• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

2009 DPY 9/10/11. sinif

  • Konbuyu başlatan mopsy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 0
  • Görüntüleme 4K

Okunuyor :
2009 DPY 9/10/11. sinif

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

A
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIBAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINIZI AÇMAYINIZ.
9., 10., 11.
SINIFLAR
KİTAPÇIK TÜRÜ
A
DEVLET PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI SORU KİTAPÇIĞI
9., 10., 11. SINIFLAR
3 MAYIS 2009 Saat: 10.00Adayın Adı ve Soyadı :Aday Numarası (T.C. Kimlik No) :
SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA1. Bu soru kitapçığında; TÜRK EDEBİYATI / DİL ve ANLATIM testinde 25, MATEMATİK testinde 25, FEN BİLİMLERİ testinde 25 ve SOSYAL BİLİMLER testinde 25 olmak üzere toplam 100 soru bulunmaktadır. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 100 dakikadır.2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz.3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.4. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.5. Puanlamada her soru grubu için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmayınız.6. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız.DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görevlilerine başvurunuz.2. Soru kitapçığının ön ve arka yüzündeki açıklamaları okuyunuz.3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz.CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.2. Cevap kâğıdındaki olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız.3. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızın ilgili bölümüne mutlaka işaretleyiniz.4. Cevap kâğıdında TÜRK EDEBİYATI / DİL ve ANLATIM, MATEMATİK, FEN BİLİMLERİ ve SOSYAL BİLİMLER testleri için dört ayrı bölüm bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
A
B
C
D
9., 10., 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI / DİL ve ANLATIM TESTİ A
2
Aşağıdakilerin hangisinde “neredeyse” 1. kelimesi “tam değilse bile ona pek yakın” anlamında kullanılmıştır?
Bilim ve teknoloji neredeyse biz oradayız.A)
Serkan, golü neredeyse kendi kalesine B) atacaktı.
Neredeyse eve gelmek üzeredir.C)
Neredeyse iyi bir sporcu olduğum söylenebilir.D)
(1)… keyfinize kalmış, (2) ... atlayıp yüzer, 2. (3)… yelken açıp dünya turuna çıkarsınız, (4)… süngercilerle dalıp sünger çıkarırsınız.
“İster” sözcüğü boş bırakılan yerlerden hangisine getirilemez?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
“Konuşmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 3. hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
İşten sonra arkadaşlarla şiir ve edebiyat A) konuşuyoruz.
Annesi çocuğunu gözleriyle konuşarak B) uyardı.
O çocuk daha çok küçük, konuşamaz ki.C)
Üst kat komşularınızla konuşuyor musunuz?D)
Aşağıdakilerin hangisinde deyim kullanıl4. mıştır?
Salona girdiğimizde film çoktan başlamıştı.A)
Zayıf yüzü hastalıkla iyice solgunlaşmıştı.B)
Soğuk bir kış gününde dünyaya gelmişim.C)
Yağmurun durmasını beklemeden dışarıya D) çıktı.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-5. sonuç ilişkisi vardır?
Bu şarkının sonsuza dek uzamasını ve A) benim yaşamım olmasını isterdim.
Gün ışığının yavaş yavaş yitip gittiğini göB) rünce şaşırdı.
Uzaklara gitme konusunda özgün düşünceC) lere sahipti.
Beni sevip sevmediğini bir türlü anlayamadım.D)
Aşağıdakilerden hangisi 6. anl***** göre olumlu bir cümledir?
Bu işin nereye varacağını düşünemedi.A)
Yemeğini soğutmak istemiyordu.B)
İnsan içine çıkacak hâlde değildi.C)
Orada öyle kıpırtısız oturup duruyorlardı.D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “uyarı” 7. söz konusudur?
Komşunun evi yanarken sizin ev sağlam A) kalmaz.
Bir gün bile okula devamsızlık etmediğini B) biliyorum.
Çarşıdaki dükkânlar bu saatte kapandı mı C) dersin?
Dikkat ettim, eski kaymakama hiç benzemiD) yordu.
9., 10., 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI / DİL ve ANLATIM TESTİ A
3
“Çoktandır ağlamıyorum. Önceleri niçin 8. ağladığımı sorarlardı, …” sözü aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülürse “insanların yeni durumları yadırgadıkları” vurgulanmış olur?
bugünse niçin yeterince gülmediğimi soruA) yorlar.
şimdiyse neden ağlamadığımı merak eder B) oldular.
şimdi niçin güldüğümü hiç soran yok.C)
nedenini anlatınca onlar da ağlamaya başD) larlardı.
Elif kız hâlâ kayanın üzerinde kıpkızıl duru9. yordu. Denizin koyu çelik mavisinin üzerinde ara sıra batan güneşin ışığını kapan kayıksa, şimdi parlayan, şimdi sönen bir kızıl noktacıktı. Her seferinde daha uzakta parlıyordu. Sonunda görünmez oldu.
Bu paragrafta yazar, hangi anlatım biçimini kullanmıştır?
