yeni işkanunu

  1. dogangunes

    Yeni İşkanunu Gereğince İşyerini Bildirme

    10 Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 3. maddesinde: "İşyerini bildirme MADDE 3. - Bu Kanunun kaps***** giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya...
Üst Alt