• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

2010 Ogretmen nakil

  • Konbuyu başlatan mopsy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 0
  • Görüntüleme 5K

Okunuyor :
2010 Ogretmen nakil

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ocak 2010 ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU
2010 Yılı Yarıyıl Tatili Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu,
güncellenerek Bakanlık Makamı’nın 08 / 01 / 2010 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.10.03- 14 /1219 sayılı talimatı gereğince uygulamaya konulmuştur.


2. BAŞVURUDA BULUNACAKLARIN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR
2.1. İller Arası Yer Değiştirmek İsteyenler;
Yarıyıl tatilinin son günü itibarıyla öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylığı
kaldırılan/kaldırılacak kadrolu öğretmenler özür durumlarından dolayı yer değiştirme isteğinde
bulunabileceklerdir.
Özür durumundan yer değiştirmek isteyenler, alanında ilan edilen eğitim kurumlarından en
fazla 25 eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir.
Yer değiştirmek isteyenler öncelikle tercih ettikleri eğitim kurumlarına, tercih ettikleri eğitim
kurumlarına atanamadıkları takdirde ilan edilenlerden aynı ilde boş kalan diğer eğitim kurumlarına
atanmak için 26’ncı tercihi işaretleyebileceklerdir.
Hizmet puanı üstünlüğü esasına göre alanında ilan edilen norm kadro açığı bulunan eğitim
kurumlarından birine atanamayanlar, alanında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğü esasına göre dağıtılmak üzere 27’nci tercih olarak il emrini isteyebileceklerdir.
Yukarıda anlatılanlara rağmen yer değiştirme istekleri yerine getirilemeyen öğretmenler; takip
eden yer değiştirme dönemlerinde isteğe bağlı ya da özür durumundan tekrar başvuru yapabilecekleri gibi yürürlükteki Yönetmeliğin 40’ıncı maddesi kapsamında aylıksız (ücretsiz) izinli sayılma isteğinde de bulunabileceklerdir.

2.2. İl İçinde Yer Değiştirmek İsteyenler;

a- Büyükşehir belediyesi sınırları içinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı ilçedeki,
b- Büyükşehir belediyesi sınırları dışında görev yapanlar, özrünün bulunduğu Büyükşehir
belediye sınırları içindeki,
c- Kendisi ve eşi Büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki ilçelerde görev yapanlar, eşinin
görev yaptığı ilçedeki,
d- Büyükşehir belediye statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, özrünün bulunduğu
ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
Ankara ili için; merkez ilçe konumundaki Altındağ, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle,Mamak, Gölbaşı, Etimesgut, Sincan ve Pursaklar ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı ilçedeki,
Merkez ilçe dışında kalan diğer ilçelerde görev yapanlar ise özrünün bulunduğu merkez ilçe sınırları içindeki,
Kendisi ve özrü merkez ilçe dışında olanlar, özrünün bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
İstanbul ili için, Avrupa ve Anadolu yakası olarak ayrı ayrı değerlendirildiğinden;
 Aynı yaka içinde görev yapanlar, özrünün bulunduğu ilçedeki,
 Özrü farklı yakada bulunanlar, özrünün bulunduğu yakadaki tüm ilçelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
2.3. Başvurular
Öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmış olmak kaydı ile yarıyıl tatilinin son
günü olan 07 Şubat 2010 tarihine kadar;
a) Son iki yıllık sürede eşine ait 360 günlük (SSK) ya da 12 aylık (Bağ-Kur) sigorta süresi
tamamlanan/tamamlanacak,
b) Devlet memurluğu ve öğretmenlikte başarılı olup adaylığı kaldırılacak
durumda olanların EK–1 Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Takvimi’nde belirtilen tarihlerde
başvuruları kabul edilecektir.
3. BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRETMENLER
a) Kendisi ya da eşi yurt dışında bulunan,
b) Eşi; ücretli, vekil ya da mevsimlik personel olarak çalışan öğretmenler, eş özrüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

4. SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında görevlendirilen ve göreve
başlama tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini yarıyıl tatilinin son gününe göre
tamamlayan/tamamlayacak sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlerden sağlık ve eş durumu için aranılan koşulları belgelendirmeleri ve boş pozisyon bulunması kaydıyla, alanlarında en az 15 saat ders yükü ya da sınıf bulunan eğitim kurumlarından il içinde ya da iller arasında yer değiştirmek için en fazla 25 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.
Yer değiştirmek isteyenler öncelikle tercihlerine, tercihlerine görevlendirilemedikleri takdirde
bulunması durumunda boş kalan/boşalacak diğer eğitim kurumlarına görevlendirilmek için 26’ncı tercihi işaretleyebileceklerdir.
Görevlendirilme işlemleri, hizmet puanı üstünlüğü, hizmet puanının eşit olması hâlinde ise 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında geçirilen hizmet süresi üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması durumunda ise bilgisayar kurası ile yapılacaktır.

