zararin tespiti

  1. YukseLL

    Taşıma sırasında meydana gelen zararın tespiti davası dilekçe örneği

    ....... MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Zarar Tespiti İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim ile … Taşıma A. Ş. …/…/… tarihinde … adet cam şişe … adet plastik şişenin taşınması için sözleşme imzalamışlardır. 2-) …/…/… tarihinde taşıma sırasında şişe yüklü treyler...
Üst Alt