A) Çözümleme B) Fikir
C) Açıklama D) Betimleme
Bir konudaki duygu ve düşüncelerimizi la10. yıkıyla anlatabilmek zordur. Neyi anlattığına bakacaksın. Bakmak da yetmez, göreceksin. Neyi anlatmak istediğini düşüneceksin. Sonra da herkesin anlayabileceği biçimde anlatacaksın. Bu iş düzenli düşünmeyi ve etkili biçimde anlatmayı gerektirir. Bunu beceremezsen susacaksın, başka yol yok.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
İyi bir konuşma yapmanın zor olduğuA)
Duygu ve düşüncelerimizi yalın ifadelerle B) anlatmamız gerektiği
İyi bir konuşmanın ancak seçkin kişiler taraC) fından yapılabileceği
İyi bir konuşmanın ön hazırlık gerektirdiğiD)
Genç adam, yüzünü örten karmakarışık 11. saçlarında parmaklarını dolaştırdı. Sonra olanca kuvvetiyle sırığına abanarak sandalı itmeye çalıştı. Sandal, kurşun renkli suların üzerinde, dalgaların şarkısına eşlik ederek kaymaya başladı.
Bu parçada aşağıdaki duyulardan hangisiyle algılanabilecek bir öge yoktur?
A) Koklama B) Dokunma
C) Görme D) Duyma
Shakespeare’in ünlü oyunlarından biri 12. ‘‘Hamlet’’tir. Hamlet, kral olan babasını öldürtüp onun tahtına geçen amcası Claudius’tan öcünü almak ister. Oyun, öç almak için bir türlü harekete geçemeyen Hamlet örneğinden yola çıkarak kararsızlığın insan yaşamında yaratabileceği trajik sonuçları sergilemektedir.
Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevaptır?
Hamletin tahta geçmek istemesinin sebebi nedir?A)
Hamlet, niçin kararsızlık duygusunu hissetB) mektedir?
Shakespeare “Hamlet” adlı eserinde neyi C) ele almıştır?
Hamlet’in tiyatro tarihindeki yeri nedir?D)
Aşağıdaki cümlelerden hangisi diğerleriyle 13. aynı paragrafta yer almaz?
Bizim görebileceğimiz, algılayabileceğimiz, A) yalnızca ressamın bize sunduğu bir resmin gerçeğidir.
Bizler, resme bakanlar, sanatçının varmak B) istediği gerçeği hiçbir zaman bilemeyeceğiz.
Çünkü resimde doğanın zenginliğini değil, C) sanatın zenginliğini algılamak durumundayız.
Resim bir öykü anlatıyorsa yazar da o öykü D) üzerinde konuşabilir.
9., 10., 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI / DİL ve ANLATIM TESTİ A
4
...Gecenin bir yarısında fırınlar yakılıyorsa, 14. ekmekler pişiyor ve mermer tezgâhlara sıralanıyorsa, ortalığı bir mübarek taze kokudur alıp gidiyorsa birazdan hayat yeniden başlayacak demektir. Yaz ve kış her zaman sürecektir bu. Ne olursa olsun taze, sıcak, ekşimsi ekmek kokusu eksik olmayacaktır şehirden. Ekmek biraz da hayattır.
Bu paragrafın ilk cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?
Yeniden başlamayı taze ekmek kokusunA) dan daha güzel ne anlatabilir?
Sabah saatlerinde fırınlar ekmek satmaya B) başladığında neler yaşanır?
Çarşılar, caddeler, sokaklar doğan güne C) niçin taze ekmek ile başlar?
Ekmek fırınlarının sabahın ilk ışıklarıyla D) birlikte açılmasının sebebi nedir?
Bir gün iflas ediyor bir zengin;15.
Ona vaktiyle bir altın verenin
Talihi tersine dönmüş batacak
İşitince bunu mahzun olarak
Koşuyor yardıma vicdanlı çocuk…
İşte hakkı ödemektir ululuk.
İ.
Alaaddin Gövsa
Bu dizelerin ana duygusu aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ifade edilebilir?
İnsanın kıymetini insan bilir.A)
İyilik eden iyilik bulur.B)
İyi insan sözünün üstüne gelir.C)
İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.D)
“Aydın, doğru bildiği şeyi kendisine sakla16. maz. Onu yaymayı da ödev bilir. Yani aydın sadece gerçeği bilen kişi değil, …”
Bu paragrafın aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülmesi uygundur?
hem de ilkelerine bağlı bir insandır.A)
aynı zamanda gerçekleri topluma aktarandır.B)
ayrıca medeni cesaret sahibidir.C)
bir de yöntemli ve düzenli çalışan kişidir.D)
Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi 17. kendisinden sonra gelen varlığın hangi maddeden yapıldığını belirtmemiştir?
İpekA) saçları rüzgârda dalgalanıyordu.
Arkadaşına B) gümüş tabak hediye etti.
O, C) kâğıt mendil satarak geçiniyordu.
Misafirler, akşam D) yün yataklarda yattılar.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime 18. “varlığın kime ait olduğunu bildiren” bir ek almıştır?
Tarladaki A) otları hep birlikte yolalım.
ŞunuB) kitaplıktan indirip babana ver.
KedisiC) bizim arka bahçede uyumuş.
Taşıyacağımız D) eşyaları sağlam bağladık.
Aşağıdakilerin hangisinde özne, açıklayıcı19. sıyla birlikte verilmiştir?
Vatanımıza, doğduğumuz yere, tekrar dönA) müştük.
Kalabalıktan biri, genç bir adam, elini kaldırdı.B)
Ali Usta’yı, kendisi hemşehrimdir, bu iş için C) ikna ettik.
Yağmur; köyümüzün tarlalarını, bu kurak D) toprakları, cömertçe suladı.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “giyecek” 20. sözcüğünün türü diğerlerinden farklıdır?
A) Böyle bir kazağı nasıl giyecek?
B) Ne kadar da güzel bir giyecek.