5. ANADOLU LİSESİ TÜRÜ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER

Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Anadolu Türü Liselerde Kadrolu
Olarak Görev Yapan Öğretmenlerden;
5.1. Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, (Güzel
Sanatlar ve Spor Liselerinin Görsel Sanatlar/Resim, Müzik ve Beden Eğitimi alanları hariç) bu tür
eğitim kurumları dâhil tüm eğitim kurumlarını,
5.2. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik, Görsel Sanatlar/Resim ve Beden Eğitimi
alanlarında kadrolu olarak görevli olan öğretmenler, bu tür eğitim kurumları dâhil olmak üzere tüm
eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

6. ÖZÜR DURUMU ÇEŞİTLERİ

Yarıyıl tatilinin son günü itibarıyla öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylığı
kaldırılan/kaldırılacak kadrolu öğretmenler ile göreve başlama tarihine göre en az bir yıllık çalışma
süresini tamamlayan/tamamlayacak olan sözleşmeli öğretmenler özür durumlarından dolayı yer
değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

A. SAĞLIK DURUMU ÖZRÜ
1. Kimler Başvurabilecek
Kendisi, eşi ve çocukları ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisinin
uzun süreli hastalığı nedeniyle, tam teşekküllü resmî ya da özel hastanelerden son altı ay içinde alacakları sağlık kurulu raporuyla, Öğretmenin kendisine ait psikolojik rahatsızlığı nedeniyle alınmış ve bu hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğine ilişkin hüküm bulunan sağlık kurulu raporuyla, Ana veya babasının hastalığı nedeniyle, tam teşekküllü resmî ya da özel hastanelerden son altı ay içinde alacakları, “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunan sağlık kurulu raporuyla,
Hâlen zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmen yer değiştirmek istediği takdirde zorunlu
çalışma yükümlülüğü öngörülen ve tedavisinin yapılabileceği il/ilçelerdeki eğitim kurumlarını talep
etmesi hâlinde yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
Sağlık durumu özründen yapılacak başvurularda, il sağlık müdürlüğünden alınacak görüş dâhil
istenilen tüm belgelerin tamamlanmış olması kaydıyla işleme alınacaktır.

2. Başvuruda Bulunacaklardan İstenecek Belgeler
1- Tam teşekküllü hastanelerden başvuru tarihine göre son altı ay içinde alınmış sağlık kurulu
raporu,
2- Çocuğu özel eğitim gerektirenler için Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu,
3- Çocuğu özel eğitim gerektirenler için bulunduğu ilde özel eğitimini alabileceği eğitim
kurumunun bulunmadığına dair belge,
4- Kardeşine vasi tayin edilmiş ise vasi tayin edildiğine dair mahkeme kararı.

3. Başvuruda Yapılacak İşlemler

Yukarıda belirtilen belgeleri düzenleyen öğretmen,
1- Bu belgelerle birlikte dilekçeyle eğitim kurumu müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır.
2-Eğitim kurumu müdürlüğü bu isteği, il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.
3- İl millî eğitim müdürlüğü, ibraz edilen sağlık kurulu raporunu değerlendirdiğinde, uygunluğu
hususunda tereddüde düşmesi hâlinde Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 29’uncu
maddesi gereğince hakem hastaneye incelettirebilecektir (http://www.saglik.gov.tr/sb/extras/mevzuat/ytkiy.doc). İncelettirildikten sonra veya tereddüt oluşmadığında il millî eğitim müdürlüğünce sağlık kurulu raporları, öğretmenin görevli bulunduğu ildeki il sağlık müdürlüğüne gönderilip,
a- İl dışına yer değiştirmek isteyenlerin, raporda belirtilen hastalığın öğretmenin görevli
bulunduğu il genelindeki sağlık kurumlarında (yer değiştirmek istenilen ilden görüş
istenmeyecektir),
b- İl içinde yer değiştirmek isteyenlerin raporda belirtilen hastalığın öğretmenin görevli
bulunduğu ilçedeki (Büyükşehir kapsamındaki ilçeler arasındakiler hariç) sağlık kurumlarında tedavi edilip edilemeyeceği hususunda il sağlık müdürlüğünden görüş istenecektir.
Raporda belirtilen hastalığın öğretmenin görevli bulunduğu yerde (ilçe/il) tedavi edilemeyeceği yönünde görüş gelmesi hâlinde (Ana veya babaya ait sağlık kurulu raporlarımda “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlardan görüş istenmeyecektir.),

