• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

2009 DPY 5. sinif sınav Soruları ve Cevap Anahtarı

  • Konbuyu başlatan mopsy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 0
  • Görüntüleme 14K

Okunuyor :
2009 DPY 5. sinif sınav Soruları ve Cevap Anahtarı

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

A
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIBAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINIZI AÇMAYINIZ.
5.
SINIF
KİTAPÇIK TÜRÜ
A
DEVLET PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI SORU KİTAPÇIĞI
5. SINIF
3 MAYIS 2009 Saat: 10.00Adayın Adı ve Soyadı :Aday Numarası (T.C. Kimlik No) :
SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA1. Bu soru kitapçığında; TÜRKÇE testinde 25, MATEMATİK testinde 25, FEN ve TEKNOLOJİ testinde 25 ve SOSYAL BİLGİLER testinde 25 olmak üzere toplam 100 soru bulunmaktadır. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz.3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.4. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.5. Puanlamada her soru grubu için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmayınız.6. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız.DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görevlilerine başvurunuz.2. Soru kitapçığının ön ve arka yüzündeki açıklamaları okuyunuz.3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz.CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.2. Cevap kâğıdındaki olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız.3. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızın ilgili bölümüne mutlaka işaretleyiniz.4. Cevap kâğıdında TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN ve TEKNOLOJİ ve SOSYAL BİLGİLER testleri için dört ayrı bölüm bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
A
B
C
D
5. SINIF TÜRKÇE TESTİ A
2
“Evin 1. arkasında bahçe var.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Beş on kişi tren garının önünde toplandık.A)
Yukarı çıkmak için yerinden yavaşça kalktı.B)
Taşın üstünden inip arabanın yanına vardı.C)
Yazının gerisi yarın yayımlanacak.D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 2. sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?
Geniş çöl ufukları arasında çadırlarımızı A) kurduk.
AşağıB) katı sakin ve daha sıcak olduğu için seçtik.
Kardeşimin C) eliyle arkadaşıma mektup yolladım.
Dün gece bir kâğıt D) parçasına alınacakları yazdım.
Aşağıdakilerin hangisinde “perde” kelimesi 3. terim anlamıyla kullanılmıştır?
Yağmur bulutları, güneşi perdeledi.A)
Küçük odanın perdesini yeni diktiriyordu.B)
Okudukça zihnindeki esrar perdesi aralandı.C)
Oyunun son perdesi herkesi hüzünlendirdi.D)
“Aralık” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin 4. hangisinde “iki nesne arasındaki açıklık” anlamıyla kullanılmıştır?
İki masa arasında bir metre aralık var.A)
Bir aralık yazdıklarıma göz atar mısın?B)
Başkan, bir aralık ortadan kayboldu.C)
O aralık, arkadaşlarımdan biri kitabımı D) alıvermişti.
Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi 5. “çoğu kez” anlamında kullanılmıştır?
Senin söylediklerine A) tamamen inanmak istiyorum.
Büyükannem B) genellikle akşamları kitap okurdu.
Bir kelime bile sevdiğimiz insanı C) bazen kırabilir.
Geceyi D) oldukça rahat geçireceğimizi umarım.
(1) Kitapla eğer yaşınız daha pek küçük 6. iken dost olmamışsanız yaşlılık günlerinizde onu sevip onunla arkadaş olmanız pek mümkün değildir. (2) Sizi eğlendiren, güldüren, düşündüren, sizi alıp başka âlemlere götüren kitaplar vardır. (3) Gerçekten de yaşlı insanlarımızın çoğu türlü sebeplerle çocukluklarında kitapla arkadaşlık kuramadıklarından bugün de kitaptan uzak kalmışlardır. (4) Bu yüzden de dünyanın bütün yaşlılarından daha yalnız kalıyorlar.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi, bu paragrafın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
“Bu güzellikleri görmek için Uzungöl’e gün 7. doğarken gelmelisin.”
Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Niçin B) Ne zaman
C) Nasıl D) Nereye