C) Yeni aldığı takımı giyecek mi bayramda?
D) Eşofmanını giyecek, sonra top oynayacak.
9., 10., 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI / DİL ve ANLATIM TESTİ A
5
Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozuklu21. ğu vardır?
Senin kitaplarının sayısı onunkinin yanında A) devede kulak gibi kalıyordu.
Genç olmasına rağmen bir yaşlı gibi bilgece B) düşünürdü.
Bayramda kolonya dökmekten ve şeker C) tutmaktan yoruldum.
Borçlar ülkenin ekonomik yönden dışa D) bağımlılığını sağladı.
Aşağıdakilerin hangisinde nesne eksikli22. ğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
Kitabın bu sayfasına bakıyor, inceliyordu.A)
Gönderdiğim mektup kesinlikle ona ulaşmış B) olmalı.
O çok iyi bir futbolcu ama fazla topla oynuyor.C)
Geç kalmamak için basamaklardan yukarı D) hızlı hızlı çıktık.
Aşağıdakilerin hangisinde özne-yüklem 23. uyumsuzluğu vardır?
Konaklarda yaşayan aileler gittikçe azalA) maktadırlar.
Koridorun sonunda gidip gelmeler başladı.B)
Birdenbire üç dört kiremit sokağa düştüler.C)
Evler ve ağaçlar karanlığın içinde konuşuD) yorlardı.
Aşağıdakilerin hangisinde “da, de” nin yazı24. mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
En sevdiği arkadaşı da uzaklara gitmişti.A)
Eserlerinden biri de “Görünmez Kentler” dir.B)
Gölün etrafında hafta da bir yürüyüş yapardı.C)
Şimdi düşünüyorum da ne güzel günlermiş.D)
Aşağıdakilerin hangisinde “soru” anlamı 25. vardır?
Muş Ovası bitti mi Bingöl Dağları başlarA)
Kış geldi mi su çıkardı evin orasından buraB) sından
Yağdı mı her yere yağar yağmurC)
Bahar hep böyle erken mi gelir Akdeniz’eD)
TÜRK EDEBİYATI / DİL ve ANLATIM TESTİ BİTTİ.
MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.
9., 10., 11. SINIFLAR MATEMATİK TESTİ A
6
Aşağıdaki bileşik önermelerden hangisi bir 1. totolojidir?
A) (pq)p/0l B) (pq)q0/l
C) (pq)p/0l D) (pq)q00l
".
"xyvey00212. önermesi doğru iken aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?
A) .yisexy0012
B) .yisexy002$
C) .yisexy00$#
D) .yisexy001#
Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğru3. luğu gösterilirse ""xisexdir2328!!+ önermesi ispat edilmiş olur?
3x
28veyax2+=!A)
3x
28veyax2+==B)
3x
28veyax2+=!C)
xv
eyax3282!!+D)
Aşağıdakilerden hangisi 4. ()\ABC+ kümesinin elemanıdır?
A) a B) b C) c D) d
A ve B kümeleri, E evrensel kümesinin alt 5. kümeleridir. (\),(\)sEAsEB1612== ve ().()sBsA2= olduğuna göre, A kümesinin eleman sayısı kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Bir sınıftaki öğrencilerin % 45’i matematik6. ten, % 75’i tarihten başarılı ve % 15’i her iki dersten başarısızdır. Her iki dersten de başarılı olan 7 öğrenci olduğuna göre, yalnız tarihten başarılı olan kaç öğrenci vardır?
A) 4 B) 8 C) 15 D) 20
:,
AaaaZ30d1#=-",7. ve :,BbbbZ20d1#=-", kümeleri veriliyor. A’dan B’ye tanımlı bağıntıların sayısı kaçtır?
A) 6 B) 16 C) 32 D) 64
8.
Yukarıda grafiği verilen b bağıntısının tersi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yansıyandır. B) Simetriktir.
C) Ters simetriktir. D) Geçişkendir.
f ve g, R den R ye tanımlı fonksiyonlar; 9. f bire bir ve örtendir. ()()()fogxfx= ve().()fxgx2= ise ()()gof3 değeri kaçtır?
A) 23 B) 3 C) 29 D) 6
A
B
.a
.b
.c C
.d
A
A
1 2 3 4
2
3
4
1
b
9., 10., 11. SINIFLAR MATEMATİK TESTİ A
7
10.

a
b
c
d
a
c
d
a
b
b
d
a
b
c
c
a
b
c
d
d
b
c
d
a
,,
,Aabcd=", kümesi üzerinde tanımlı, ve birleşme özelliğine sahip “:” işlemi yukarıdaki tablo ile verilmiştir. nZd+ için e...xxxxtannn=:::12344444444 olduğuna göre, b14 aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) a B) b C) c D) d
11.
::
fRRvegRR"" fonksiyonlarının grafikleri yukarıda verilmiştir. Buna göre,()()()()foggof40111+--- ifadesinin değeri kaçtır?
A) 23- B) 21- C) 1 D) 2
Bir radyoaktif maddenin t yıl sonraki 12. kütlesi ().ft10002250t=- (gram) bağıntısı ile verilmektedir. Bu radyoaktif maddenin 750 yıl sonraki kütlesi kaç gram olur?
A) 125 B) 225 C) 2000 D) 8000
Z13. + da tanımlı bir f fonksiyonu xZ6!+ için ()()fxxfx1+=+ eşitliğini sağlıyor. ()f150= ise f(50) kaçtır?