4- Öğretmen bilgilendirilerek sağlık özrüne dayalı il içi ve iller arası başvurular, yer değiştirme
takviminde belirtilen dönemlerde;

a- Elektronik Başvuru Formuna, .:: MEBBİS ::. adresinden kullanıcı adı ve şifreyle girilecektir.
b- Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.
c- Form doldurulurken sağlık özrüne ilişkin bütün işlemler sonuçlandırılmış ve bu işlemler
sonucu düzenlenen belgelerle uygun görülmüş olması gereklidir.
d- Düzenlenen belgelerle birlikte doldurulan Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınacak,
onay işlemleri için eğitim kurumu müdürlüğüne gidilecektir.
e- Eğitim kurumu müdürlüğü onay işlemini, belgeleri inceleyecek uygunluğunu teyit edip
rapor hakkındaki il sağlık müdürlüğünün görüşünü başvuru formunun ilgili bölümüne
girdikten sonra onaylayacaktır.
f- İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık olmak üzere
yetkilendirilmiş personelce de (gerektiğinde tereddüt edilen belge internet ortamında
istenecek tereddüt giderildikten sonra) onaylanacaktır.
g- Onay birimlerinin tümünün onay işlemini, süresi içinde tamamladıktan sonra başvurular
değerlendirmeye alınacaktır.
Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir.
Değerlendirme sonuçları, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

B. EŞ DURUMU ÖZRÜ
1. Kimler Başvurabilecek
1- Eşi, yer değiştirmek istenilen yerde Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışanlar,
2- Eşleri iş değişiklikleri nedeniyle farklı statüde geçen hizmetleri birlikte değerlendirileceğinden
son iki yıllık süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (Devredilen Emekli Sandığı, SSK veya Bağ-Kur)
bağlı olarak çalışanlar,
3- Eşleri SGK’ye (Devredilen SSK veya Bağ-Kur) bağlı olarak çalışanlardan muvazzaf askerlik
hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların, asker dönüşü bir ay içinde çalışmaya başlaması
hâlinde sigortalılık süresi dolmamışsa, askerlikte geçen süreyi borçlanarak dolmayan sigortalı süresini tamamlamış olanlar,
4- Eşleri ülke genelinde faaliyet gösteren ancak merkezi bir ilde yerleşik olan şirketlerde
çalışanların, iş merkezinin dışında bir iş yerlerinde çalışıyor olması hâlinde bu iş yerinin faaliyette
olduğuna dair belgesini,
a) Anonim şirketlerde çalışanların, işyerinden,
b) Diğer tür şirketlerde çalışanların, yer değiştirilmek istenilen il/ilçenin vergi dairesinden,
belediyesinden veya ilgili meslek kuruluşlarından alanlar,
5- 506 sayılı Kanunun 20’nci maddesine göre bankalar için kurulmuş olan özel emeklilik
sandığına tabi olarak çalışanlar,
6- Eşi, avukat olup kendi adına bürosu bulunanlardan baroya kayıtlı ya da vergi mükellefi
olanlar,
7- Eşi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendi kapsamında
sözleşmeli olarak çalışanlar,
8- Eşi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde çalışanlar,
9- Zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki illerde öğretmen olarak görev yapan ve zorunlu çalışma
yükümlülüğünü tamamlamayan kadrolu öğretmenler, Birinci Hizmet Bölgesinin D ve E hizmet sınıfı
ilçelerinde çalışan öğretmen eşinin yanına eş durumu özründen yer değişikliği isteyebileceklerdir.

