zarar tespiti

  1. YukseLL

    Tespit talebi - ziyan zarar için dilekçe örneği

    … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE TESPİT İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI ) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVALI ) : KONU : Kiracısı bulunduğum işyeri büronun su basması nedeniyle uğradığı zarar ve diğer üçüncü şahıslara verdiği zararın tespiti ve bu zarara neden olan su borusu patlamasının...
Üst Alt