24.Ocak Kararlari ...

mopsy

Emektar
Üye
1980 - Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümetçe alınan ve 24 Ocak Kararları olarak bilinen ekonomik istikrar programı kamuoyuna açıklandı.
Mopsy-Evet Turk parasini koruma kanunu degistirilip
Serbest doviz piyasa uygulamasinin baslamasinin 30. yilidonumu.

24 ocak kararlarının en büyük ve üzerinde dikkatle durulması gereken özelliği, devletin kamu iktisadi teşebbüsleri sahibi olmaktan çok ekonomiyi bütünüyle hareket ettiren bir güç bir lokomotif olduğunun daha açık görülmesi ,bu gerçeğin anlaşılması ve bundan yararlanılmasıdır.

24 ocak öncesinin ekonomik tablosu şöyledir;
_ 1974 den itibaren tesirini göstermeye başlayan asıl petrol şokları ile onların dolaylı şokları Türk ekonomisinin ithalat maliyetini büyük ölçüde arttırmıştır
_ Ekonominin ara malları ve yatırım malları ile büyük ölçüde ithalata bağlı olması ,sınai üretimin iç piyasaya dönük karakteri ihraç gücünün zayıflığı ve genellikle ekonominin 00döviz kazanma gücünün yetersiz olması, 1974 sonrasında dolaysızdolaylı petrol şoklarının büyük bir bölümünü ekonominin sırtına yüklemiştir.
_ Ekonominin döviz harcamadan işlenmeyecek bir durumda bulunmasına ek olarak enerjibakımından da dışarıya bağlılığı döviz enerji dar boğazını daha da daraltmıştır.
_ Genel arz daralışı ve maliyetlerdeki artışlar karşısında toplam nakdi talep gereği kadar daralmamış ve böylece enflasyon çarkı gittikçe artan bir hızla dönerek %100 ü aşan bir enflasyon dönemiyaşanmıştır.
_ Döviz sıkıntısı ,girdi ithalatın zayıflaması gübre ,ilaç ve tarımsal yatırım malları arzında sorunlar yaratarak tarımsal üretimi de tehdit altına almıştır.
_ Döviz rezervlerinin 0 a yaklaşması dış borç ödemelerini sıkıntıya sokmuş ve Türkiye nin dış kredi sağlama hususundaki ekonomik itibarıçok zayıflatmıştır.
24 ocak öncesi genel ekonomik tablosubudur

PARA POLİTİKASI
24 OCAK KARALARI ;döviz arzının artması dar boğazların kısmen açılması üretim artışları yoluyla ihracatın gelişmesine hizmet etmiştir.
24 ocak sonrasında elde edilen tecrübeler uygun döviz kurları,teşvik edici tedbirlerin üstünde

_ İhraç edilebilir üretim fazlasının rolünü,
_ İç fiyat istikrarının önemini
_ Dış pazarlamanın yerini açıkça göstermiştir

Döviz arzını arttırma tedbirlerine gelince , bu Türk iktisat tarihinin en önemli yapraklarını oluşturacak özellikler arz eder.
İlk hamle ve kısa vadede döviz arzı 24 ocak sonrasında bir devlet aktivitesi olarak ortaya çıkar. Bu devlet aktivitesinin

Girdisi,
_ Devletin gücü,
_ Uluslar arası prestiji
_ Diplomatik politik ve ekonomik girişimlerdir

Çıktısı (yani ürünü)ise,
_ Dış borçların ertelenmesi
_ Taze dış kredilerin sağlanması olmuştur.

ÖNEMİ
İthal_ ikame sanayileşme stratejisine ağır sanayi ye öncelik verilmesine 24 ocak 1980 tarihinde alınan ekonomik kararlarla son verilmiş, aşırı ithal ikamesine yol açan politikalar geniş ölçüde düzeltilmiştir.

Nitekim,24 ocak 1980 de yüksek oranlı bir devalüasyon yapılmış, ayrıca günlük döviz kuru ayarlamaları uygulaması getirilerek sabit kur ve aşırı değerlendirilmiş para politikası terkedilmiş ,denge döviz kuru politikası izlenmesine başlanmıştır ..

Ayrıca gerek mevduat gerek kredi faiz hadleri de yükseltilmiş ve negatif reel faiz yerine pozitif faiz haddi politikası uygulanmıştır. Diğer taraftan özel teşebbüs ve özel yabancı sermeyenin köklü şekilde teşvik politikasına yeniden dönüşülmüştür. Enflasyonu önlemek üzere sıkı para politikası izlerken kamu sektörü finansmanında gevşek davranıldığı için para hacminin artış hızını düşürmenin asıl yükü özel kesime binmiştir.
 

