25. Kare tekniği nedir?

BİLİNÇALTINA YÖNELİK MESAJLAR

Bilinçaltını etkilemeyi hedefleyen mesajlara subliminal adı verilir Genel olarak bilinçaltına yönelik gizli mesajlar olarak ifade edebiliriz Kişinin bilinçaltına subliminal mesaj göndermenin birçok yolu bulunuyor

Bunlardan en çok kullanılanları

1 Dijital ses dosyalarına gizlenen işitsel yolları
2 Gözle algılanamayacak kadar kısa süreyle ve sık patlayan flaşlar şeklinde sinema ya da televizyon görüntüsü yoluyla bilinçaltına itilen 25 kareler

3 Reklam afişleri, logoları ve benzeri nitelikteki görsel malzemenin içine saklanmış şekil, kelime ve rakamlar

Bu yöntem, bir ürünün reklâmını yapmaktan, bir inancın ya da görüşün propagandasını yapmaya kadar varan geniş bir yelpazede kullanılmaktadır Görsel ve işitsel olarak (bilinçli) algılananlar değil; bilinçaltı seviyesinde algılanan söz, resim, görüntü ve şekillerden oluşur

Bunlardan en çok kullanılan Dijital ses dosyalarına gizlenen ses mesajlardır Üzerinde oynanabilirliği ve işlenilmesi ve yayılması daha kolay olduğundan MP3 dosyaları gizli mesaj için biçilmiş kaftandır diyebiliriz Peki, sistem nasıl işliyor?

İnsan kulağı sadece belirli frekans aralıklarındaki sesleri duyabilir Eğer siz bir müzik parçasını rahatça duyabiliyorsanız, bu sizin duyabileceğiniz frekans aralığında olduğunu gösterir İnsan beyninin algısı ise, bundan daha düşük ya da daha yüksek frekansları algılayabilecek kapasitededir Dikkat ediniz : duyabilecek demiyoruz, algılayabilecek diyoruz

Yani, kulağımız ancak belirli bir frekans aralığındaki sesleri duyabilir Fakat beynimiz bu aralığın çok daha ötesindeki sesleri algılar, hisseder

Bilinçaltı ve bilinçaltının özelliklerini anlattığımız zaman, ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaksınız Ancak şimdi öncelikli olarak bu subliminal mesajların neler olduğunu ve nasıl işlendiğini sizlere göstermemiz gerekiyor

8-12 hertz dalga boyundaki subliminal mesaj içeren bir MP3′ü kulağınızla dinlersiniz, ancak içindeki gizli mesajı beyniniz dinler Bu esnada kulağınız hiçbir şey duymaz İnternette ve paylaşım programlarında bilinçaltı mesajları içeren MP3 dosyaları bulunmaktadır Hatta bu gizli mesajları frekans aralıklarına göre analiz ederek ortaya çıkartan yazılımlar dahi vardır

25 KARE

Kişinin bilinçaltına subliminal mesaj göndermenin birçok yolu olduğunu söylemiştik İşte bunlardan bir diğeri de 25 kare tekniğidir Peki, nedir bu 25 kare?

Gördüğümüz bir anlık görüntü, 655 satır ve frame/çerçeve denilen 24 küçücük kareden oluşur Sinema bandında, saat, dakika, saniye olarak bir diziliş vardır Saniyeden sonra kare gelir ve bir saniye 24 karedir Her 24 kare ise bir ekran büyüklüğündeki kareyi oluşturur Her 3275 satırda bir de "control-track" denilen aralık vardır İşte bu aralıktaki görüntüler kesilip, aralarına başka görüntüler atılarak 25 kare oluşturulur ve bu son kare olan 25inci kare anlıktır Yani görüntü saniyede 1/24 olacakken, bu 1/25'e çıkar Kareler 25 olunca bir anda bir görüntü gelir ve anında kaybolur Genellikle görünmez, daha doğrusu görülür ama bilinçaltında kalır

