• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

12 Haziran gerçekleşen önemli olaylar

  • Konbuyu başlatan mopsy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 0
  • Görüntüleme 2K

Okunuyor :
12 Haziran gerçekleşen önemli olaylar

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba

1939 - 3645 sayılı kanunla İstanbul Elektrik, Tünel ve Tramvay İdaresi kuruldu.
1937 - Atatürk'ün, modern çiftliklerini devlete bağışlaması.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, "Çiftliklerini hazineye bağışlaması nedeniyle Atatürk'e Meclisin samimî hislerinin ve teşekkürlerinin sunulması" kararı.
1936 - Atatürk'ün, Çankaya'da Polonya Büyükelçisi Michel Sokolnicky ve Bulgaristan Büyükelçisi Todor Christov'un güven mektuplarını kabulü.
Atatürk'ün, Çankaya'da İran Elçisi Halil Fahimi'yi kabulü.
1933 - Atatürk'ün hazineye devredeceği mallarında, mirasçıların mahfuz hisselerini önleme amacıyla 2307 sayılı Kanun'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulü: "Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin, Medenî Kanun'un 452. maddesi dairesindeki tasarrufları, mahfuz hisseler hakkındaki hükümden müstesna olup bütün mallarında muteberdir."
1932 - Hicaz Naibi Emir Faysal, Türkiye'yi ziyaret etti.
Atatürk'ün, Çankaya'da Hicaz Umumî Valisi Emir Faysal'ı kabulü, akşam Emir Faysal şerefine Çankaya'da verilen ziyafette konuşması.
1930 - Atatürk'ün, İstanbul'dan Ertuğrul yatı ile Yalova'ya gidişi, yapılmakta olan köşk yapımı ile ilgili bilgi alması, akşam tekrar İstanbul'a dönüşü.
1926 - Yeniçeri Ocağı'nın yerine Eşkinci Askeri Teşkilatı'nın kurulmasına başlandı.
Genç Türkiye Cumhuriyeti'ni Avrupalılara tanıtmak amacıyla 'yüzer sergi' haline dönüştürülen Karadeniz Gemisi İstanbul'dan hareket etti. İsveç'e kadar gidip dönecek olan gemide yerli ürünler ve çeşitli sanat eserlerinin sergileneceği ve geminin uğradığı limanlarda halkın ziyaretine açılacağı açıklandı.
1925 - İstanbul Muallimler Cemiyeti kongresi yapıldı.
1924 - Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu kuruldu.
1921 - Yunan taarruzu öncesinde, Yunan Kralı, Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı İzmir'e geldi.
Atina'dan "İstanbul'a" sesleri arasında uğurlanan Kral Konstantin İzmir'e geldi.
Yunan Kralı Konstantin'in İzmir'e gelişi ve Anadolu'daki Yunan ordusuna bildirisi: "Askerler! Vatanın sesi beni yeniden sizin komutanınız olmaya çağırdı. Elen ülküsü için çarpışıyoruz. İleri!"
Atatürk'ün, Diyarbakır'da bulunan Şeyh Sunusî'nin gönderdiği bayram tebriğine teşekkür cevabı.
19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlayan Kurtuluş Savaşı'nın (Milli Mücadele)'nin ilk adımı,
12 Haziran 1919 tarihinde Mustafa Kemal'in Amasya'ya gelmesiyle devam etmiştir.
Kurtuluş mücadelesinin planları hazırlanmış, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'nin toplanmasına burada karar verilmiş, 22 Haziran 1919 tarihinde yayınlanan "Amasya Genelgesi" ile "Milletin İstiklâlini Yine Milletin Azim ve Kararı Kurtaracaktır" denilerek Milli Mücadele burada fiiliyata geçirilmiştir.
Atatürk Amasya'ya ilk kez 12.6.1919 tarihinde gelmiş ve Millî mücadelenin ilk Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni burada kurmuştur. Amasya kararları burada alınmıştır. Bu görüşmelerin yapıldığı binanın yıkılmış olması nedeniyle yerine Atatürk anıtı dikilmiştir. Amasya protokolü burada imzalanmıştır.
Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Amasya'da Saraydüzü kışlasında vatan için aldıkları 6 maddelik kararname. Sivas'ta ve Erzurum'da Kongreler toplanmasına, temsilcilerin seçim ile gelmesine, bu kararları M. Kemal Paşa, Rauf Orbay ve Kâzım Karabekir'in de içinde bulunduğu bir kurulun uygulamasına, cemiyetlerin serbestçe konuşmalarına, askeri ve mülki teşkilâtın dev*****, savunmaya geçilmesine karar alındı.
1919 - Yunanlıların Bergama'yı işgali.
Alaşehir'de oluşturulan gönüllü müfreze ile Yunan kuvvetleri çarpıştı.
1919 - Atatürk'ün, sabah Havza'dan hareketle öğleden sonra Amasya'ya gelişi ve Hükümet Konağı salonunda konuşması: "Hep beraber aziz vatanımızı ve bağımsızlığımızı kurtarmak için bütün gücümüzle çalışacağız!"
Atatürk'ün, Amasya'dan, annesi Zübeyde Hanım'a kartı (Elden gönderilen ve Amasya fotoğrafını içeren bu kartın arkasında "Valdem Zübeyde Hanım'a" yazılıdır; kartta tarih yoktur). (Söz konusu kart, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin bir odasının duvarında sergilenmektedir).
İngiliz Yüzbaşısı Hurst'un İstanbul'da bulunan İngiliz Yüksek Komiseri Calthorpe'a raporu: "Mustafa Kemal Trabzon ve Erzurum bölgelerini ziyaret etmek istediğini bildirdi."
1917 - Atatürk'ün, sabah, Sekerat'tan hareketle Kumik'e uğrayarak Süphantepe'ye gelişi, buradan Çanakçı'ya giderek Yarbay Mürsel (Baku) komutasındaki 12. Tümen'e ait bazı alayların tabur ve bölüklerini denetlemesi, onlara tatbikat yaptırılması, geceyi Çanakçı'da geçirişi.
1913 - Sait Halim Paşa'nın -Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülüşü üzerine- Sadrazam oluşu.
1911 - Atatürk'ün, Selanik'ten, İstanbul'da Genelkurmay Birinci Şube Müdürü Albay Pertev (Demirhan) Bey'e mektubu: "Beyefendi Hazretleri, ilişikte arz ve takdim ettiğim 'mesele'nin çözümünde bazı arkadaşlar arasında fikir ayrılığı oluştuğundan, zatıâlinizi rahatsız etme cesaretinde bulundum. Görüşleriniz ve yüksek kararınız, hepimizce inandırıcı olacağından esirgenmemesini rica ederim efendim." ("Beşinci Selanik Kolordusu Erkân-ı Harbiye Birinci Şube İkinci Kısmı'na memur Kolağası Mustafa Kemal" imzasıyla yazılan bu mektuba, Albay Pertev Bey'den gelen cevabın, Atatürk'ün görüşüne uygun olduğu görülmüştür).

