3 asırlık Soru Fermat Teoremi

Fermat, 1665 Ocak ayının soğuk bir gününde gözlerini yumduğunda, arkasında dünya matematikçilerini yüzyıllarca meşgul edecek bir sır bırakır. Bu, bir kitap yaprağının kenarına iliştirilmiş ufacık bir nottur: Cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet! Yani Bu teoremin müthiş bir ispatını buldum ama burada yazacak kadar yer yok!

Pierre de Fermat (piyer dö ferma), Bask kökenli Fransız hukukçu ve matemetikçidir. İlk öğrenimini doğduğu şehir olan Beaumont-de-Lomagneda yapar, yargıç olmak için Toulouseye gider. Enteresandır, en meşhur matematikçilerden biri kabul edilen Fermat, matematikle yalnızca amatör olarak ilgilenir.

Fermat, hayatı boyunca kitap yazmaz. Matematikçilerle fazla görüşmez. Kurduğu teoremlerin hiçbirinin ispatını yapmaz, başkalarının bulması için bıraktığını söyler. Gerçekten de teoremleri, sonradan farklı bilimadamları tarafından ispatlanırlar.

Ölümünden sonra, bulduğu teoremlerin unutulmasına sevdiklerinin gönlü razı gelmez. Fermatin vasiyeti var mıdır bilinmez ama, geride bıraktıkları oğlu tarafından derlenir toplanır (Hepsi hepsi bir sayfa yazısı ve kitaplara iliştirilmiş kısa notları vardır) ve kitap haline getirilir. Kurduğu pek çok teorem olmasına rağmen, bu kadar tanınmasındaki en önemli sebep belki de Son Teoremi olmuştur.

Son Teorem; Fermatın, Diophantusun Arithmetica kitabının köşesine düştüğü bir nottan ibarettir. Fermat, an + bn = cn eşitliğinin 2′den büyük n değerleri için geçersiz olduğunu not düşer ve altına ekler: Bu teoremin müthiş bir ispatını buldum ama burada yazacak kadar yer yok!

Bu küçük not, matematikçileri öylesine heyecanlandırır ki, 300 sene boyunca bu teoremin ispatını ararlar. İspatlanamayacağını söyleyenler, Fermat bizle alay etmiş diyenler çıkar, fakat 1996′da Andrew Wiles Son Teoremi ispatlar.

Sahi neyin nesidir bu teorem?

x² + y² = z² eşitliğinin her zaman sağlandığını hepimiz biliyoruz. Pisagor Teoremi adıyla anılan bu eşitlik doğru olduğu gibi, x + y = z eşitliği de her zaman doğrudur.

Şüphede olan, üs sayısı arttığında da aynı eşitliğin kurulup kuramayacağıdır. Son Teorem, bu eşitliğin (xn + yn = zn), 2′den büyük hiç bir n değeri için sağlanmadığını söyler. 300 yıl boyunca ispatlanamayan bu teorem, 1996′da Andrew Wilesın Şimura-Taniyama Konjektürünü de içeren ispatıyla kabul edilir.
 
Üst Alt