Supermenn

Amatör
Üye
IMF hakkında bende birkaç tane bilgi paylaşmak istiyorum arkadaşlar.

IMF’nin Görevleri Nelerdir?​

Size hiç şüphesiz IMF’nin oldukça önemli bir kurum olduğunu söyleyebiliriz. Onu bu derece önemli kılan, elbette neye yaradığı ile ilişkilendirilebilir.

Uluslararası anlamda parasal işbirlikleri sağlıyor oluşuna değinmeden edemeyiz. Çünkü istikrarlı bir mali duruşu oturtmak IMF’nin baş görevlerinden biridir. Bundan dolayı da sürekli uluslararası finansal durumları izler.

IMF temel misyonu olan “uluslararası istikrarlı para sistemini” üç yöntemle gerçekleştirir;
 • Hem dünya genelinde hem de üye ülkelerdeki ekonomiyi izleyerek.
 • Dış ödemelerde zorluk çeken ülkelere borç vererek.
 • Üye ülkelerin işine yarayabilecek diğer yardımlarda bulunarak.
Bu hususlar çerçevesinde üye ülkelerinde finansman desteğinde bulunur. Alternatif finansman kaynakları sağladığını da söyleyebiliriz.

Denetim ve organizasyon gibi alanlarda yetkisi vardır. Peki hangi alanlarda yapar bunları? Borsa, döviz kurları, ödeme planları bunlardan bazılarıdır.

Milletlere gerektiğinde maddi destek sağlayan IMF, teknik anlamda da yardımda bulunur. Elbette küresel ekonomik büyümeyle de ilgilenir. Ekonomik daralmalarla mücadele eder. Büyümenin gelişmesi için çabalar.

Yani sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlamak IMF’nin görevleri arasındadır diyebiliriz.

IMF’nin gerek uluslararası gerekse üye ülkelerinde yürüttüğü çalışmalar ilgililerine en doğru ve tam zamanlı şekilde iletilir. Bundan dolayıdır ki örgüt şeffaf bir çalışma ortamı yaratmak durumundadır.

Kuruluş yapılan analizler ve kazanılan deneyimlerden yola çıkarak devletlere ve ülkelerin merkez bankalarına önerilerde bulunur.

Yukarıda IMF’nin finansal piyasaları yakın takibe aldığını belirtmiştik. İşte kurum bu incelemelerinin ardından araştırmalar yapar. İstatistikler, tahminler veya analizler oluşturur.

Cari açık konusunda problemi olan ülkelere yardım eden IMF, onlara çözüm odaklı fikirler sunar. Daha iyi yaşam koşulları verebilecek politikalar uygulama konusunda teşvikte bulunur.

Kuruluşun görevleri kapsamı 2012 yılında yeniden düzenlenmiştir. Buna göre ekonomik istikrara tehlike yaratan her türlü makroekonomik risk ve finans piyasaları onun takibi altındadır.

Diğer görevlerini şu şekilde listeledik;
 • Devletler arasında daha şeffaf bir ticari ortamın oluşmasını sağlamak ya da ticari ilişkileri karmaşıklıktan kurtarmak.
 • İstihdam oranını yüksek tutarak işsizliği azaltmak.
 • Dünya genelinde yoksulluğu en aza seviyeye çekmek.
 • Üye ülkelerin sahip olduğu mali imkanları verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak.
 • Ülkelerarası ticaretin azalmasına engel olmak.
 • Ödemeler bilançosundaki dengesizlikleri azaltmak.
 • Ödemeler bilançosunda açık veya fazla veren ülkelere gerektiğinde müdahale etmek.
 • Ekonomide istikrarı riske atabilecek unsurları ülkelere bildirmek.
 • Ülkelerin politika ayarlamaları yapmalarına yardımcı olmak.
 • İnsani ve toplumsal sosyal yardımlarda bulunmak.
 • Harcamalarda azalma ya da gelirlerde artış yapmak.
 • Ülkelerde ithalat-ihracat kısıtlamalarını kaldırılmak.
 • Üye ülkelerin altın mukabilinde döviz alım-satımı yapabilmelerini sağlamak.
 • Ülkelerin altın satımı gibi konularını incelemek.
Özetleyecek olursak, IMF küresel ve bölgesel anlamda daha iyi bir ekonomi oluşturmayı amaçlar. Bu amaç bilincinde hareket eder. Görevlerini de bu doğrultuda yerine getirir.

IMF hakkında merak ettikleriniz varsa bu yazıdan öğrenebilirsiniz.
 
Üst Alt