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaş8. tırma” söz konusudur?
Seni bu başarından dolayı kutlarım.A)
Çalışıyorsunuz diye yanınıza girmedim.B)
Okulu bitirmene biz de senin kadar sevindik.C)
Doğruyu söylediğim için bana kızıyorlardı.D)
5. SINIF TÜRKÇE TESTİ A
3
Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir yargı 9. vardır?
Çocukların bisiklet bindiği meydanı, otopark A) yapmışlar.
Kutusunda duran, yayı gevşemiş bir keman B) gibiydim.
Yağmurla gelen fırtına evlerin çatılarını C) uçurdu.
Öğretmenim, ilk uçaklar yapılırken kuşların D) örnek alındığını söyledi.
“Para kazanmayı hiç sevmiyordu ............. 10. hesapsız para harcamaya bayılıyordu.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) ama B) çünkü
C) yani D) bu yüzden
1. uzun11.
2. hayatın
3. yaşanmasında değil
4. yaşanmasındadır
5. değeri
6. iyi
Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) 1 - 2 - 5 - 3 - 6 - 4 B) 2 - 5 - 1 - 3 - 6 - 4
C) 2 - 5 - 6 - 4 - 3 - 1 D) 1 - 2 - 6 - 5 - 3 - 4
“Ekmeden biçilmez.” atasözünü açıklayan 12. cümle aşağıdakilerden hangisidir?
Emek harcanmadan verim alınmaz.A)
Herkesin kendine özgü bir çalışma biçimi B) vardır.
Bazı işler, yardım alınmadan başarılamaz.C)
Her sorunun bir çözümü vardır.D)
Aşağıdakilerin hangisinde “abartma” var13. dır?
Her gün iki saat kitap okurdu.A)
Çıkan fırtına sonucu birçok evin çatısı uçtu.B)
Yazdığı bir kitapla bütün dünyayı etkiledi.C)
Kartal, ağacın tepesinde uzun süre dönüp D) durdu.
“İnsanlara dikkatli, özenli, ölçülü ve sevgi 14. dolu davranmayı ailemden öğrendim.”
Böyle söyleyen bir yazar, aşağıdakilerden hangisiyle nitelenebilir?
A) Saygılı B) Çekingen
C) Dürüst D) Yardımsever
(1) Bir çöplüğü eşelerken15.
(2) Horoz inci bulmuş yerden
(3) Ötmeye başlamış birden
(4) Demiş şunu alan var mı?
Numaralandırılmış dizelerden hangisi kesinlikle hayal ürünüdür?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Çiçek açmış ağaçlara bak ne güzel;16.
Gel bizim olsun serçelerin neşesi!
Gel seninle kırlara açılalım gel!
Neler vadetmiyor akarsuyun sesi!
Cahit Sıtkı Tarancı
Bu şiirde şairin içinde bulunduğu duyguyu aşağıdakilerden hangisi anlatmaktadır?
Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan A) sevinç
Bir şeyi görme ve ona kavuşma isteğiB)
Kurulan hayallerin peşinde koşma isteğiC)
Bir şeyin gerçekleşeceğine duyulan inançD)
5. SINIF TÜRKÇE TESTİ A
4
Yazdıklarımdan çok, okuduklarıma bağlı17. yım. Bir kitabım yayımlanmaya görsün, bir daha okumam. Oysa on kez okuduğum kitaplar vardır. Kendi kitabımdan bir şey öğrenemem. Başkalarının kitabından ise çok şey öğrenebilirim.
Bu paragrafın yazarı aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermiştir?
Yazmaya başlamadan önce ne kadar kitap A) okursunuz?
Okuduğunuz kitaplarla eserleriniz arasında B) benzerlik var mı?
Hangi tür kitaplardan daha çok şey öğreniC) yorsunuz?
Sizin için okumak mı daha önemli yazmak mı?D)
Zaman geçiyor. Bizler zamanın içinde 18. yüzdüğümüz hâlde zamanın geçişini değil de, geçtikten sonra, sadece geçmiş olduğunu hissedebiliyoruz. Ama zaman daha geçmeden, henüz geçerken, onun geçişini âdeta gözle görür gibi bilinçli ve uyanık bir şekilde hissedebildiğimiz gün, öyle geliyor ki bana, bizden habersiz geçmiş zamanın bizde oluşturabileceği bütün acı sürprizleri ortadan kaldırmış olacağız.
Bu parçada yazar, zamanın geçişini hissedebilmeyi aşağıdakilerin hangisiyle anlatmıştır?
Zamanı planlı yaşamaylaA)
Bir işi farkında olarak ve bilerek yapmayla B)
Yaşamın sürprizlerine hazırlıklı olmaylaC)
Yaşananlardan ders çıkarmaylaD)
Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza bi19. raz renk, biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için tek çare kitaplara sarılmaktır.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi kitapların bir özelliği değildir?
İnsanlara yol göstermeleriA)
Farklı yaşamları konu edinmeleriB)
Hoşça vakit geçirmeyi sağlamalarıC)
Kuşaktan kuşağa aktarılmalarıD)
Boğaz gemilerinin İstanbul manzarasına 20. asıl büyük katkıları, bacalarından çıkan dumanlardı. En çok da rüzgâra göre değişen bu karanlık kömür dumanlarını, yaptığım Boğaz manzaralarına eklemeyi severdim.
