2 Ekim gerçekleşen önemli olaylar

Merhaba

1923 - Müttefik Kuvvetlerin İstanbul'dan ayrılması.
Mustafa Kemal'in ''geldikleri gibi giderler'' dediği işgal güçlerine ait son birlik, İstanbul'dan ayrıldı.
İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından tahliyesi.
İşgal kuvvetlerine ait son askeri birlikler de İstanbul'dan ayrıldı.
İstanbul'da İtilâf Devletleri son birliklerinin, Dolmabahçe önünde Türk bayrağını ve Türk askerini selâmlayarak ayrılmaları.
İstanbul'a 13 Kasım 1918'de gelen ve 16 Mart 1920'de kenti tamamen işgal eden İtilaf Devletleri'nin son birlikleri, Dolmabahçe rıhtımından gemilere binerek kenti terk ettiler.
1922 - Atatürk'ün, İzmir'den Ankara'ya gelişi ve coşku ile karşılanışı.
Atatürk'e "Ankara Hemşehriliği" unvanı teklif ediliyor. (Atatürk'ün cevabı: 05.10.1922).
1920 - Konya'da Delibaş Ayaklanması çıktı.
Konya'da Delibaş Mehmet'in önderliğindeki ayaklanmacılar, Çumra'yı ele geçirdi.
1919 - Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu (bu kabine Harbiye Nazırlığına Mersin'li Cemal Paşa getirilmiştir.)
Atatürk'ün, İstanbul Belediyesi'ne yazısı ve Anadolu hareketinin manasını izah ile İstanbul'u da bu mücadeleye katılmaya çağırması: "Şimdiye kadar bütün mukadderatımızı payitaht idare ediyor ve millet ve memleketimizi kurtaracak girişimler Anadolu'dan değil, hemen daima İstanbul'dan çıkıyordu. Payitahtın bugün maruz olduğu tehlikeleri göz önüne alan Anadolu, mevcut şartlar altında İstanbul'dan kurtuluşu ümit etmek imkânı olmadığını gördüğünden yasal hukukumuzun savunulmasının kendi üzerine düştüğünü takdir edip vazifesini yapmaya başlamıştır. ...Anadolu, bugün İstanbul'un da bir millî vazifesi bulunduğu kanaatindedir. Ve bu vazife de payitahtın her tarafında millî örgüt merkezleri kurarak maddeten ve manen Anadolu millî hareketine katılmak ve baykuş edasıyla milletin mukadderatı üstünde durmakta olan mevcut hükümeti artık bu milletin başından gitmeye her surette davet etmektir."
Atatürk'ün, İzmit Mutasarrıfı Ali Suat ile telgraf görüşmesi: (Mutasarrıfın "Bendeniz, her kim ve her ne için olursa olsun neticesi meçhul bir maceraya başkalarını sevk etmeyi doğru görmem. Hükmüm bu hususta yalnız kendime geçer. Bu sebeple ileriyi görerek yavaş ve tedbirli davranılması taraftarı olduğumu tecrübem üzerine arz ederim(!)" görüşüne Atatürk'ün cevabı: "Zatıâlinize pek içtenlikle ve fakat, bütün kesinliği ile şunu arz ederim ki, zatıâliniz şu anda Ferit Paşa Kabinesi'ne itimat beslemiyorsanız bunu. Dahiliye Nezareti'ne resmen bildirmelisiniz. Eğer milletin hükmü ve arzusuna aykırı olarak Ferit Paşa Kabinesi'ne itimadınız mevcut ise, İzmit'in muhterem halkını millî, yasal hareketinde serbest bırakmak üzere derhal yerinizi terk ile İstanbul'a hareket ediniz!"
Damat Ferit Paşa'nın istifası üzerine Ali Rıza Paşa'nın kabine kuruşu. (Bu kabinede Harbiye Nazırlığı'na Cemal (Mersinli) Paşa getirilmiştir).
1918 - Türkiye ile Mondros Mütarekesi.
İngilizler'in Halep'i alması.
Müttefikler'in Sofya'ya girmesi.
Macarlar'ın bağımsızlık ilanı.
Saint-Quentin'in geri alınması.
Almanlar'ın Wilson'a ilk notası.
Almanlar'ın Wilson'dan ateşkes istemi.
Cambrai'nin geri alınması.
Çekler'in bağımsızlık ilanı.
Lille ve Douai'nin geri alınması.
Belçikalılar'ın Brugge'ye girmesi.
Vittorio Veneto komutasındaki İtalyanlar'ın zaferi.
Hırvatlar'ın ve Slovenler'in bağımsızlık ilanı.
1917 - Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın, Atatürk'ün 30 Eylül 1917 tarihli telgrafına cevabı: "Sina cephesinin iki ordu bölgesine ayrılmasını pek tabiî bulurum. ...Bundan başka Sina cephesinde bulunacak kıtaların harekâtını sevk ve idare etmekle görevlendirilmiş olan Mareşal Falkenhayn Paşa'nın, söz konusu harekâtın muvaffakiyetle neticelenmesi için en doğru karar ve önlemleri alacağına eminim. Bu husustaki itimadıma zatıâlinizin de iştirak buyurmanızı rica ederim."
Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Mareşal Falkenhayn'ın, Atatürk'e yazısı: "...Sina cephesinde görev almakta tereddüt etmekte ısrar buyurup buyurmadığınız hakkında acele cevap verirseniz zat-ı devletlerine pek müteşekkir kalacağım."
1915 - Atatürk'ün, Anafartalar'da, 12 Tümen cephesine gidişi.