A) 1275 B) 1200 C) 1175 D) 1150
3bc üç basamaklı doğal sayısı bc iki basa14. maklı doğal sayısına kalansız bölünebildiğine göre, bölüm en küçük kaçtır?
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4
Bir çiftlikteki buğday depolarının sayısı 15. 10’dan azdır. 4524 ton buğday bu depolara eşit olarak dağıtıldığında bir depoda en az kaç ton buğday bulunur?
A) 1131 B) 754 C) 578 D) 377
7
Z/16. kümesinde tanımlı ()fxx52=- fonksiyonu için ()fx1- aşağıdakilerden hangisidir?
A) x+2 B) x+3 C) 3x6+ D) 5x2+
1717. 17 – 1616 işleminin sonucunun 6 ile bölünmesinden kalan kaçtır?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3
357
61014333333++++18. işleminin sonucu kaçtır?
A) 2 B) 8 C) 16 D) 24
x
g
0
3
4
1 2 3
1
y
f
-3
2
3
2
9., 10., 11. SINIFLAR MATEMATİK TESTİ A
8
5
19419. rasyonel sayısının ondalık açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,19 B) 0,23 C) 0,38 D) 0,42
a, b, c 20. ! R olmak üzere, .ac102=, .cb272= ve .ba1002= olduğuna göre a.b.c kaçtır?
A) 24 B) 30 C) 48 D) 60
9
48272x31x1-+aakk21. eşitsizliğinde x’in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?
A) –10 B) –8 C) 2 D) 4
Her x, y reel sayı çifti için 22. xy122 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman yanlıştır?
A) xy0+= B) yx0-1
C) x.y02 D) yx01
Şekildeki ABD 23. üçgeninde ABAD=55??’dır. ABAC=, ()mDBC15c=X ve ()AABCcm182=9olduğuna göre, CD kaçtır?
A) 631- B) 6
C) 6(31)- D) 63
24.
Şekildeki ABCD dikdörtgeninde AEBE=66@@ dır. DEcm4= ve ADcm6= olduğuna göre, dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?
A) 36 B) 39 C) 48 D) 78
Şekildeki 25. O merkezli çember ABC eşkenar üçgeninin çevrel çemberidir. CK6@ çemberin çapı olduğuna göre, ()mKCBX kaç derecedir?
A) 15 B) 20 C) 30 D) 45
MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.
A
D
B C
15˚
E
A
D
B
C
6
4
B C
A
K
O
?
9., 10., 11. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ TESTİ A
9
Bir devredeki direncin uçları arasındaki 1. potansiyel farkı–akım şiddeti grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) B)
C) D)
2.
Şekildeki cisim 40 N’luk kuvvet uygulanarak 20 metre götürüldüğünde net kuvvet 700 Joule’lük iş yapıyor. Buna göre sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kaç Joule’dür?
A) 80 B) 100 C) 120 D) 140
3.
K – L doğrultusunda hareket eden M aracına ait hız–zaman grafiği verilmiştir.
Buna göre, 0 – 6 saniyeleri arasında M’nin ortalama sürati kaç m/s’dir?
A) 0 B) 310 C) 320 D) 10
Özdeş K, L, M kaplarında bulunan eşit 4. sıcaklıktaki sular özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyorlar.
Bu işlemin sonunda termometrelerde K için 30º C, L için 15º C ve M için 45º C değerleri okunuyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
K’nın kütlesi M’nin kütlesinden büyüktür.A)
M’nin aldığı ısı, L’nin aldığı ısıdan büyüktür.B)
M’nin kütlesi L’nin kütlesinden büyüktür.C)
K’nın aldığı ısı, L’nin aldığı ısıdan büyüktür.D) Akım şiddeti (A)
Potansiyel
Farkı (V)
Akım şiddeti (A)
Potansiyel
Farkı (V)
Akım şiddeti (A)
Potansiyel
Farkı (V)
Akım şiddeti (A)
Potansiyel
Farkı (V)
F = 40 N
20 metre
K
M
L
yatay
- 10
5
0 2 4 6 t (s)
v (m/s)
K L M
9., 10., 11. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ TESTİ A
10
5.
Ece koni şeklindeki K kabını kullanarak küre şeklindeki L cismini suyla doldurmak istiyor. L’yi minimum kaç seferde doldurabilir? ( π = 3 alınız)
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4
Özkütlesi 4 g/cm6. 3 olan bir maddeden yapılmış olan 600 cm3 hacmindeki bir cismin kütlesi 2000 gramdır.
Buna göre, bu cismin içindeki boşluk kaç cm3 tür?
A) 50 B) 100 C) 150 D) 200
Zeynep ve Selma şekildeki hızlarla birbirle7. rine doğru koşuyorlar. Karşılaşma anından 5 saniye sonra Zeynep geriye dönüp Selma ile aynı yönde 4 m/s sabit süratle koşmaya başlıyor.
Hareket süresince Selma’nın yönü ve sürati değişmediğine göre, birbirleriyle karşılaşmalarından kaç saniye sonra Zeynep, Selma’yı yakalar?
A) 25 B) 20 C) 15 D) 10
8.
Özdeş ampul ve üreteçlerle kurulu devrelerdeki K, L ve M ampullerinin parlaklık sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) K > L > M B) K > L = M
C) L = M > K D) K = L = M
8 g S ile yeterli miktarda Fe tepkimeye 9. girdiğinde 22 g FeS bileşiği oluşuyor. Buna göre, tepkimeye giren Fe miktarı kaç gramdır?