Bu paragrafın yazarı hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
Resim yaptığıA)
İstanbul’da yaşadığıB)
Gemilerde çalıştığıC)
Boğaz rüzgârını sevdiğiD)
Tarih öncesinde insanlar, biraz merakla 21. biraz da korkarak, geceleri gökyüzünü seyretmişlerdir. Bugün ise pek çok insan, şehirlerde yaşadığından geceleri ender olarak gökyüzüne bakmaktadır. Sonuç olarak, ay ve yıldızların ifade ettiği çeşitli anlamlar günümüz insanı tarafından artık unutulmuştur.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
Günümüzde, insanların önemli kısmının A) şehirlerde yaşadıklarına
Şehirlerde yaşayan insanların gökyüzüne B) çok az baktıklarına
Tarih öncesi insanlarının yönlerini bulmak C) için gökyüzünden yararlandıklarına
Tarih öncesinde yaşamış insanların yıldızlaD) rı kaygıyla seyrettiklerine
5. SINIF TÜRKÇE TESTİ A
5
“Çiçek saksılarını koymaya veya çiçek yetiş22. tirmeye ayrılmış yer.” anlamında bir kelime yapmak için “çiçek” kelimesine aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir?
A) -çi B) -lik C) -li D) -siz
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “portakal” 23. sözcüğü nitelenmiştir?
Bu portakalı senin için aldım.A)
Kardeşim portakal suyunu çok sever.B)
Yarın portakal bahçesine gideceğiz.C)
Küçük portakal daha tatlıydı.D)
“Düş - rüya” kelimeleri arasındaki anlam 24. ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Gökyüzü - gezegen A)
Elektrik - lambaB)
Rüzgâr - yel C)
Müzik - sesD)
Aşağıdakilerin hangisinde “da, de” nin yazı25. mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
Bahar aylarında buralara gezici sirkler gelir.A)
Tren garında resim sergisi açılacakmış.B)
Bugün evde değilsiniz diye size uğramadık.C)
Önce peki dedi, sonrada vazgeçti.D)
TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.
5. SINIF MATEMATİK TESTİ A
6
1.
Yukarıdaki tablo, uzun atlama dalında yapılan yarışma sonunda ilk üçe giren atletlerin atladıkları mesafeleri göstermektedir. Bu yarışmada 1., 2. ve 3. olan atletlerin isimleri aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
1. 2. 3.
A) Yiğit Yusuf Can
B) Yusuf Yiğit Can
C) Yiğit Can Yusuf
D) Can Yiğit Yusuf
Bir iş adamı bankaya olan borcunun onbin2. ler basamağındaki rakamı 1 eksik, yüzler basamağındaki rakamı 2 eksik görmüş ve buna göre ödeme yapmıştır. Banka bu iş adamından kaç TL daha ödeme yapmasını talep edecektir?
A) 300 B) 1200 C) 10200 D) 90800
3.
Noktalar ile oluşturulan yukarıdaki örüntü aynı kurala göre devam ettirilirse 8. adımda elde edilen şekilde kaç nokta olur?
A) 49 B) 56 C) 64 D) 72
Ayşe 799 sayısı ile bir başka doğal sayının 4. çarpımının tahmini sonucunu 400 000 buluyor. Gerçek sonuç tahmininden daha küçük olduğuna göre, Ayşe 799’u aşağıdakilerden hangisi ile çarpmış olabilir?
A) 592 B) 548 C) 519 D) 491
5.
Bir okulun koridorunda yukarıdaki gibi, her birinde bir öncekinden bir fazla resim olacak şekilde 9 pano bulunmaktadır. Panolarda toplam kaç resim sergilenmektedir?
A) 36 B) 45 C) 50 D) 54
Şekildeki koşu parku6. runun 1 tur uzunluğu 425 m’dir. Bu parkurda yapılacak olan 2500 metrelik bir koşunun bitiş yeri, başlangıç yerine göre nerede olur?
A) 375 m gerisinde B) Üzerinde
C) 40 m ilerisinde D) 50 m gerisinde
Gökhan ve Can ellerindeki her bir simidin 7. satışından 30 Kr kazanmaktadır. Gökhan 15, Can 21 simit sattığına göre, Can’ın Gökhan’dan kaç kuruş fazla kazandığı aşağıdaki işlemlerden hangisi ile bulunur?
()
()30213015##-A)
()
()30153021##+B)
()
301521##C)
()
152130#-D) Atletler
Yiğit
Yusuf
Can
7,18
7,8
7,08
Atlanılan
mesafe (m)
Tablo: Atletlerin Atlama
Mesafeleri
1. adım 2. adım 3. adım
...
...
1. pano 2. pano 3. pano 4. pano
Başlangıç Yeri
5. SINIF MATEMATİK TESTİ A
7
8.
Şekildeki su kaplarının aldıkları su miktarları ile satış fiyatları verilmiştir. 27 TL ile en fazla kaç litre su alınabilir?
A) 54 B) 79 C) 83 D) 95
Bir mağaza aynı fiyata sattığı pantolon9. lardan bir tane alana ikinci pantolonu yarı fiyatına satıyor. 2 pantolon alan bir müşteri 66 TL ödediğine göre sadece bir pantolon alan müşteri kaç TL öder?
A) 11 B) 22 C) 33 D) 44