25 karenin temel mantığı da mesajı bilinç-altına göndermek olduğu için, artık dünya sinema sanayisinde bu tekniği kullanmayan yok gibidir Yani sizler evlerinizde rahat koltuklarınıza oturup herhangi bir televizyon kanalındaki herhangi bir dizi/ film ya da bir belgeseli seyrederken aynı zamanda 25 karelerle bilinçaltınıza gönderilen mesajlara/ telkinlere/ saldırılara maruz kalabiliyorsunuz

Göz bunları görmüyor ama saniyenin üç binde biri gibi bir zaman aralığında bu görüntü bilinçaltına ulaşıyor Bu gizli mesajlar sayesinde, o reklâmı, diziyi, filmi ya da herhangi bir resmi hazırlayan kişi/ yapımcı/ yönetmen kendi hedefine, niyetine ve ideolojisine göre vermek istediği mesajı 25 karelerle bilinçaltına göndermiş oluyor

PEKİ, GÖREMEDİĞİMİZ HALDE NASIL ETKİLENİYORUZ BU 25 KARELERDEN?

Bu adamlar zaten açıktan açığa bu işi yapıyorlar Filmlerle, reklamlarla her türlü mesajı veriyorlar Buna rağmen niçin böyle gizli bir kare uyguluyorlar?

Cevabı çok basit; Çünkü gördüğümüz zaman bu kadar etkili olmuyor Çünkü kişi, bilinçli bir tercih ile gördüklerini veya duyduklarını ya reddediyor ya da kabul ediyor Çünkü baştan önüne seçenek olarak getirilmiş oluyor

Fakat bu, öyle bir şey ki insan onu görmüyor, duymuyor ve hissedemiyor, yani bizlerin algı frekanslarımızın tamamen altında veya üstünde yer alıyor Böyle bir şeyi kabul yahut reddetme gibi bir olanağımız var mı? Elbette hayır

İşte 25 karenin ve subliminal reklamların temel mantığı budur! Hedefteki kitlenin bilinçli tercih hakkını gasp ederek, onları gizlice zehirlemek!

Bu işi yapanlar insanı ve insanın yaratılışını çok iyi biliyorlar 1900lü yıllara kadar uzanan bir geçmişi var bu tür çalışmaların Psikolog ve psikanalistlerin insanla ilgili uyguladıkları, gözlemledikleri ve deneylerle ortaya koydukları bilgi ve bulgulardan yola çıkarak İnsanı nasıl etkileyebiliriz sorusuna cevap aradılar İlk başta ticari hedefler ve büyük şirketlerin mallarını halka pazarlamanın bir yolu olarak gördüler bu bilinçaltı telkinleri Daha sonra ise bu taktiği öğrenen her kişi ve her yapımcı kendi niyet, inanç ve ideolojisine göre vermek istediği mesajları bu yolla insanlara zerk etmeye başladılar

25 KARE NE ZAMAN VE NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Bilinçaltının bütün görüntü, ses ve resimleri kaydetme özelliği 1900lü yıllardan beri insanları yönlendirmek için kullanılmaktadır

1900lü yıllarda Knight Dunlap adında Amerikalı bir psikoloji profesörü gözbağcılık gösterisi yaparken bilinç gücüyle algılanmayan hissedilemez gölgeler kullanarak aynı uzunluktaki 2 çizgiyi seyircilerin farklı ölçülerde algılamasını sağlamıştı

İşte buradan hareketle bilinç-altını hedef alarak mesaj göndermeyi hedefleyen ve adına subliminal mesajlar denen bu tür reklamlar ilk kez 1950'li yıllarda Amerika'da ortaya çıktı

James Vicary adlı reklamcılık uzmanı, sinema salonlarında yaptığı bir deney sonucu patlamış mısır ve kola satışlarının arttığını iddia etti Bu deneyde film perdede oynarken, saliselik görüntüler hâlinde gözle görülemeyen gizli kareler ve gizli mesajlarda : patlamış mısır ye ve kola iç sloganları çıkıyordu Seyirci bu sloganları bilinçle algılayamadığı hâlde, bilinçaltına hitap eden bu sloganlar neticesinde kola satışlarının yüzde 181, patlamış mısır satışlarının ise yüzde 577 arttığı görüldü