A) 11 B) 14 C) 15 D) 30
NO10. 2 ve N2O5 bileşikleri;
I- Katlı oranlar kanununa uyar.
II- Aynı özelliklere sahiptirler.
III- Birden çok atomdan oluşurlar.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I - II
C) II - III D) I - III
ZnF11. 2 bileşiğinde F’nin yükseltgenme basamağı -1’dir. Buna göre Zn elementi ile ilgili;
I- Yükseltgenme basamağı
II- Atom numarası
III- Katman sayısı
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) I - II
C) II - III D) I - III
K L
r =4 cm
h= 10 cm r =5 cm
2 m/s 2 m/s
Zeynep Selma
M
L
+ -
K
+ - + - + -
9., 10., 11. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ TESTİ A
11
Aynı element farklı bileşiklerde farklı yük12. seltgenme basamağında olabilir. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi buna örnektir?
A) H2O ile H2S B) Fe2O3 ile FeCl2
C) CaO ile CaF2 D) MgO ile MgCl2
Aşağıdaki bileşiklerin hangisinin hidrofil 13. ucu yanlış verilmiştir?
Bileşik Hidrofil uç
CA) 3H7COOH COOH
CHB) 3NH2 NH2
CC) 2H5SO3H C2H5
CD) 2H5OH OH
14.
A ve B kaplarına X sıvısı eklendiğinde, X’in suda çözündüğü, Y sıvısında çözünmediği gözleniyor. Buna göre;
I- A kabında karışımı oluşturan moleküller arası yeni bağlar oluşmuştur.
II- Y polar moleküldür.
III- B kabında oluşan karışım heterojendir.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız III B) I - II
C) II - III D) I - III
Baryum klorür çözeltisi ile sodyum sül15. fat çözeltisi karıştırıldığında, baryum sülfatın çöktüğü gözleniyor. Tepkimenin denklemi; 4()()sudasudaBaClNaSO+$2242()()BaSONaClksuda+ olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
BaSOA) 4 bileşiği suda çözünmez.
Nörtleşme tepkimesidir.B)
Net iyon denklemi: C) 2+()()()BaSOBaSOsudasudak2"+-44 dir.
Tepkime veren iyonlar D) +2BaveSO2-4 dir.
16.
Sıcaklık (˚C)
20
40
60
KNO3’ün çözünürlüğü (g/100 mL su)
32
64
110
Tabloda verilen bilgilere göre 10 mL suya 6 gram KNO3 konularak hazırlanan karışım için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
20 °C’ta 2,8 gram KNOA) 3 çözünmeden kalmıştır.
60 °C’ta çözelti doymuştur.B)
40 °C’ta 0,4 gram KNOC) 3 çözünmeden kalmıştır.
KNOD) 3’ün çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır.
Su
X sıvısı X sıvısı
A kabı B kabı
Y sıvısı
9., 10., 11. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ TESTİ A
12
Bir miktar iyot ve tuz behere 17. konulup üzerine etanol eklenerek karıştırıldığında iyodun tamamen çözündüğü, tuzun ise çözünmediği gözleniyor. Karışım süzgeç kâğıdıyla şekildeki gibi süzülüyor.
Buna göre erlende kalan çözeltiyi bileşenlerine ayırmak için çözeltiye yapılan işlem ve erlende kalan madde aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
İşlem Kalan madde
Soğutma TuzA)
Karıştırma TuzB)
Buharlaştırma İyotC)
Süzme İyotD)
Aşağıdakilerden hangisi 18. doymamış yağ asitlerinin özelliklerinden biri değildir?
Karbon zincirinde çift bağ bulundururlar.A)
Oda sıcaklığında sıvıdırlar.B)
Sadece hayvanlardan elde edilirler.C)
Yapılarındaki karbonlar, hidrojenle doyurulD) mamıştır.
19.
Enzimlerin, 0 - 7 arasında etkinlik gösterdiği ortam asidik; 7 - 14 arasında etkinlik gösterdiği ortam baziktir.
Buna göre yukarıdaki grafikte verilen K, L, M enzimleri ile ilgili olarak hangi yorum yapılabilir?
Hepsinin aktif olduğu pH aralığı eşittir.A)
L, belli değerler arasında hem asidik hem B) de bazik ortamda etkinlik gösterir.
L, sadece asidik; K ve M ise hem asidik C) hem de bazik ortamda etkinlik gösterir.
K ve M nin aktif olduğu pH aralığı eşittir.D)
20.
Şekil I’deki hayvan hücresi, içinde sulu çözelti bulunan kaba konulduktan bir süre sonra şişerek şekil II’deki görünümü alıyor.
Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
Hücre sıvısı, çözeltiden daha yoğundur.A)
Çözelti, hücre sıvısından daha yoğundur.B)
Hücre, enerji harcayarak madde almıştır.C)
Hücre, enerji harcamadan madde kaybetD) miştir.
Erlen
0
K
Tepkime Hızı
L M
7 14 pH
9., 10., 11. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ TESTİ A
13
I- Çekirdekçiğin büyüklüğü ve ribozom 21. sayısı, hücrenin işlevine göre değişir.
II- Çekirdekçik ve ribozom, protein sentezinde aktif rol oynar.
Yukarıda verilenlerden hangi ortak sonuca ulaşılabilir?
Ribozom ve proteinler hücrede çekirdekçikA) ten daha önemli işlevlere sahiptirler.
Protein sentezinin yoğun olduğu hücrelerde B) çekirdekçik büyük ve ribozom çok sayıdadır.