Bir sınıf gezisi için öğrencilere Alanya, 10. Ürgüp, Çanakkale ve Amasra’dan hangilerine gitmek istedikleri soruluyor. Öğrencilerin 41’i
Alanya’ya, 81’i
Ürgüp’e, 125’i
Çanakkale’ye, 245’i Amasra’ya gitmek istediklerini belirtiyor. En çok tercih edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çanakkale B) Ürgüp
C) Alanya D) Amasra
Aşağıdaki modellerden hangisinde boyalı 11. kısmın belirttiği kesir 1812 kesrine denktir?
A) B)
C) D)
Yalçın 1 paket fındığın 12. 51’ini Pelin’e, 53’ünü Beril’e veriyor. Geri kalan 18 fındığı da kendisi yediğine göre bir pakette kaç tane fındık vardır?
A) 60 B) 72 C) 90 D) 108
Bir torbadaki bilyelerin 13. 41’i sarı, 83’ü yeşildir. Geriye kalan bilyeler mavi veya kırmızı renkli olduğuna göre, mavi bilyeler torbadaki bilyelerin kaçta kaçı olamaz?
A) 21 B) 41 C) 81 D) 161
Eni 21 cm, boyu 33 cm olan dikdörtgen 14. şeklindeki bir fotoğraf aynı oranda büyütülecektir. Fotoğrafın boyunun 44 cm olması için eni kaç santimetre olmalıdır?
A) 28 B) 32 C) 54 D) 56
Bir mağazada satı15. lan şapka, eldiven ve atkının satış fiyatları yandaki tabloda verilmiştir. Bu ürünlerin üçüne 45,99 TL ödeyen müşteriye kaç TL indirim yapılmıştır?
A) 5,31 B) 5,49 C) 7,31 D) 7,49
19 L
6 TL
5 L
2 TL
2 L
1 TL
Ürün
Satış Fiyatı (TL)
Şapka
17,99
Eldiven
13,50
Atkı
19,99
5. SINIF MATEMATİK TESTİ A
8
16.
Yukarıdaki eşleştirmelerin doğru olması için kaç numaralı dörtgenlerin yerleri değiştirilmelidir?
A) 1 ve 2 B) 2 ve 3
C) 2 ve 4 D) 3 ve 4
Aşağıdakilerden hangisinde çemberlerden 17. birinin yarıçapı, diğerinin çapına eşittir?
A) B)
C) D)
Karenin tüm simetri doğruları aşağıdakiler18. den hangisinde gösterilmiştir?
A) B)
C) D)
Yandaki şeklin d doğrusuna 19. göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir?
A) B)
C) D)
Paralelkenar
Yamuk
Eşkenar
Dörtgen
1 Dikdörtgen
3
2
4
d
d
d
d
d
5. SINIF MATEMATİK TESTİ A
9
Görünümü yandaki 20. izometrik kâğıt üzerinde verilen yapı kaç tane birim küpten oluşmuştur?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11
Verilen şekil düzgün altı21. gensel ve karesel bölgelerden oluşturulmuştur. Altıgensel bölgenin çevre uzunluğu 24 cm olduğuna göre, şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir?
A) 64 B) 72 C) 84 D) 96
22.
Alanı 6300 cm2 olan bir panoya, çevre uzunluğu 120 cm olan, kare şeklinde bir resim asılmıştır. Panoda kaç santimetrekarelik boş alan kalmıştır?
A) 4500 B) 4800
C) 5400 D) 5900
TRT Çocuk kanalındaki bir çocuk programı 23. 10.40’ta başlayıp 11.50’de bitiyor. Program süresince 5’er dakikalık 3 reklam arası verildiğine göre, bu çocuk programı reklamsız yayınlansaydı kaç dakika sürerdi?
A) 45 B) 55 C) 70 D) 95
24.
Bir dağcının bulunduğu yüksekliğin zamana göre değişimini veren grafik yukarıda verilmiştir. Grafiğe göre, dağcı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Tırmanış süresi, iniş süresinden 50 dakika A) fazladır.
İnmeye başlamadan önce 200 dakika dinB) lenmiştir.
En fazla 300 m yüksekliğe çıkmıştır.C)
İniş süresi, dinlenme süresinden fazladır.D)
25.
Yukarıdaki tabloda Meryem’in matematik dersinin ilk dört sınavından aldığı notlar verilmiştir. Meryem 5. sınavından kaç alırsa not ortalaması 85 olur?
A) 80 B) 82 C) 88 D) 90
MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN VE TEKNOLOJİ BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
Pano
300
250
200
150
100
50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Yükseklik (m)
Zaman
(dakika)
Tablo: Meryem’in Matematik Dersinden Aldığı NotlarSınavlarAldığı Not1. 2. 3. 4. 5.75 80 90 98 ?
5. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ A
10
Aşağıdaki durumların hangisinde sürtün1. me kuvvetinin sağladığı yarar söz konusu değildir?
Yazı yazmakA)
Paraşütle atlamakB)
Frene bastığımızda aracı durdurmakC)
Dişlilerin parçalarını yağlamakD)
Aşağıdaki cümleler temas gerektiren ve 2. gerektirmeyen kuvvetler tablosuna hangisindeki gibi işaretlendiğinde doğru olarak geçirilmiş olur?
1. Elimizden bıraktığımız bozuk parayı yerin çekmesi
2. Vincin tuğlaları yukarı çekmesi
3. Mıknatısın toplu iğneleri çekmesi
A)
Temas
gerektiren
Temas
gerektirmeyen
B)
C)
D)
1