Bu şekilde, bilinç-altına yönelmenin reklamın etkinliğini artırmada daha işlevsel olduğu görülmüştür İşte o gün bugündür uygulanan 25 kareler sadece bir insanı ya da bir topluluğu değil; bütün insanlığı tehdit etmektedir

Bir grup psikolog ve yazar bu konunun gündeme geldiği ilk yıllarda bu yöntemin uydurma ve efsane olduğunu ve insanları etkilemeyeceğini söylediler Ancak, beyin dalgalarını ölçen teknolojilerin gelişmesi ile gizli mesaj içeren reklama beynin daha farklı ve fazla tepki verdiği gözlemlendikten sonra, bu yöntemin etkisi ispatlanmış oldu

İşin en ilginç tarafı ise bu konuyu gündeme taşıyan, kitap, tez ve aile eğitim seminerlerinin yok denecek kadar az olmasıdır Yıllardır uygulanan böyle ciddi ve hayati bir konunun nasıl olup da bütün bir insanlık tarafından henüz bu şekilde yeni yeni öğreniliyor olması düşündürücü olsa gerek

ASIL HEDEF ÇOÇUKLAR

Subliminal teknolojisi maalesef çizgi filmlerde, şarkılarda, reklam panolarında, filmlerde yasal olmayan bir şekilde kullanılıyor Çocuklara sevgiyi kardeşliği öğütleyen masum zannettiğimiz çizgi filmlerin arasına pornografik resimler, şiddet unsuru içeren görüntüler bu teknolojiyle saklanıyor Çocuğumuz fark etmeden o görüntüleri beynine konuk ediyor ve şahsiyetinin oluştuğu o en ciddî yaş dilimde (sıfır-yedi yaş arası) bu görüntüler içeride bilinçaltında hapsoluyor Artık siz siz olun her gördüğünüz ve duyduğunuza çok dikkat edin

Özellikle Disney, yaptığı çizgi filmlerde cinsellik temasını yıllardır çocuklarımızın bilinçaltına kazımıştır

BU FİLMDE / DİZİDE SANAL REKLAM UYGULANMAKTADIR

Sizler, televizyonlarınızın karşısında uyumaya devam eden ruhlar, koltuğunuza oturup en sevdiğiniz dizi ya da filmleriniz yayına başlarken : BU FİLMDE / DİZİDE SANAL REKLÂM UYGULANMAKTADIR uyarısını görmediğinizi söyleyebilir misiniz?

Peki, ne demek Sanal Reklam?​

Sanayi Bakanlığına göre sanal reklamın tarifi aşağıdaki gibi;
"Sanal reklam; hukuken kullanımı meşru görüntülerin, canlı veya banttan bilgisayar marifeti ile manipülasyonu ve söz konusu görüntülerde yer alan muhtelif unsurları reklam amacı ile hâlihazırda kullanılan veya ileride geliştirilecek teknolojiler vasıtasıyla oyun sahası ve çevresi üzerine düşürülen tüm görüntüleridir

Televizyonda izlediğimiz pek çok dizide ya da filmde ya marka yerleştirme ya da sanal reklam uygulamaları ile karşılaşıyoruz Bir dönem gişe rekorları kıran Kurtlar Vadisi Irak filmini hatırlayın Film başlarken Bu filmde sanal reklam uygulaması yapılmaktadır uyarısı vardı Ekranda bir ovada yol alan otomobili izlerken birden bir mimarlık firmasının reklam tabelası ve bir apartman beliriveriyor Kerpiç evlerin üstüne getirilmek istenmiş ama başarılı olunamadığı için ortalık yerde duran uydu antenleri reklamları ve uyarı tabelalarının altında beliriveren markalar

O halde en can alıcı soru şu; niçin sanal reklam? Çünkü bilinçaltına telkin göndermenin en iyi yolu

25 kare tekniğinin uygulandığı bir film

DÖVÜŞ KLÜBÜ / The Fight Club

Niçin bu film? Bir kere adına bakarak bunun bir dövüş filmi olduğunu zannetmeyin

Gün gelir sahip olduklarınız, size sahip olmaya başlar! sloganı ile Modern insanın tüketim merkezli hayat tarzını sorgulayan ve aynı zamanda şizofren (çift-kişilikli) bir şahsiyeti anlatan bir filmdir dövüş kulübü