2. Başvuruda Bulunacaklardan İstenecek Belgeler

2.1. Eşi, kamu kurum ve kuruluşları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında
sigortalı işçi statüsünde çalışanlardan;
(Mevzuat Bilgi Sistemi)
1- Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi (eşi Bakanlığımız
kadrolarında çalışanlar hariç),
2- Anonim şirketler hariç yer değiştirilmek istenilen il/ilçenin vergi dairesinden, belediyesinden
veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak, eşinin çalışmakta olduğu işyerinin çalışır durumda olduğunu gösterir belge,
3- Başvuru tarihinde eşinin geriye dönük iki yıllık süre içinde en az 360 günlük sigortalı
olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge (Eşi Bakanlığımız kadrolarında ya da
diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli öğretmen/personel olarak çalışanlar hariç),
4- Eşi avukat olup kendi adına bürosu bulunanlardan; baroya kayıtlı ya da vergi mükellefi
olduğuna ilişkin belge,
2.2. Eşi, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve
Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlardan;
(Mevzuat Bilgi Sistemi)
(Mevzuat Bilgi Sistemi)
1- Eşinin iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir yer değiştirilmek istenilen il/ilçenin vergi
dairesinden alınacak belge (Tarımda kendi hesabına çalışanlar için ilgili kurum / kuruluşlardan alınacak faaliyet belgesi),
2- Başvuru tarihinden itibaren eşinin geriye dönük iki yıllık süre içinde en az on iki ay sigortalı
hizmeti olduğuna ve sigortalılığının hâlen devam ettiğine ilişkin belge,
3- Prim borcunun bulunmadığını ya da borcunun taksitlendirildiğini gösterir belge
istenecektir.
2.3. Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, SSK veya Bağ-Kur) Emekli
Olduktan Sonra Ara Vermeden Çalışmaya Devam Edenlerden; Yönetmelikte belirtilen belgelerin yanı sıra emekli olduklarına dair belge ile destek primi ödediğine ilişkin belge,
2.4. Emekli Olduktan Sonra Ara Verenlerden;
Son iki yıl içinde önceki sigortası ile destek primi toplamı 360 gün olduğuna dair belge
istenecektir.

3. Başvuruda Yapılacak İşlemler
Eş durumu özrüne dayalı il içi ve iller arası başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen
dönemlerde;
1- Elektronik Başvuru Formuna, .:: MEBBİS ::. adresinden kullanıcı adı ve şifreyle girilecektir.
2- Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.
3- Form doldurulurken, eş durumu özrüne ilişkin bütün belgeler uygun olarak düzenlenmiş
olması gereklidir.
4- Düzenlenen belgelerle birlikte doldurulan Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınacak ve
onay işlemleri için 24 saat içinde eğitim kurumu müdürlüğüne başvurulacaktır.
5- Elektronik başvuru, 24 saat içinde istenilen belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz
edilerek onay işlemi tamamlanmadığı takdirde geçerli olmayacak ve bu başvuru 24 saat sonra
otomatikman sistemden silinecektir. Başvurusu silinenler, başvuru süresi içinde yeniden başvuru
yapabileceklerdir.
6- Eğitim kurumu müdürlüğü, başvuruları sistem üzerinden takip edecek, belgeleri inceleyerek
kılavuzdaki şartlara uygun olanları aynı gün onaylayacaktır.
7- İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş
personelce de (tereddüt edilen belge internet ortamında istenecek ve tereddüt giderildikten sonra)
onaylanacaktır.
8- Onay birimlerinin onay işlemini süresi içinde tamamlamalarından sonra başvurular
değerlendirmeye alınacaktır.
Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir.
Değerlendirme sonuçları, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

C. ÖĞRENİM DURUMU ÖZRÜ
1.Kimler Başvurabilecek
Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış veya bu yükümlülükten muaf olan kadrolu
öğretmenler;
1.1. Talim ve Terbiye Kurulunun 80 sayılı kararı eki çizelgede belirtilen
a- Öğretmen olarak atanılacak tüm alanlarda,
b- Aylık karşılığı okutacakları derslerde,
1.2.Eğitim bilimlerinde, yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil
hazırlık ve tez dönemi dâhil (tezli/tezsiz) yüksek lisans veya doktora eğitimine devam
etmeleri hâlinde öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere (Büyükşehir kapsamındaki ilçeler arasındakiler hariç) atanmak üzere yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.

2. Öğrenim Özründen Kimler Başvuramaz

1- Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne (TODAİE),
2- Ortaöğretime alan öğretmeni yetiştirmeye yönelik Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz
Yüksek Lisans progr***** (Pedagojik Formasyona yönelik),
3- Özel öğrenci statüsünde lisansüstü eğitim derslerine devam etmekte olan,
4- Kayıtlarını dondurmuş olan,
5- Lisans düzeyinde bir yükseköğrenim progr***** kayıt hakkı kazanan,
6- Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamamış
öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz.