2

3

Temas
gerektiren
Temas
gerektirmeyen
1

2

3

Temas
gerektiren
Temas
gerektirmeyen
1

2

3

Temas
gerektiren
Temas
gerektirmeyen
1

2

3

3.
Şekildeki yaprak, futbol topu ve demir bilyenin d mesafesine götürülmesi için aşağıdakiler yapılıyor.
I- Yaprak, saç kurutma makinesinin rüzgârı ile hareket ettiriliyor.
II- Futbol topu, başka bir top çarptırılarak hareket ettiriliyor.
III- Demir bilye, mıknatıs ile etkilenerek hareket ettiriliyor.
Buna göre yukarıdakilerin hangilerinde temas gerektirmeyen kuvvetler söz konusudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I - II D) II - III
Demir
bilye
Futbol
topu
Yaprak
d
d
d
5. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ A
11
Özdeş K ve L cisimleri; L’nin tabanına yağ 4. sürülerek şekildeki eğik düzlem üzerinde serbest bırakılıyor. K çok yavaş kayarken L hızlıca kayarak zemine ulaşıyor.
Buna göre aşağıdakilerin hangileri L’nin hareketini kolaylaştıran etkiyle benzerlik gösterir?
I- Karda kızak ile yokuştan kayılması
II- Karda araba tekerleklerine zincir takılması
III- Buzlu yollara tuz serpilmesi
A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I - II D) II - III
5.
Özdeş K, L, M mıknatıslarından K ve M sabitlenmiş olup L mıknatısı serbesttir. Bu mıknatıslar yukarıdaki gibi konulduklarında L hareket ederek K mıknatısına yapışıyor. Bu mıknatıslar;
şeklindeki gibi konulduklarında L mıknatısı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?
K’ya yapışır.A)
M’ye yapışır.B)
Yerinde kalır.C)
K ve M mıknatısları arasında gidip gelir.D)
Şekildeki elektrik dev6. resinde 1 ve 2 nolu boşluklara hangi seçenektekiler bağlandığında ampul ışık vermez?
1
2
A)
B)
C)
D)
7.
K, L ve M elektrik devrelerinin ampul sayısı - pil sayısı grafiği yukarıda verilmiştir.
Buna göre K, L, M devrelerinin I, II ve III’te verilen devreler ile eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak verilmiştir?
K
L
M
A)
I
III
II
B)
I
II
III
C)
III
II
I
D)
II
I
III
K L M
1 2 3
d d
K L M
1 2
d d
3
0 1 2 3 4
K
Ampul
Sayısı
Pil
Sayısı
M
L
2
1
3
4
I II III
+ -
+ - + - + -
+ -
+ -
K
L
1 2
+ –
+ –
+ –
+ – + –
5. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ A
12
8.
Okuldan çıkan Ali, babasına doğru yürürken babası I ve II fotoğraflarını çekiyor. Bu iki fotoğrafa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I’de Ali okula daha yakındır.A)
II’de Ali okula daha uzaktır.B)
I’de Ali babasına daha uzaktır.C)
II’de Ali babasına daha uzaktır.D)
Bir gün içerisinde hem gece hem gündüz 9. yaşanır. Bu durum aşağıdakilerden hangileri sonucunda oluşmaktadır?
I- Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı
II- Dünya’nın kendi etrafında dönmesi
III- Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I - II D) I - III
10.
Resme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Ali daha çok ısınır.A)
Efe daha az ısınır.B)
Efe daha çok ısınır.C)
Her ikisi de eşit ısınır.D)
Neşe öğretmen, şekildeki özdeş 11. kaplarda bulunan aynı sıcaklıktaki suları özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıyor ve öğrencilerden kaplardaki suyun sıcaklıkları hakkında yorum yapmalarını istiyor.
Öğrencilerin yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur?
I. kaptaki suyun sıcaklığı daha düşüktür.A)
II .kaptaki suyun sıcaklığı daha düşüktür.B)
Kaplardaki maddeler aynı olduğundan C) sıcaklıkları eşittir.
Kaplardaki maddelerin miktarları farklı olduD) ğundan birşey söylenemez.
,
Ef
eAliGüneş
I. Kap II. Kap
III
5. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ A
13
Şekildeki çubuk 12. ve çerçeve aynı metalden yapılmıştır. Aynı sıcaklıkta iken çubuk, çerçeveden geçmemektedir. Çubuğun çerçeveden geçebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Metal çerçeve ısıtılmalıdır.A)
Metal çubuk ısıtılmalıdır.B)
Her ikisi de soğutulmalıdır.C)
Metal çerçeve soğutulmalıdır.D)
13.
Buhardan buza dönüşüm sırasında yukarıda verilen olaylardan hangileri sırasıyla gerçekleşir?
A) 1 - 4 - 6 B) 2 - 3 - 5
C) 4 - 5 D) 2 - 3
Katı bir maddenin ısıtılmasına ait 14. sıcaklık - zaman grafiği şekilde verilmiştir.
Grafik aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermez?
Eriyen maddenin miktarıA)
Erimeye başladığı zamanB)
Erime sıcaklığıC)
Erimenin bittiği zamanD)
Sıcaklık ve hacimleri eşit X ve Y katılarının 15. kütleleri birbirinden farklıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Suda yüzerler.A)