Edward Norton ve Brad Pittin başrollerini paylaştığı ve David Fincherin yönettiği bu film, 2000 yılında Empire Ödülü (İngiltere), 2001de En iyi DVD, en iyi DVD anlatımı, en iyi DVD özel içerikleri ödülünü almıştı 2005 yılında Total Film magazin ödüllerinde (UK) Dünyanın bu güne kadar gelmiş geçmiş en iyi film ödülüne layık görülmüştü

Gerçekten çok etkileyici bir filmdir Moderniteye karşı çıkarak :
Gün gelir sahip olduklarınız, size sahip olmaya başlar
Her şeyi kontrol etmeyi bırak ve rahat ol
Nefret ettiğiniz işlerde çalışıp gereksiz şeyler alıyorsunuz
Seyrettiğiniz reklâmlar yüzünden araba ve kıyafet değiştiriyorsunuz
Sizler paranız kadar iyisiniz
Siz işiniz değilsiniz
Bindiğiniz araba değilsiniz
Kredi kartlarınızın limiti değilsiniz diyordu

Şimdi, Dünyanın bu güne kadar gelmiş geçmiş en iyi film öülüne lâyık görülen bu filmdeki 25 kareleri yakalayabilmek ve filmdeki her saniyeyi kare kare izleyebilmek için önce ;

1 Filmi bilgisayarınıza kaydedin
2 Mediaplayer ile izlerken film sahnelerini 1/16 Slow / yavaş izleme modunda
3 klcodec ile izlerken alttaki ok işaretlerinden Decrease Speede üç kez tıklayıp filmi en yavaş haline getirmeniz gerekmektedir Böylece her saniyeyi yaklaşık 5 saniyede izleyecek ve her kareyi tek-tek yakalayabileceksiniz

SONUÇ

1 Araştırmalarımızın sonucunda filmin yönetmeninin cinsi sapık (sexomaniac) olduğunu öğrendik
2 Filmin (bizim yakalayabildiğimiz) 26 farklı yerinde 25inci kareler kullanılmış
3 25inci Kare tekniği ile elinde sigara olan Brad Pitt resmi filmin çeşitli yerlerine yerleştirilmiştir
4 Yönetmen filmin 2 farklı yerinde 25inci kare tekniği ile erkek cinsel organını yerleştirmiş
5 Yine filmin 2 yerinde Çocuk Pornosu bilinç-altına yerleştirilmiş
6 Unutmayın 25 karelerin yer aldığı her film gibi bu filmde de normal seyrinde görülmesi gerekenlerin dışında hiçbir şey görülmüyor Aslında çok şey görülüyor ancak hiç kimse ne gördüğünü bilmiyor
7 Uyanmayanlar ve hâlâ 25 karenin varlığına ihtimal vermeyenler, denesin ve görsün diye filmdeki en can alıcı karelerin sadece bir kısmının dakika ve saniyelerini aşağıya sırasıyla yazıyoruz İsteyen filmdeki tespit ettiğimiz bu dakika ve saniyelerde filmi durdurup kare kare izleyebilir

06:02= elinde sigara olan Brad Pitt resmi,
31:07 = cinsel öğeler erkek cinsel organı,
31:14 = cinsel öğeler,
46:41 =cinsel öğeler,
49:09 = cinsel öğeler,
50:42 ile 50:52 = çocuk pornosu mesajları

02:10:39= Film bitiyor binalar yıkılıyor ve yine erkek cinsel organı filmin finali olarak 25 karede yer alıyor

Filmin en tuhaf gelen bölümü ise Tayler in işi sabun imalatçılığı olmasına rağmen, 30 dakikadan itibaren, Tayleri anlatırken onun bir sinema yapımcısı olduğunu anlatmasıdır (Filmin sadece bu 2 dakikalık bölümünde Tayler bir sinema yapımcısıdır)

Şu ifadeler 30 dakikadan sonra filmde aynen geçmektedir ;
Sinema filmleri tek bir makarada olmaz; birkaç makarada olur ve bir kare bittiğinde diğer makaraya geçerken birisinin düğmeye basması gerekir O an geldiği zaman projektörleri değiştirir ve film devam ettiği için kimse bir şey anlamaz Çünkü bu iş beraberinde bir çok ilginç olanak da sunuyor Bütün aile filmlerini kare kare görmüştür Yani izleyici cesur köpek ile ünlü bir şahsiyeti aynı perdede izlerken neler gördüğünü bilmez KİMSE GÖRDÜĞÜNÜ BİLMİYOR AMA GÖRÜYOR der ve sorar: ACABA KAÇINIZ ONU İŞ BAŞINDA YAKALAYABİLİRSİNİZ?