3. Başvuruda Bulunacaklardan İstenecek Belgeler

1- Başvuru tarihi itibarıyla hazırlık sınıfına,
2- Yüksek lisans veya doktora öğrenimine ilişkin kayıtlı ve hâlen devam etmekte olduğunu gösterir son bir ay içinde alınmış belge istenecektir.

4. Başvuruda Yapılacak İşlemler
4.1.Öğrenim özrüne dayalı il içi ve iller arası başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen
dönemlerde;
a- Elektronik Başvuru Formuna, .:: MEBBİS ::. adresinden kullanıcı adı ve şifreyle girilebilecektir.
b- Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.
c- Form doldurulurken, öğrenim durumu özrüne ilişkin bütün belgeler istenilene uygun
olarak düzenlenmiş olması gereklidir.
d- Öğrenim görülen lisansüstü program, formda yer alan seçenekler arasında yer almıyor ise
“Diğer” seçeneği işaretledikten sonra form üzerindeki ilgili bölüme üniversite, enstitü ve
bölüm tam olarak yazılacaktır.
e- Bu şekilde başvuranların öğrenci belgeleri, okul müdürlüklerince Bakanlığın ilgili atama
dairesine taranarak gönderilecektir.
f- Başvurunun Bakanlık onayı aşamasında söz konusu lisansüstü program sisteme (kaynak
okul tablosuna) işletilecektir.
g- Düzenlenen belgelerle birlikte doldurulan Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınacak
onay işlemleri için eğitim kurumu müdürlüğüne gidilecektir.
h- Eğitim kurumu müdürlüğü, belgeleri inceleyip kılavuzdaki şartlara uygun olanları
onaylayacaktır.
i- İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık olmak üzere
yetkilendirilmiş personelce de (gerektiğinde tereddüt edilen belge internet ortamında
istenecek tereddüt giderildikten sonra) onaylanacaktır.
j- Onay birimlerinin onay işlemini süresi içinde tamamlamalarından sonra başvurular
değerlendirmeye alınacaktır.
Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir.
Değerlendirme sonuçları, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

D. OLAĞANÜSTÜ HÂLLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
1. Kimler Başvurabilecek

Bulundukları görev yerinde veya ilde çalışılması gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına
bakılmaksızın;
1.1. Deprem, su baskını, yangın ve benzeri doğal afetler sebebiyle, kendileri veya bakmakla
yükümlü olduğu yakınlarından birinin maddi veya manevi zarara uğramasından dolayı genel hayatı
etkilenen,
1.2. Özel hayatını etkileyen olumsuz nedenlere bağlı olarak görevini bulunduğu yerde verimli
biçimde yerine getirme imkânı kalmayan,
1.3. Eşi ölenler, eşinin ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde,
1.4. Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da
malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri,istenen belgelerle birlikte yer değişikliği için başvurabileceklerdir.

2. Başvuruda Bulunacaklardan İstenecek Belgeler
2.1.Genel Hayatı Etkileyen Durumlar
1- Kriz merkezince düzenlenmiş belge,
2- Bu belgenin o ilin en üst mülki idare amirince uygun görüldüğüne ilişkin belge.

2.2.Özel Hayatı Etkileyen Durumlar
1- Özel hayatı etkilenenin bu durumuna yönelik; savcılık veya emniyet birimlerine intikal
etmiş ve bu birimlerce kayda alınmış, değerlendirilerek sübut bulmuş ve özel hayatın
etkilendiğinin kanıtlandığına ilişkin bu birimlerce düzenlenmiş belgeye dayalı olarak, o
ilin en üst mülki amirince incelettirilmesi sonucu düzenlenen rapordaki yer
değiştirilmesine yönelik teklifin bu makamca uygun görüldüğüne ilişkin onay,
2- Eşi ölenler için Ölüm Kâğıdı.
3- Kamu görevlisi, er veya erbaş olarak görev yaparken şehit olanlara ilişkin Şehitlik
Belgesi, malul olanlara ilişkin Malullük Belgesi
istenecektir.