Yoğunlukları aynıdır.B)
X ve Y farklı maddelerdir.C)
Suda batarlar.D)
Dişleri tam ve sağlıklı olan Selma, yıkanmış 16. elmayı ısırıp iyice çiğnedi ve yuttu.
Bu işlemde aşağıdakilerden hangisi öncelikle görev almıştır?
A) Kesici dişler B) Büyük azı dişleri
C) Küçük azı dişleri D) Yirmi yaş dişleri
17.
Yukarıda verilen kaç numaralı yapı ve organlar birbiriyle yer değiştirirse, vücuda alınan besinlerin izlediği yol doğru olur?
A) 1 - 2 B) 2 - 3 C) 3 - 4 D) 1 - 4
Tabloda önce18. likli görevleri verilen , , , besin gruplarından hangisi aşağıda yanlış belirtilmiştir?
ProteinA)
Karbonhidrat B)
YağC)
MineralD) Ağız Yemek
Borusu
Yutak Mide
İnce
Bağırsak
Kalın
Bağırsak
1 2 3
4
Besin
grubu
Öncelikli
görevi
Düzenleyici
Enerji verici
Yapıcı ve onarıcı
Düzenleyici
Çubuk
Çerçeve
1 2 3
4 5 6
Erime Yoğuşma Donma
Buharlaşma Kaynama Isınma
Sıcaklık (°C)
Zaman
(dakika)
10
1 2 3 4 5 6 7
20
30
40
50
5. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ A
14
Sigara içen kişilerde, aşağıdaki organlar19. dan hangileri zarar görür?
I- Kalp
II- Mide
III- Akciğer
IV- Gırtlak
A) I - II B) III - IV
C) II - III - IV D) I - II - III - IV
Mert’in içtiği bir 20. bardak su, yanda numaralandırılmış olarak verilen hangi organından süzülerek idrarı oluşturur?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Bakkaldan aldığı sütün kutusu üzerinde 21. “Pastörize edilmiştir.” yazısını gören Serhat aşağıdakilerden hangisini düşünmüştür?
Sütün yağının alındığınıA)
Sütün içine vitamin ve mineral katıldığınıB)
Sütün mikroplardan arıtıldığınıC)
Sütün dondurulup tekrar sıvı hâle getirildiğiniD)
Serpil, birbirinin aynı iki fasulye fidesinden 22. birinin yapraklarını koparıp aşağıdaki düzeneği hazırlıyor.
Serpil, aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili gözlem yapacaktır?
Sıcaklığın bitki büyümesine etkisiA)
Yaprakların bitki terlemesine etkisiB)
Büyük yapraklı bitkilerin ne kadar fotosenC) tez yaptığı
Kök ve gövdede besin depo edilmesiD)
Yanda bitkilerle ilgili 23. sınıflandırma şeması verilmiştir.
Buna göre şemada “?” yerine yazılacak bitkiler aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olamaz?
Fotosentez yapmaA)
Solunum yapmaB)
Tohumla üremeC)
Terleme yapmaD) Cam
fanus
Su
Bitkiler
Çiçekli
Bitkiler
?
2 1 2
3 4
5. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ A
15
canlısı, canlısı ile beslenir.24.
canlısı, canlısı ile beslenir.
canlısı, fotosentez yaparak besin üretir.
Yukarıdaki bilgilere göre bu canlıların oluşturduğu besin zinciri hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Mehmet, bazı memeli hayvanları aşağıdaki 25. gibi iki gruba ayırmıştır.
Mehmet, bu gruplamayı yaparken hayvanların hangi özelliklerine dikkat etmiştir?
Beslenme şekillerineA)
Yavrularının bakımınaB)
Çoğalma şekillerineC)
Yaşadıkları yereD)
FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ BİTTİ.
SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ.
Memeli Hayvanlar
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTİ A
16
1.
Atatürkçülüğün Temel Esasları
Atatürk İlkeleri
I
Millî dil
Milliyetçilik
II
Akılcılık prensibi
Laiklik
III
Millî kültürün geliştirilmesi
İnkılapçılık
IV
Millî tarih bilinci
Cumhuriyetçilik
Yukarıdaki tabloda Atatürkçülüğün temel esasları ile ilişkili olduğu Atatürk ilkeleri eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız IV
C) II - III D) I - III
Aşağıda verilenlerin hangisinde neden-sonuç 2. ilişkisi yoktur?
Türk Medenî Kanunu kabul edildi. — Resmî A) nikâh zorunlu hâle geldi.
Ağırlık ve uzunluk ölçülerinde değişiklik B) yapıldı. — Türkiye’nin ekonomik alandaki faaliyetleri kolaylaştı.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi. — C) Ankara başkent yapıldı.
Cumhuriyet ilan edildi. — Yeni Türk devletiD) nin yönetim şekli belirlendi.
I- Saltanatın kaldırılması3.
II- Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
III- Çeşitli fabrikaların açılması
IV- Kanun önünde bütün vatandaşların eşit olması
Yukarıdakilerden hangisi Atatürk’ün “Cumhuriyetçilik” ilkesi ile ilişkilendirilebilir?
A) I B) II C) III D) IV
1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu 4. ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır?
Aşar vergisinin kaldırılmasıA)
Kadınlara belediye seçimlerine katılma B) hakkının tanınması