Yani adamlar yaptıkları işi aynı filmin içinde anlatıyorlar!

REKLAMLARLA BİLİNCİ ÇALINAN İNSANLAR

İnsan beyninde bilinçaltının tepki verdiği iki önemli olay var : doğum ve ölüm Bilinçaltımız bu iki olaya çok daha fazla tepki veriyor Bu iki mesaja daha duyarlı

Sex (cinsellik) mesajı doğum ilk örneğinde, kill (öldürmek) mesajı da ölüm ilk örneğinde karşılanıyor Bu semboller verilmek istenen mesajın içine yerleştirildiğinde bilinçaltı bunları öncelikli algılar olarak saklayabiliyor ve sıra kullanıma geldiğinde bu öncelikli depolanan veriler, davranış ve hareketlerimize yön çiziyor

BİLİNÇALTI MESAJLAR YASAK DEĞİL Mİ?

Bilinçaltı reklamlarının etkisinin ispatlanmasının ardından bir yandan bu yöntemin kullanımı arttı ve diğer yandan da bu gibi yöntemlerin kullanılmasını önlemeye yönelik yasalar çıkartıldı Ülkemizde RTÜK bilinçaltı reklamı : Teknik cihazlar vasıtasıyla televizyon yayınlarında çok kısa süreli görüntüler kullanarak, izleyicilerin ancak bilinçaltıyla algılayabilecekleri ürün veya hizmetlerin tanıtılmasına ilişkin mesajlar içeren reklamlar olarak tanımlamıştır

Yasalarımız tüketicinin korunması bakımından, gizli reklam ve bilinçaltı reklamı da yasaklamıştır 3984 sayılı yasanın 20 maddesi: "Reklamların, program hizmetinin diğer unsurlarından açıkça ve kolaylıkla ayırt edilebilecek ve görsel ve işitsel bakımdan ayrılığı fark edecek biçimde düzenlenmesini, bilinçaltı ile algılanan reklamlara izin verilmemesini" hükme bağlamıştır

Radyo ve Televizyon Kuruluşları Reklam Yayın İlkeleri ve Usulleri İle Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 11 maddesine göre de: "Yayınlarda gizli reklam yapılamaz Programlarda açıkça reklam olduğu belirtilmedikçe ürün veya hizmetler reklam amacını taşıyan şekilde sunulamaz Çok kısa sürelerle imaj veren, elektronik aygıt veya başka bir araç kullanılarak veya yapılarının ne olduğu konusunu izleyenlerin fark edemeyecekleri veya bilemeyecekleri bir biçime sokarak, bilinçaltıyla algılanmasını sağlayan reklamların yayınlanması yasaktır"

1964te İngiltere, 1974te ABD olmak üzere dünyadaki 55 ülke insanlarını bu tekniklere karşı korumaya almıştır Rusyanın Ekaterinburg şehrinde yayın yapan ATN Televizyonun Otur ve ATN izle şeklinde bir gizli mesaj verdiği tespit edilmiş ve 2 ay yayın lisansının iptal edilmesine neden olmuştur

Neticede, Türkiyede ve dünyanın birçok yerinde bilinç-altı reklam yasaklanmıştır ama bütün reklamları, dizi, film ve belgeselleri bilinçaltı mesaj içerip içermediği noktasında denetleyecek bir yapı kurulamamıştır

BİLİNÇALTI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

Günlük hayatımızda yaşadığımız bazı sorunların bilinçaltımızdan kaynaklandığını hep söyleriz ama acaba kaçımız bilinçaltımızın gücünün ve öneminin farkındayız?

