vasiyetin iptali

  1. YukseLL

    Vasiyetin iptali davası dilekçesi

    … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Murisin vasiyetnamesinin iptaline karar verilmesi isteminden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkilin babasının vefatıyla …/…/… tarihinde açıklanan vasiyetnamesi, vasiyetnamenin şartlarına uygun olmayıp birçok...
Üst Alt