3. Başvuruda Yapılacak İşlemler

Olağanüstü hâllere bağlı özrüne dayalı il içi ve iller arası başvurular, yer değiştirme takviminde
belirtilen dönemlerde;
a- Elektronik Başvuru Formuna, .:: MEBBİS ::. adresinden kullanıcı adı ve şifreyle girilebilecektir.
b- Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.
c- Form doldurulurken, olağanüstü hâllere bağlı özür durumuna ilişkin bütün belgeler
istenilene uygun olarak düzenlenmiş olması gereklidir.
d- Düzenlenen belgelerle birlikte doldurulan Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınacak,
onay işlemleri için eğitim kurumu müdürlüğüne gidilecektir,
e- Eğitim kurumu müdürlüğü, belgeleri inceleyip kılavuzdaki şartlara uygun olanları
onaylayacaktır.
f- İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık olmak üzere
yetkilendirilmiş personelce de (gerektiğinde tereddüt edilen belge internet ortamında
istenecek tereddüt giderildikten sonra) onaylanacaktır.
g- Onay birimlerinin onay işlemini süresi içinde tamamlamalarından sonra başvurular
değerlendirmeye alınacaktır.
Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir.
Değerlendirme sonuçları, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

7. YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLİRKEN DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

Özür şartlarına uygun olarak yapılan başvuruların onaylanmasından son
değerlendirilmeye alınmasında;
1- Hizmet puanı, eşitlik hâlinde hizmet süreleri (hizmet süreleri gün hesabına dökülerek) esas
alınarak yer değişikliği gerçekleştirilecektir.
2- Hizmet puanı ve hizmet süresinin hesaplanmasında, yarıyıl tatilinin son günü dikkate
alınır.

8. BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK BELGELER

Atandığı hâlde EK-1 takvimde belirtilen süre içinde ilişiği kesilemeyenlerin atamalarının iptaline
ilişkin yazılar ve sağlık durumu özrü ile olağanüstü hâllere bağlı yer değiştirmelere ilişkin il millî eğitim müdürlüklerince onaylanmış belgeler, Bakanlığın Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi
Başkanlığının illere göre belirtilen e-posta adreslerine gönderilecektir.

9. 2010 YILI ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMLERİ (EK-1)
2010 YILI YARIYIL TATİLİ DÖNEMİ KADROLU VE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ YARIYIL TATİLİ

Başvuruların Kabul Edilmesi ve Kurum Müdürlüklerinin Onay
Süreci
14 Ocak - 04 Şubat 2010
Saat: 17.00
 İlçe / İl Millî Eğitim Müdürlüğü / Bakanlık Onay Süreci
14 Ocak - 04 Şubat 2010
Saat: 17.00
Atamaların Yapılması ve Kararnamelerin Gönderilmesi 05 Şubat 2009
 Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması En Geç 10 Gün İçinde
NOT: 1- Başvurular, ilgili makamlarca bekletilmeden aynı gün onaylanacaktır.
2- Belgeler, bir sonraki onay mak***** aynı gün iletilecektir.

2010 YILI YARIYIL TATİLİ DÖNEMİ DIŞINDA KADROLU ÖĞRETMENLERİN SAĞLIK VE OLAĞANÜSTÜ HÂLLERE BAĞLI BELİRLENEN ARA DÖNEM YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ BİRİNCİ ARA DÖNEM
 Başvuruların Kabul Edilmesi ve Kurum Müdürlüklerinin Onay Süreci
01 - 13 Nisan 2010
 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Onay Süreci
01 - 14 Nisan 2010
 İl Millî Eğitim Müdürlüğü / Bakanlık Onay Süreci
01 - 15 Nisan 2010
 Atamaların Yapılması ve Kararnamelerin Gönderilmesi 19 Nisan 2010
NOT: 1- Başvurular, ilgili makamlarca bekletilmeden aynı gün onaylanacaktır.
2- Belgeler, bir sonraki onay mak***** aynı gün iletilecektir.
2010 Yılı Yarıyıl Tatili Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu

10. İLETİŞİM ADRESLERİ - 1 (EK-2)
İLLERE GÖRE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME KONUSUNDA BİLGİ EDİNMEK İÇİN (KADROLU ÖĞRETMENLER) İLLER TELEFON E-POSTA ADRESLERİ FAKS NO