Denizlerimizde gemi işletme hakkının Türk C) vatandaşlarına verilmesi
Halkın devlet yönetiminde söz sahibi olmasıD)
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşün5. ce Sistemi için söylenemez?
Akla ve bilime dayanır.A)
Bölgesel barışı yeterli görür.B)
Vicdan ve düşünce hürriyetine saygılıdır.C)
Millî birlik ve bütünlüğe önem verir.D)
1 Kasım 1928’de yeni Türk alfabesi olarak 6. Latin harflerinin kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Türk dilinin yapısına uygun olmasıA)
Okuma ve yazmayı kolaylaştırmasıB)
Okur yazar sayısını arttıracak olmasıC)
Tarihimizden gelen millî bir alfabe olmasıD)
Atatürk’ün ölümüyle ilgili aşağıda verilen 7. bilgilerden hangisi doğrudur?
57 yaşında vefat etmiştir.A)
İstanbul’dan alınan cenazesi Savarona yatı B) ile İzmit’e getirilmiştir.
İzmit’e getirilen cenazesi daha sonra kara C) yolu ile Ankara’ya getirilmiştir.
Çankaya Köşkü’nde geçici bir kabir yapılD) mıştır.
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTİ A
17
Yanda resmi verilen Or8. hun Anıtları, günümüzde hangi ülkededir?
A) İran
B) Çin
C) Türkmenistan
D) Moğolistan
I- Vali9.
II- Başbakan
III- Muhtar
IV- Büyükşehir Belediye Başkanı
Verilenlerden hangisi ya da hangileri, halk tarafından seçilerek göreve gelen yöneticilerden değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız IV
C) I - III D) II - III - IV
Fiziki haritalarda kullanılan mavi renk ve 10. tonları aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Dağ ve tepeleriA)
Ova ve platolarıB)
Deniz, göl ve akarsularıC)
Orman, çayır ve meralarıD)
17 Ağustos 1999’da Marmara Bölgesi’nde 11. meydana gelen, çok sayıda can ve mal kaybına neden olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deprem B) Heyelan
C) Çığ D) Sel baskını
Çok çeşitli iklim özelliklerine sahip bir ülke 12. için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Denize kıyısı olduğuA)
Kuzey Yarım Küre’de yer aldığıB)
Çok çeşitli bitki türüne sahip olduğuC)
Hayvancılığın en önemli ekonomik faaliyet D) olduğu
13.
Yukarıda Çanakkale’nin yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Buna göre en fazla yağış hangi mevsimde düşmektedir?
A) Kış B) İlkbahar
C) Sonbahar D) Yaz
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
- 25
- 20
- 15
- 10
- 5
- 0
120-
100-
80-
60-
40-
20-
0-
Yağış (mm) Sıcaklık (ºC)
ÇANAKKALE
Yağış Sıcaklık
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTİ A
18
Aşağıdaki tarım bitkilerinden hangisinin 14. Türkiye ekonomisindeki payı daha azdır?
A) Pamuk B) Tütün
C) Buğday D) Muz
15.
Türkiye’de buğdayın hasat edilme zamanı (sıcaklığın azalmasına bağlı olarak) batıdan doğuya gidildikçe gecikir.
Buna göre haritadaki illerden hangisinde buğday daha önce hasat edilir?
A) Manisa B) Eskişehir
C) Sivas D) Ağrı
Köyümüzde şekerpancarı yetiştiriyor, elde 16. ettiğimiz ürünleri en yakındaki Turhal Şeker Fabrikası’na satıyoruz. Fabrikada işlenen pancar, şeker hâline geldikten sonra satılmak üzere bakkal veya marketlere gönderiliyor.
Parçada hangi ekonomik faaliyetten söz edilmemiştir?
A) Tarım B) Turizm
C) Ticaret D) Sanayi
Yağışın yetersiz olduğu kurak bölgeler17. deki kırsal alanlarda görülen toprak evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır?
Ege BölgesiA)
Akdeniz BölgesiB)
Marmara BölgesiC)
Güneydoğu Anadolu BölgesiD)
İnsanların dinlenmek, eğlenmek ve gezmek-18. görmek amacıyla bir yerden başka bir yere giderek yaptıkları ekonomik etkinliğe ne ad verilir?
A) Ticaret B) Turizm
C) Madencilik D) Ormancılık
Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşa19. ma hakkına sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi bu hakkımızın bize yüklediği sorumluluklardan biridir?
Kişisel eşyalarımızı korumakA)
Tehlikelerden kaçınmakB)
Doğal güzellikleri korumakC)
Sosyal etkinliklerde bulunmakD)
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuri20. yeti Devleti’nin merkezî yönetim birimlerinden biri değildir?
A) Cumhurbaşkanı B) Başbakan
C) Bakanlar D) Vali
Manisa
Eskişehir
Sivas
Ağrı
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTİ A
19
Evrendeki düzen, hiçbir şeyin rastlantı 21. • sonucu ortaya çıkmadığını göstermektedir.
Evrendeki varlıkların kendi kendilerini var • etme güçleri yoktur.
Bu bilgilerin ikisini de iyi değerlendiren kimse, aşağıdakilerden hangisine ulaşır?