Ribozomun alt birimini oluşturan RNA ve C) proteinler çekirdekte birleşir.
Çekirdekçiğin yapısında kalıtım materyali D) ve proteinler bulunur.
22.
Tabloda bazı organelleri verilen K, L, M hücreleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
K, hayvan hücresidir.A)
L, bitki hücresidir.B)
L eşeysiz, M eşeyli üreyen canlıya aittir.C)
K, L ve M hücreleri protein sentezi yapar.D)
Canlıların dış görünüşüne ve yaşadıkları 23. • yere bakılarak yapılan sınıflandırma yapay sınıflandırmadır.
Canlıların köken ilişkileri, sahip oldukları • homolog yapıları, beslenme ve üreme şekilleri göz önüne alınarak yapılan sınıflandırma doğal sınıflandırmadır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde verilen canlılar, doğal sınıflandırmaya göre aynı gruptandır?
Doğurarak çoğalanlarA)
Kanatları olanlarB)
Karada yaşayanlarC)
Vücutları kıl ve tüyle kaplı olanlarD)
Aşağıdaki şemada bitkilere ait bazı sınıflan24. dırma basamakları ve örnekler verilmiştir.
Buna göre “?” yerinde aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Damarsız bitkilerA)
Damarlı sporlu bitkilerB)
Damarlı tohumlu bitkilerC)
Damarsız tohumsuz bitkilerD)
Aşağıdakilerden hangisi ilkel kordalılarda 25. görülen vücut yapılarından değildir?
İçi boş sinir kordonuA)
Notokord denilen basit omurgaB)
Solungaç yarıklarıC)
Gelişmiş kafatası ve beyinD)
FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ.
SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.
Organel
Kloroplast
K Var
Var Var
Yok
Var
Yok
Yok Yok
Var
L
M
Sentrozom Ribozom
Hücre
Bitkiler : Ladin, buğday, eğrelti otu,
gül, kara yosunu, ciğer otu,
atkuyruğu
Damarlı bitkiler : Ladin, buğday, eğrelti otu,
gül, atkuyruğu
? : Ladin, buğday, gül
9., 10., 11. SINIFLAR SOSYAL BİLİMLER TESTİ A
14
Tarihin çağlara ayrılmasında bütün insanlığı 1. etkileyen önemli olaylar, dönüm noktası olarak alınmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Yakın Çağın başlangıcı olarak kabul edilir?
A) Coğrafi keşifler B) İstanbul’un fethi
C) Sanayi İnkılabı D) Fransız İhtilali
Tarihte meydana gelmiş olayları oluş 2. zamanlarına göre sıralamak isteyen bir araştırmacının, tarihe yardımcı bilimlerin hangisinden yararlanması gerekir?
A) Nümizmatik B) Heraldik
C) Etnografya D) Kronoloji
3.
Mete Han’ın tahta çıkış tarihinin yüzyıl olarak ifadesi, aşağıdakilerden hangisidir?
Milattan önce üçüncü yüzyılın ikinci yarısıA) nın son çeyreği
Milattan önce ikinci yüzyılın ikinci yarısının B) son çeyreği
Milattan önce üçüncü yüzyılın ilk yarısıC)
Milattan önce ikinci yüzyılın birinci yarısının D) ilk çeyreği
Tarih Öncesi Dönemlere ait yerleşim böl4. gelerinde yapılan arkeolojik kazılar neticesinde ele geçen aşağıdaki buluntulardan hangisi, o dönemlerde tarımın yapıldığını destekler?
Öğütme taşlarıA)
Taştan delici ve kesici aletlerB)
Tanrıça heykelleriC)
Kemikten yapılmış süs eşyalarıD)
Altın ve gümüş işçiliğinde usta olan İskitleri 5. “Bozkırların Kuyumcuları” olarak tanımlayan bir tarihçi bu topluluğun aşağıdaki alanlardan hangisinde ilerlediklerini belirtmiş olabilir?
A) Tıp B) Tarım
C) Madencilik D) Denizcilik
Araplar, İslamiyetten önce ay, güneş ve 6. yıldız gibi gök cisimlerinin tanrı olduğuna inanırlardı. Tanrılarını temsilen putlara taparlardı. Her kabilenin kendine ait bir tanrısı vardı. Bu putlar, kabilelerin tanrılarını temsilen Kâbe’de bulunurdu. Araplar, haram aylarda bu putları ziyaret etmek için Mekke şehrine gelirlerdi.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkartılabilecek bir sonuç değildir?
Araplar çok tanrılı dinlere inanmışlardır.A)
Arap kabileleri arasında kan davaları yayB) gındır.
Kâbe, Araplar tarafından kutsal kabul edilen C) bir yerdir.
Araplar kutsal yerleri haram aylarında ziyaD) ret etmişlerdir.
.
MÖ 209 yılında
Hun tahtına çıktım.
9., 10., 11. SINIFLAR SOSYAL BİLİMLER TESTİ A
15
Hazarlarda Museviliğin yanında Hristiyanlık 7. ve İslamiyet gibi dinlerde kabul edilmiştir.
Bu bilgiye göre Hazarlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Güçlü ordularının bulunduğuA)
Hoşgörü anlayışının hâkim olduğuB)
Mimari alanda ileri gittikleriC)
Halkının refah seviyesinin yüksek olduğuD)
Dandanakan Savaşı’nın sonuçlarından 8. bazıları şunlardır:
Büyük Selçuklu Devleti kuruluşunu ta• mamladı.