Adıyaman, Amasya, Manisa, Uşak (0 312) 413 15 62 pgm_atama_yerdeg1@meb.gov.tr
(0 312) 418 03 81
Bilecik, Kars, Kayseri, Kocaeli (0 312) 413 15 56 pgm_atama_yerdeg2@meb.gov.tr
Çankırı, Gümüşhane, Malatya, Yozgat (0 312) 413 15 62 pgm_atama_yerdeg4@meb.gov.tr
Bingöl, Denizli, Edirne, Yalova (0 312) 413 15 62 pgm_atama_yerdeg5@meb.gov.tr
Elazığ, Mersin, Siirt, Tokat (0 312) 413 15 56 pgm_atama_yerdeg6@meb.gov.tr
İstanbul (0 312) 413 15 48 pgm_atama_yerdeg8@meb.gov.tr
Artvin, Isparta, Kilis, Mardin (0 312) 413 15 56 pgm_atama_yerdeg9@meb.gov.tr
Kütahya, Muğla, Şanlıurfa (0 312) 413 15 56 pgm_atama_yerdeg44@meb.gov.tr
Balıkesir, Diyarbakır, Erzincan, Sakarya (0 312) 413 13 75 pgm_atama_yerdeg11@meb.gov.tr
Düzce, Eskişehir, Niğde (0 312) 413 13 71 pgm_atama_yerdeg12@meb.gov.tr
Bartın, Hakkari, Osmaniye (0 312) 413 13 79 pgm_atama_yerdeg13@meb.gov.tr
Adana, Batman, Erzurum, Tekirdağ (0 312) 413 13 64 pgm_atama_yerdeg16@meb.gov.tr
Bolu, Trabzon, Tunceli (0 312) 413 13 78 pgm_atama_yerdeg17@meb.gov.tr
İzmir, Konya (0 312) 413 13 34 pgm_atama_yerdeg18@meb.gov.tr
Antalya, Aydın, Bitlis, Kırıkkale (0 312) 413 13 76 pgm_atama_yerdeg49@meb.gov.tr
Çorum, Karaman, Kastamonu, Rize (0 312) 413 13 77 pgm_atama_yerdeg48@meb.gov.tr
Giresun, Kırklareli, Sinop, Van (0 312) 413 17 83 pgm_atama_yerdeg47@meb.gov.tr
Bursa, Hatay, Iğdır, Şırnak (0 312) 413 17 88 pgm_atama_yerdeg19@meb.gov.tr
Bayburt, Kırşehir, Nevşehir, Samsun (0 312) 413 17 88 pgm_atama_yerdeg20@meb.gov.tr
Ankara, Ardahan (0 312) 413 17 86 pgm_atama_yerdeg21@meb.gov.tr
Ağrı, Burdur, Çanakkale, Gaziantep, (0 312) 413 17 84 pgm_atama_yerdeg23@meb.gov.tr
Kahramanmaraş, Ordu, Muş, Zonguldak (0 312) 413 17 90 pgm_atama_yerdeg24@meb.gov.tr
Afyonkarahisar, Aksaray, Karabük, Sivas (0 312) 413 13 32 pgm_atama_yerdeg25@meb.gov.tr
Asker Öğretmenler (0 312) 413 17 83 pgm_atama_yerdeg47@meb.gov.tr
(SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER)
İLLER TELEFON E-POSTA ADRESLERİ FAKS NO
Ağrı, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Çankırı, Elazığ,
Hakkari, Isparta, Karabük, Malatya, Muğla, Sivas,
Şanlıurfa, Şırnak, Uşak
(0 312) 413 13 53 pgm_sozlesmeli1@meb.gov.tr
(0 312) 418 03 81
Balıkesir, Bilecik, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan,
Gümüşhane, Iğdır, İzmir, Karaman, Kastamonu,
Kırıkkale, Mardin, Nevşehir, Tekirdağ, Zonguldak
(0 312) 413 13 52 pgm_sozlesmeli2@meb.gov.tr
Adana, Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Bolu,
Eskişehir, İstanbul, Kırşehir, Niğde, Osmaniye, Rize,
Sakarya, Tokat, Tunceli, Yalova
(0 312) 413 13 52 pgm_sozlesmeli3@meb.gov.tr
Antalya, Bartın, Bayburt, Bitlis, Burdur, Çorum,
Denizli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kırklareli, Konya,
Kütahya, Manisa, Ordu, Sinop, Van
(0 312) 413 13 53 pgm_sozlesmeli4@meb.gov.tr
Afyonkarahisar, Artvin, Bursa, Çanakkale, Erzurum,
Giresun, Hatay, Kars, Kayseri, Kocaeli, Kilis, Mersin,
Muş, Samsun, Siirt, Trabzon, Yozgat
(0 312) 413 13 56 pgm_sozlesmeli5@meb.gov.tr
Şube Müdürü
(0 312) 413 13 39 ryanik@meb.gov.tr
2010 Yılı Yarıyıl Tatili Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu
15
10. İLETİŞİM ADRESLERİ - 2
İLLERE GÖRE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE
ANADOLU, FEN, SOSYAL BİLİMLER, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ
ÖĞRETMENLERİYLE İLGİLİ BİLGİ EDİNMEK İÇİN
İLLER TELEFON E-POSTA ADRESLERİ FAKS
NO
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya,
Ardahan, Aydın, Balıkesir, Siirt, Tunceli (0 312) 413 12 37
(0 312) 418 03 81
Amasya, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa,
Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan,
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane
(0 312) 413 15 54 pgm_atama_yerdeg27@meb.gov.tr
Bingöl, Çankırı, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul,
Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, (0 312) 413 12 37 pgm_atama_yerdeg28@meb.gov.tr
İzmir, Karabük, Kırıkkale, , Kırklareli, Kırşehir, Kilis,
Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir (0 312) 413 15 54 pgm_atama_yerdeg29@meb.gov.tr
Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya,
Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van,
Yalova, Zonguldak
(0 312) 413 12 37 pgm_atama_yerdeg30@meb.gov.tr
Adıyaman, Artvin, Bartın, Bayburt, Denizli, Düzce,
Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Rize, Sivas, Şırnak,
Tekirdağ, Yozgat
(0 312) 413 12 37 pgm_atama_yerdeg51@meb.gov.tr
2010 Yılı Yarıyıl Tatili Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu
16
10. İLETİŞİM ADRESLERİ - 3
İLLERE GÖRE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE
DEĞERLENDİRME, DENETLEME VE PLANLAMA
(MODÜLLER) KONUSUNDA BİLGİ EDİNMEK İÇİN
İLLER TELEFON E-POSTA ADRESLERİ FAKS
NO
Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Eskişehir,
Nevşehir (0 312) 413 13 62 pgm_atama_yerdeg32@meb.gov.tr
(0 312) 418 03 81
Antalya, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Giresun,
Niğde (0 312) 413 13 80 pgm_atama_yerdeg33@meb.gov.tr
Adana, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Ordu (0 312) 413 13 62 pgm_atama_yerdeg34@meb.gov.tr
Adıyaman, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kars, Kastamonu, Mersin (0 312) 413 13 81 pgm_atama_yerdeg36@meb.gov.tr
Ağrı, Gümüşhane, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya,
Kütahya (0 312) 413 13 80 pgm_atama_yerdeg37@meb.gov.tr
Afyonkarahisar, Ankara, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin,
Muğla, Muş (0 312) 413 13 62 pgm_atama_yerdeg38@meb.gov.tr
Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon (0 312) 413 13 81 pgm_atama_yerdeg39@meb.gov.tr
Hakkari, Hatay, Rize, Sakarya, Şanlıurfa, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat,
Zonguldak (0 312) 413 13 81 pgm_atama_yerdeg40@meb.gov.tr
Aksaray, Ardahan, Bartın, Batman, Bayburt, Düzce, Iğdır, İstanbul,
Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye, Şırnak, Yalova (0 312) 413 13 62 pgm_atama_yerdeg41@meb.gov.tr
10. İLETİŞİM ADRESLERİ – 4
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE
KILAVUZ, MEVZUAT VE NORM KADRO KONUSUNDA BİLGİ EDİNMEK İÇİN
KONU TELEFON E-POSTA ADRESİ / FAKS NO
KILAVUZ
(0 312) 413 15 61
(0 312) 413 14 10
e-posta:
egunay@meb.gov.tr
pgm_bilisim@meb.gov.tr
Faks:
(0 312) 419 52 51
MEVZUAT (YÖNETMELİK)
(0 312) 413 15 69
(0 312) 413 17 14
e-posta:
pgm_mevzuat_ogretmenatama@meb.gov.tr
Faks:
(0 312) 425 23 59
NORM KADRO
(0 312) 413 14 28
(0 312) 413 14 30
e-posta:
fdinc@meb.gov.tr
Faks:
(0 312) 419 52 51

http://personel.meb.gov.tr/kilavuz/...ğretmenlerin_Özür_Yer_Değiştirme_Kılavuzu.pdf
 
Üst Alt