unvan degisikligi

 1. YukseLL

  çevre bakanlığı personeli görevde yükselme yönetmeliği

  22/5/2005 tarihli ve 25822 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği yönetmeliği
 2. YukseLL

  Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği

  17 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26850 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı...
 3. YukseLL

  SGK görevde yükselme yönetmeliği

  SGK görevde yükselme yönetmeliği değişti [/B] 29 Şubat 2008 CUMAResmî GazeteSayı : 26802YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 19/8/2007 tarihli ve 26618...
 4. YukseLL

  Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan ve bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan personelde aranan nitelikleri belirlemek; bunların atama ve görevde yükselmelerini hizmet...
 5. YukseLL

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav soruları

  16/09/2007 tarihinde Ankara’da yapılan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevde yükselme soru ve cevapları 24 MART 2007 tarihinde yapılan Tapu Sicil Müdürlüğü görevde yükselme sınav soru ve cevapları (1. GRUP: TAPU SİCİL MÜDÜRÜ)
 6. YukseLL

  Akaryakıt İkmal ve Nato görevde yükselme sınav soruları

  2008 yılında yapılan Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Bşk GYS Soruları ve Cevap Anahtarı1. İşletme ve Teknik İşler Şube Müdürü Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı 2. Haberleşme ve Arşiv Şefi Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı 3. Muhasebe Şefi Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı 4. Muhasebe ve...
 7. YukseLL

  Bayındırlık Bakanlığı görevde yükselme sınavı soruları

  26-11-2008 Tarihinde yapılan Bayındırlık Bakanlığı görevde yükselme sınavı soru ve cevaplarıGrup Yapım Şube Müdürü A Kitapçığı Grup İmar Afet Şube Müdürü A Kitapçığı Grup İdari İşler Şube Müdürü A Kitapçığı
 8. YukseLL

  Maliye Bakanlığı görevde yükselme sınavı soru ve cevapları

  1 Agustos 2009 Tarihinde Yapılan Maliye Bakanlığı görevde yükselme sınavı soru ve cevaplarıŞube Müdürü Milli Emlak Şefi Personel Şefi (Merkez) Personel Şefi (Taşra) Bahum Raportör
 9. YukseLL

  İçişleri Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav soruları

  18 Ekim 2009 tarihinde yapılan İçişleri Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav soru ve cevapları
 10. YukseLL

  Diyanet İşleri Başkanlığı mesleki bilgiler sınavı soru ve cevapları

  18 Nisan 2010 Tarihlinde yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Mesleki Bilgiler Sınavı Soru Ve Cevapları
 11. YukseLL

  Mahalli İdareler Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Sınavı soru ve cevapları

  19 Eylül 2010 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Sınavı soru ve cevaplarıDOSYANIN İÇERİĞİ
Üst Alt