Türklerin Batıya doğru ilerleyişi hızlandı. •
İslamiyetin Batıya doğru yayılmasının • önü açıldı.
Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Büyük Selçuklu Devleti’nin bağımsız olduğuA)
Fetih faaliyetlerinin yoğunlaştığıB)
Halifeliğin Türklerin eline geçtiğiC)
Türklerin Anadolu’ya doğru ilerledikleriD)
Türk – İslam devletlerinde Kaşgar, Semer9. kant, Buhara, Merv, Rey ve Bağdat gibi önemli kentlerin zengin birer ticaret ve uygarlık merkezi durumuna gelmelerinin temel sebeplerinden biri, aşağıdakilerden hangisidir?
Deniz kıyısında kurulmuş olmalarıA)
İpek Yolu üzerinde bulunmalarıB)
Tersanecilikte ileri gitmeleriC)
Çeşitli din ve milletten insanların yaşamalarıD)
I- Hastaneler10.
II- Türbeler
III- Kervansaraylar
IV- Tersaneler
Türk – İslam devletlerinde yukarıdaki eserlerden hangileri, toplumun sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmamıştır?
A) I - II B) III - IV
C) I - III D) II - IV
11.
Verilen izohips haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir?
A) Haliç B) Boğaz C) Delta D) Doruk
İlk insanlar yerleşik hayata geçerken, yerle12. şim yeri seçiminde aşağıdakilerden hangisini dikkate almamıştır?
Su kaynaklarınıA)
Ticaret faaliyetleriniB)
Verimli tarım alanlarınıC)
Uygun iklim koşullarınıD)
Yanda matematik 13. konumu verilen ada, aşağıdaki kürede kaç numaralı alanda yer alır?
A) I B) II C) III D) VI
DENİZ
I II
III IV
0˚ Başlangıç Meridyeni

K.K.N
G.K.N
23˚ 19˚
42˚
45˚
ADA
9., 10., 11. SINIFLAR SOSYAL BİLİMLER TESTİ A
16
Aşağıda yer şekillerinden hangisinin oluşumu14. na neden olan faktör yanlış verilmiştir?
Yer şekli Oluşturan Faktör
Mantarkaya Rüzgâr aşındırmasıA)
Dolin Karstik erimeB)
Moren Buzul biriktirmesiC)
Dev kazanı Dalga aşındırmasıD)
Aşağıdakilerden hangisi Güney Amerika ve 15. Afrika kıtalarının milyonlarca yıl önce bitişik olduğunu ve hareket ederek zaman içinde birbirinden ayrıldığına kanıt olmaz?
Birbirleriyle aynı bitki türlerini barındırmalarıA)
Aynı cins hayvanlara ait fosillere rastlanmasıB)
Görülen iklim özelliklerinin benzer olmasıC)
Karşılıklı gelen kayaç ve tabakaların benzer D) olması
Yandaki şekilde tabakaların 16. kıvrılarak kubbemsi bir hâl aldığı yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Horst B) Graben
C) Antiklinal D) Senklinal
17.
Yukarıda verilen dünya nüfus artış hızı grafiği incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Nüfus artış hızı 1965 - 1970 yılları arasında A) % 2’nin üzerindedir.
1970’den sonra dünya nüfusu azalmaya B) başlamıştır.
Son yıllarda nüfus artış hızı %1.5’in altına C) düşmüştür.
Nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönem D) 1960 - 1965 yılları arasıdır.
Türkiye’de,18.
Arazinin engebeli olduğu •
Yüksek boylu otların bulunduğu •
Ekim - dikim işlerinin az olduğu •
bir yöre için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Sanayi gelişmiştir. A)
Seracılık yapılmaktadır.B)
Ticari hayat canlıdır.C)
Büyükbaş hayvancılık yaygındır.D) 0
2,5
2
1,5
1
0,5
Artış Hızı (%)
Yıllar
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
9., 10., 11. SINIFLAR SOSYAL BİLİMLER TESTİ A
17
Kuzey Anadolu Dağlarının alçak yerlerinde 19. geniş yapraklı ağaçlar yetişirken, üst kısımlarında iğne yapraklı ağaçların yetişebilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Nemli ve soğuk hava şartlarının görülmesi A)
Yamaç eğiminin artmasıB)
Toprak katının incelmesiC)
Hava basıncının azalmasıD)
20.
Haritada gösterilen akarsular aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
I II III
Göksu Yeşilırmak GedizA)
Gediz Sakarya FıratB)
Yeşilırmak Gediz GöksuC)
Kızılırmak Küçükmenderes YeşilırmakD)
“Ey örtünüp bürünen (Peygamber)! Kalk 21. da uyar, Rabb’ini yücelt. Elbiseni temiz tut. Kötülüklerden uzak dur.
(Müddessir suresi, 1 - 5.)
Bu ayetler hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Hz. Muhammed’in peygamberliğine işaret A) eden ilk ayetlerdir.
Hz. Muhammed’e İslam dinini insanlara B) iletmesini emreden ayetlerdir.
Hz. Muhammed’e İslam’ı yakın çevresine C) anlatmasını emreden ayetlerdir.
Hz. Muhammed’e İslam’a çağrıyı açıktan D) yapmasını emreden ayetlerdir.
22.