Varlıklardaki düzen, onların kendi kendileriA) ni var ettiklerini gösterir.
Evrenin varlığının bir başlangıcı yoktur.B)
Evrendeki yasalar rastlantı sonucu ortaya C) çıkmıştır.
Evren bir yaratıcı tarafından planlı biçimde D) var edilmiştir.
22.
Yukarıdaki araç hareket için yükünün tamamlanmasını bekliyor. Size göre yükü tamamlamak için 3 numaralı kasaya aşağıdakilerden hangisi konulmalıdır?
Fiddünyâ hasenetenA)
Ve kınâ azâbennârB)
Lem yelid ve lem yûledC)
Ve ersele aleyhim tayran ebâbîlD)
Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır.23. •
Oruç, sabretmeyi öğretir. •
Zekât, insana paylaşma, cömertlik ve yar• dımseverlik gibi davranışları kazandırır.
Hac insanlara, birbirlerine eşit ve kardeş• çe yaklaşmayı öğretir.
Bu bilgilerin tümünü aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterebiliriz?
İbadetlerin davranışları güzelleştirdiğineA)
İbadetlerin insanın Allah ile iletişim kurma B) yolu olduğuna
Namaz, oruç, zekât ve hac dışında da ibaC) detler bulunduğuna
İbadetlerin sahip olduğumuz nimetleri iyi D) kullanmayı öğrettiğine
Aşağıdakilerin hangisinde farz olan bir iba24. detten söz edilmiştir?
A) B)
C) D) Sabah okula
gelirken
arkadaşıma
selam verdim.
Ninem hac
yapmak için
Mekke’ye gitti.
Bayramda
kurbanımızı
kesmek için
köye gittik.
.
Babamla
birlikte camide
bayram
namazı kıldık.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ OKUYANLAR AŞAĞIDAKİ SORULARA CEVAP VERECEKLER. OKUMAYANLAR BUNUN YERİNE, AYNI NUMARALI SOSYAL BİLGİLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR.
1- Kul
hüvallahü ehad
2- Allahüs
samed
3- ?
4- Ve lem yekun
lehu küfüven ehad
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTİ A
20
25.
Soru işareti konulan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çalışkanlık B) Emin olmak
C) Paylaşmak D) Adaletli olmak
I- Şapka giyilmesi hakkında kanunun kabul 21. edilmesi
II- Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün (MTA) kurulması
III- Millet Mekteplerinin açılması
Yukarıda verilenlerin eğitim, toplumsal ve ekonomik alanlarla ilişkisi, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
Eğitim
Toplumsal
Ekonomik
A)
II
I
III
B)
II
III
I
C)
I
III
II
D)
III
I
II
Aşağıdakilerden hangisi buluş yapmak için 22. çalışan bir bilim insanının sahip olması gereken özelliklerden değildir?
A) Özgüven B) Gözlemcilik
C) Karamsarlık D) Araştırmacılık
Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki özel23. liklerden hangisinin oluşumunda bölgede görülen iklimin etkisi yoktur?
Taşkömürü yataklarının yer almasındaA)
Çay üretilen tek bölge olmasındaB)
Heyelan olaylarının sık yaşanmasındaC)
Gür ve sık orman örtüsüne sahip olmasındaD)
İnsanların doğada yaptıkları değişiklikler 24. sonu beşeri unsurlar ortaya çıkar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri unsura örnek gösterilir?
A) Çoruh Nehri B) Atatürk Barajı
C) Van Gölü D) Erciyes Dağı
Serap, anne ve babasından izin alarak izci 25. kamplarından birine katılıyor. Burada hem doğayı tanıyor hem de hoşça vakit geçiriyor.
Yukarıdaki açıklamada Serap’ın yerine getirdiği belirtilen roller hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Öğrenci - İzci B) Abla - Çocuk
C) Çocuk - İzci D) Öğrenci - Abla
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ OKUMAYANLAR, AŞAĞIDAKİ SOSYAL BİLGİLER SORULARINA CEVAP VERE-CEKLER. OKUYANLAR CEVAP VER-MEYECEK.
Güleryüzlülük
Dini ve millî bayramlarda öne çıkan duygu, tutum
ve davranışlar
Sevgi ve şefkat
Alçakgönüllülük ?
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ort***** alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
5. SINIF CEVAP ANAHTARI A
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN ve TEKNOLOJİ
SOSYAL BİLGİLER
B1.
C2.
C3.
D4.
B5.
D6.
A7.
C8.
D9.
A10.
D11.
C12.
A13.
A14.
B15.
D16.
A17.
C18.
C19.
D20.
B21.
C22.
B23.
A24.
B25.
D1.
A2.
B3.
A4.
C5.
C6.
A7.
D8.
B9.
C10.
B11.
A12.
D13.
A14.
C15.
A16.
A17.
B18.
D19.
C20.
C21.
B22.
C23.
B24.
D25.
B1.
C2.
A3.
C4.
B5.
D6.
A7.
D8.
A9.
C10.
A11.
C12.
A13.
D14.
A15.
B16.
D17.
B18.
C19.
D20.
D21.
C22.
A23.
B24.
C25.
A1.
C2.
D3.
A4.
B5.
B6.
C7.
C8.
B9.
A10.
B11.
A12.
C13.
A14.
D15.
A16.
D17.
B18.
D19.
A20.
C21.
B22.
D23.
C24.
D25.

http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dpysorular/DPY_2009/DPY-5/5_SINIF_A.pdf
 
Son düzenleme:
Üst Alt