Berlin'de S.O.S. uluslararası imdat sinyali olarak kabul edildi.
1932 - Irak bağımsız bir devlet oldu.
1952 - İngiltere ilk atom bombası denemesini Monte Bello adasında gerçekleştirdi.
1953 - Çanakkale açıklarında İsveç Bandıralı Naboland gemisiyle çarpışan, 81 denizcinin öldüğü Dumlupınar denizaltısı ile ilgili dava sonuçlandı: Naboland kaptanı 6 ay ağır hapse mahkûm edildi, Dumlupınar komutanı yüzbaşı Sabri Çelebioğlu beraat etti.
1960 - Yüksek Adalet Divanı Yassıada'da çalışmalarına başladı.
1966 - İstanbul Kadıköy’deki son tramvay hattı kaldırıldı.
1967 - Kuzey Vietnam Amerika Birleşik Devletleri'nin barış görüşmeleri önerisini reddetti.
1969 - “Edirne” adlı belgesel film Uluslararası Turistik Filmler Festivali'nde altın madalya kazandı. Filmi, Yapı ve Kredi Bankası hazırlatmıştı.
1971 - SSCB ile ABD arasında kısa adı SALT olan Stratejik Silahları Sınırlama Antlaşması imzalandı.
1980 - Eski başbakanlardan Nihat Erim'i öldürenlerin (19 Temmuz 1980) yakalandığı açıklandı.
1981 - Belfast'ta, İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) tutuklularının yaptığı açlık grevi bitti. Açlık grevi 7 ay sürmüş ve 10 IRA üyesi ölmüştü.
1984 - Devrimci-Yol davasında yargılanan ve idam cezasına çarptırılan Hıdır Aslan ve İlyas Has'ın cezası Meclis'te onaylandı.
1990 - Doğu ve Batı Almanya birleşti.
1994 - II. Nükleer Karşıtı Kongre İstanbul'da toplandı.
1997 - Avrasya feribotunu kaçırmaktan mahkûm Muhammed Emin Tokcan ile Viskhan Abdurrahmanov firar etti.
2005 - Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakereleri başladı.
2006 - THY'nin Tiran - İstanbul seferini yapan Boeing 737-400 tipi tarifeli uçağı Hakan Ekinci adlı hava korsanı tarafından kaçırıldı.
2008 - Aktütün Karakolu'na saldırı

Doğumlar

1875 - Ferdinand Porsche, Avusturya asıllı otomotiv mühendisi (ö. 1951)
1889 - Carl von Ossietzky, Alman yazar (ö. 1938)
1895 - Sergey Yesenin, Rus şair (ö. 1925)
1897 - Louis Aragon, Fransız yazar (ö. 1982)
1900 - Thomas Wolfe (ö. 1938)
1901 - Hilmi Ziya Ülken, Türk felsefeci ve sosyolog (ö. 1974)
1941 - Chubby Checker, ABD'li şarkıcı
1954 - Stevie Ray Vaughan, ABD'li blues gitaristi (ö. 1990)
1979 - Efe Yılmaz, maNga adlı Türk rock müzik grubun DJ'i

Ölümler

1896 - William Morris, İngiliz yazar ve şair (d. 1834)
1929 - Gustav Stresemann, Nobel barış ödülü sahibi, Alman Weimar Cumhuriyeti şansölyesi (d. 1878)
1940 - Muhittin Akyüz, Türk asker, diplomat, siyasetçi (d. 1870)
1970 - Janis Joplin, ABD'li müzisyen (d. 1943)
1987 - Jean Anouilh, Fransız oyun yazarı (d. 1910)
1993 - Mahmut Şerafettin Dikerdem, Türk diplomat ve yazar (d. 1916)
1998 - Roddy McDowall, İngiliz aktör (d. 1928)
2004 - Janet Leigh, ABD'li aktris (d. 1927)
2005 - Nurettin Ersin, 18. Genelkurmay Başkanı (d. 1918)
 
Üst Alt