Şemada soru işareti bulunan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Cüz B) Meal
C) Mushaf D) Hafızlık
I- Hz. Osman döneminde yapılan fetihler 23. sonucu İslam coğrafyasının hızla genişlemesi ve Müslüman nüfusun artması
II- Arabistan’da mahalli lehçe farklılıklarının etkisiyle aynı metnin farklı telaffuz edilmesi
Yukarıdaki durumlar, hangi seçenekte söz edilen gelişmeye neden olmuştur?
Kur’an mushafının kopyalarının yazılarak A) İslam ülkelerine gönderilmesi
Âlim sahabiler tarafından Kur’an ayet ve B) surelerinin kitap hâline getirilmesi
Ayet ve surelerin vahiy kâtipleri tarafından C) yazıya geçirilmesi
Kur’an’ın çeşitli dillerde meal ve tefsirlerinin D) hazırlanması
24.
Bu şemadaki soru işaretli kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
İnsanı geliştiren bireysel değerlerA)
Toplumu birleştiren temel değerlerB)
İnsanlığın ortak mirasıC)
Evrensel kültürün başlıca unsurlarıD) I
II
III
Hatim Mukabele Tecvid ?
Kur’an’ın okunması ile ilgili kavramlar
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ OKUYANLAR AŞAĞIDAKİ SORULARA CEVAP VERECEKLER. OKUMAYANLAR BUNUN YERİNE, AYNI NUMARALI SOSYAL BİLGİLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR.
Vatan ve
ülkü birliği
Bayrak ve
millî marş
Hürriyet
İnsan haklarına
saygı
?
9., 10., 11. SINIFLAR SOSYAL BİLİMLER TESTİ A
18
Aşağıdakilerden hangisi laik devlette 25. görülmez?
Bireylerin din özgürlüğünü güvence altına A) alma
Din ve mezhep farklılığına bakmaksızın B) bireyleri kanun önünde eşit tutma
Bazı dinlerin ibadet ve dinî törenlerini kısıtC) lama
Toplumda farklı din, mezhep ve dinî yorumD) ların varlığına olanak tanıma
Bir araştırmacının Tarih Öncesi Döneme ait 21. bir yerleşim merkezinde yaptığı arkeolojik kazıda, aşağıdakilerden hangisine rastlaması beklenemez?
Öğütme taşınaA)
Çivi yazılı kil tabletlereB)
Kilden yapılmış çanak – çömlek parçalarınaC)
Taş ve pişmiş topraktan tanrı – tanrıça D) heykellerine
I- Tarihte kullanılmış eski paralar22.
II- Anıtlar üzerindeki yazılar
III- Toplumların yaşayış, gelenek, örf ve adetleri
IV- Devletler arası resmî yazışmalar
Aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarından hangisinin uğraşı alanı yukarıda verilmemiştir?
A) Epigrafya B) Etnografya
C) Nümizmatik D) Antropoloji
Anadolu Selçukluları Döneminde şehirler 23. arasında kervanların konaklaması için kervansaraylar yaptırılmıştır.
Bu yapılar, aşağıdakilerden hangisine bir kanıt sayılabilir?
Ticari hayata önem verildiğineA)
Devletin din ayrımı gözetmediğineB)
Zanaatkârlar arasındaki iş birliğineC)
Sağlık kurumlarının yaygın olduğunaD)
24.
Verilen haritadan yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Kıyılarda nüfus yoğunluğu fazladır.A)
Karasal iklimin etkili olduğu alan daha geniştir. B)
İç kesimlerde yeryüzü şekilleri daha sadedir.C)
Yükseklik batıdan doğuya doğru azalmaktadır.D)
Kuzey Yarım Küre’de yaz başlangıcıdır.25. •
Kuzey Yarım Küre’de bir cismin gölge • boyu en kısadır.
Güney Yarım Küre’de en kısa gündüz • yaşanır.
Verilen olaylar aşağıdaki tarihlerin hangisinde gözlemlenir?
A) 21 Mart B) 23 Eylül
C) 21 Haziran D) 21 Aralık
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TÜRKİYE İKLİM TİPLERİ HARİTASI
KARASAL İKLİM
AKDENİZ İKLİMİ
KARADENİZ İKLİMİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ OKUMAYANLAR, AŞAĞIDAKİ SOSYAL BİLGİLER SORULARINA CEVAP VERECEKLER. OKUYANLAR CEVAP VERMEYECEK.
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ort***** alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
9., 10., 11. SINIFLAR CEVAP ANAHTARI A
TÜRK EDEBİYATI / DİL ve ANLATIM
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLİMLER
A1.
D2.
C3.
B4.
D5.
B6.
D7.
C8.
D9.
A10.
B11.
A12.
A13.
C14.
B15.
C16.
B17.
B18.
D19.
B20.
D21.
A22.
C23.
D24.
C25.
A1.
B2.
C3.
A4.
D5.
B6.
C7.
D8.
B9.
D10.
A11.
B12.
C13.
D14.
B15.
A16.
C17.
C18.
B19.
A20.
B21.
D22.
A23.
C24.
D25.
D1.
D2.
A3.
A4.
C5.
B6.
B7.
C8.
B9.
D10.
A11.
B12.
A13.
D14.
C15.
C16.
B17.
D18.
A19.
C20.
B21.
D22.
A23.
B24.
C25.
D1.
A2.
B3.
C4.
B5.
D6.
A7.
B8.
D9.
C10.
A11.
C12.
D13.
A14.
B15.
B16.
A17.
C18.
B19.
B20.
D21.
A22.
C23.
C24.
D25.

http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dpysorular/DPY_2009/DPY-9\91011_SINIF_A.pdf
 
Üst Alt