1826 - Yeniçeri Ocağı'nın yerine Eşkinci Askeri Teşkilatı'nın kurulmasına başlandı.
1830 - Fransa, Cezayir'i sömürgeleştirmeye başladı: İlk adımda Sidi Ferrucha 37.000 asker çıkardı.
1940 - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü başkanlığında toplanan hükümet, savaş dışı kalınmasını kararlaştırdı.
1957 - Kırşehir yeniden il yapıldı.
1958 - Ankara'da Kıbrıs için yapılan mitinge, 150 binden fazla kişi katıldı.
1960 - Geçici Anayasa açıklandı. TBMM'nin bütün hak ve yetkileri, Geçici Anayasa gereğince Milli Birlik Komitesi'ne verildi.
1966 - Keban Barajı'nın temeli atıldı.
1967 - Sovyetler Birliği, uzay aracı Venera 4 Venüs gezegenine yolladı.
1967 - ABD'de ırklar arası evliliği yasaklayan yasalar tamamen lağvedildi.
1968 - İstanbul Üniversitesi, Deniz Gezmiş önderliğinde öğrenciler tarafından işgal edildi.
1984 - Urfa'nın adı Şanlıurfa olarak değiştirildi.
1984 - Foto Muhabirleri Derneği kuruldu.
1990 - Rusya Federasyonu resmen bağımsızlığını ilan etti.
2000 - Türkiye'nin ilk uzay kampı Uzay Kampı Türkiye açıldı.

Doğumlar

1819 - Charles Kingsley, İngiliz yazar (ö. 1875)
1827 - Johanna Spyri, İşviçreli yazar (ö. 1901)
1890 - Egon Schiele, Avusturyalı ressam (ö. 1918)
1910 - Füreyya Koral, Seramik sanatçısı (ö. 1997)
1929 - Anne Frank, Günlüğüyle Nazi zulmünü açığa çıkartan Yahudi kızı (ö. 1945)
1931 - Rodney William Whitaker, ABD'li yazar (ö. 2005)
1941 - Chick Corea, İspanyol kökenli ABD'li caz piyanisti

Ölümler

1840 - Gerald Griffin, İrlandalı yazar (d. 1803)
1912 - Frédéric Passy, Fransız ekonomist Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1822)
1975 - Latife Hanım (Uşaklıgil), Atatürk'ün eşi (d. 1898)
1982 - Karl von Frisch, Avusturyalı etolog Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1886)
1996 - Tolga Aşkıner, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1942)
1996 - Mükerrem Berk Aydın, Türk devlet sanatçısı
2001 - Berat Yurdakul, Türk gazeteci
2003 - Gregory Peck, ABD'li aktör (d. 1916)
2008 - Şener Koltuk,Türk Deneme Pilotu (d. 1951)
 
Üst Alt