Bilinçaltı çoğumuzun bildiği ya da duyduğu bir kavramdır Bu kavram bilincimizin farkında olmadığı ama davranışlarımızın yönlendirilmesinde önemli rol oynayan bir yapıyı belirtiyor Bilinçaltı, alt benlik, bilinç dışı olarak da adlandırılan bilinçaltı kişiliğimizin farkında olmadığımız, kontrolümüz dışındaki parçasını temsil etmektedir Diğer bir deyişle bu, buzdağının görünmeyen kısmıdır

Otomatik bir pilot gibi bütün tecrübelerimizi depolar Bir hafıza deposudur Tecrübelerinizi hatıralar şeklinde depolar Bilinç-altı heyecanlarımızı, sezgilerimizi, alışkanlıklarımızı ve güdülerimizi depoladığı gibi, bunların faaliyete dökülmesinden de sorumludur

Bilinçaltımız, zihin telkin yoluyla ikna olunmaya müsaittir Bilinç, zihnin aksine, sorgulamadan tekrarla gelen teklifleri kabul eder, pekiştirir Bütün otomatik davranışlarımız, alışkanlıklarımız ve heveslerimiz hafızada kayıtlı bilgiler arasındadır En önemli vazifesi ise depoladığı verilere dayanarak mutluluğu sağlamaktır

Bilinçaltı zihin delillerle ne ikna edilebilir, ne de aldatılabilir Fikirlere ve imajlara karşılık verir Bilinç-altının en mühim özelliği ise, bilincimizin farkına varmadığı olayları, sesleri, resimleri kaydetmesidir Siz beş katlı bir binaya çıkarken merdivenleri saymıyorsunuz ama bilinçaltınızda bu sayı biliniyor ve kaydediliyor Aynı şekilde bebekliğimize dair hatıralar bilinçaltı kayıtlarının arasında bulmak pekâlâ mümkündür

Bilinç aynı anda üç ila yedi işi yapabilir Daha fazla görev yüklendiğinde kilitlenir Bu yüzden dikkatimizi yönlendirmediğimiz, bizi o anda ilgilendirmeyen birçok veri bu filtreden süzülür Beş duyumuzun karşılaştığı çok sayıda duyum, algılanmadan bilinçaltı hafıza deposuna aktarılır

Demek ki duyduğumuz, gördüğümüz ama kavrayış olarak algılayamadığımız her şey bilinçaltına ileride tekrar kullanılmak üzere veri olarak depolanır ve gelecekteki hareketlerimize yön çizer İşte tam da bu aşamada bilince değil ama bilinçaltına hitap eden bütün propaganda ve veriler, bizim davranışlarımıza yön çizen güdüler olarak karşımıza çıkar Zira sıklık arz eden tekrarlar deruni algılarımıza yöneliktir

GERÇEK GÖRMEDİKLERİMİZ Mİ?

Bilinçaltı dediğimiz şey, bilincin binde dokuz yüz doksan dokuzunu oluşturuyor Yani biz şu anda bu yazıyı, binde bir seviyesinde görüyor, dinliyor ve okuyoruz

Bunlar nasıl mı gerçekleşiyor? Gözde bilimsel olarak fovea hareketleri olarak isimlendirilen, gözün fovea hareketleri sizin şu anda görmediğiniz şeyleri de görüyor Göz devamlı bir tarama içinde Tarıyor ve aldığı bilgileri bilinçaltına atıyor Bu söylediklerimiz bilimsel verilerdir

Biz, normal şartlarda gözümüzün fovea hareketleriyle beynimizde depolanan şeylerin çok azını hatırlıyoruz Ama mesela markete gittiğimizde on tane deterjan arasından bir tanesini çekip alıyoruz Yani gördüğümüzün ve de duyduğumuzun farkında olmadığımız şeylerin, bilinç ort***** çıkarak bize o malı satın aldırması söz konusu oluyor

Yani biz görmediğimizi zannettiğimiz şeyleri aslında görüyoruz ve bilinçaltımıza gönderilen verilerin karar verme ya da faaliyete geçme aşamasında fikirlerimizi ve davranışlarımızı doğrudan etkiliyor
ezberbozanbilgiler.com
 
Üst Alt