1187 - Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü zaptederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi.
1870 - Roma, İtalya'nın başkenti oldu.
1923 - Son işgal birlikleri İstanbul'dan ayrıldı.
1924 - Milletler Cemiyeti'nin 47 üyesi zorunlu tahkim protokolünü imzaladı.
1935 - İtalyan ordusu Etiyopya'ya girdi.
1941 - II. Dünya Savaşı: Almanlar Rusya'ya karşı Tayfun Harekâtı (veya Moskova Meydan Muharebesi) adını verdikleri genel bir taarruzu başlattılar.
1953 - Batı Almanya[ NATO'ya kabul edildi.
1957 - ODTÜ'nün temeli atıldı.
1958 - Fransız kolonisi Gine, bağımsızlığını ilan etti.
1968 - Meksika'da üniversite işgali. Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine yüzden fazla öğrenci öldü.
1969 - Yargıtay, 6 öğrenci örgütünü siyasetle uğraştıkları gerekçesiyle kapattı.
1969 - Doğan Avcıoğlu liderliğinde Devrim gazetesini yayımlanmaya başladı.
1970 - Ankara'da, Merkezi Antlaşma Örgütü (CENTO) binasına bomba atıldı.
1974 - Eski Milli Birlik Komitesi üyesi General Cemal Madanoğlu ve arkadaşları beraat ettiler.
1975 - ABD, Türkiye'ye konulan silah ambargosunu kısmen kaldırdı.
1980 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)avukatlarından Ahmet Veziroğlu ölü bulundu. Bursa Emniyet Müdürlüğü, Veziroğlu'nun Emniyet binasından atlayarak intihar ettiğini iddia etti.
1984 - 12 Eylül 1980 sonrası ilk grev Tuzla'da iki tersanede başladı.
1989 - TRT 3 ve GAP TV resmen yayına başladı.
1990 - Çin havayollarına ait bir Boeing 737 kaçırıldı, Guangzhou havaalanına indikten sonra iki uçağa çarptı; 132 kişi öldü.
1992 - Ege Denizi’ndeki tatbikatlar sırasında, ABD’ye ait uçak gemisinden atılan iki füze Muavenet Muhribi’ne isabet etti; olayda gemi komutanıyla birlikte 5 denizci öldü.
1996 - Peru havayollarına ait bir Boeing 757, Lima'dan kalktıktan hemen sonra Büyük Okyanus'a düştü; 70 kişi öldü.
1999 - II.Çeçen Rus Savaşının başlangıcı, Rusya, 1997'de imzalanan barış anlaşmasını ihlal ederek, Çeçenistan'ı yeniden işgal etti.
2001 - Swissair iflas etti.
2007 - Dünya "Nonviolence Şiddetten Kaçınma" Günü 15 Haziran 2007'de BM Genel Kurulu oybirliği ile 2 Ekim gününü "Dünya Şiddete Hayır Günü-İnternational Day of Non-Violence" olarak ilan etti.

Doğumlar

971 - Gazneli Mahmut, Gazne Devleti'nin hükümdarı (ö. 1030)
1616 - Andreas Gryphius, Alman şair (ö. 1664)
1847 - Paul von Hindenburg, Alman asker ve politikacı (ö. 1934)
1869 - Mahatma Gandi, Hindistan'ın bağımsızlık lideri (ö. 1948)
1904 - Graham Greene, İngiliz romancı (ö. 1991)
1910 - Cahit Sıtkı Tarancı, Türk şair (ö. 1956)
1951 - Sting, İngiliz müzisyen
1966 - Yokozuna, WWF güreşçisi (ölüm: 2000)
1972 - Halis Karataş, Türk binici.
1978 - Ayumi Hamasaki, Japon müzisyen
1982 - Esra Gümüş, Türk voleybolcu.
1985 - Çağlar Birinci, Türk Futbolcu

Ölümler

M.Ö. 322 - Aristo, Antik Yunan filozofu (d. M.Ö. 384)
1865 - Karl Klaus von der Decken, Alman kaşif (d. 1834)
1920 - Max Bruch, Alman besteci ve orkestra şefi (d. 1838)
1927 - Svante Arrhenius, İsveçli kimyacı (d. 1859)
1953 - Reşat Şemsettin Sirer, Türk siyasetçi (d. 1903)
1963 - Refet Bele, Türk asker (d. 1881)
1968 - Marcel Duchamp, Fransız sanatçı (d. 1887)
1973 - Cemal Sahir Kehribarcıoğlu, Türk besteci ve operet sanatçısı
1985 - Rock Hudson, ABD'li sinema oyuncusu (d. 1925)
1989 - Yalın Tolga, Türk tiyatro sanatçısı
1999 - Heinz G. Konsalik, Alman romancı (d. 1921)
 
Üst Alt