yezidi kitabı

  1. mopsy

    Yezidiler

    Merhaba!YEZİDİLER YEZİDİLİK VE YEZİDİLERİN KÖKENİ (Tarih – Yezidiliğin Oluşumu)Yezidilerin kökenleri ve tarihleri ile ilgili somut, yeterli bilgi ve belgeler mevcut değildir. Yezidilik inancının öncülü Şeyh Adiy Bin Musafır'ın Adaviler (Adaviyye) tarikatıdır. Yezidi inanç sisteminin kurucusu...
Üst Alt