torba yasa

  1. YukseLL

    İşi yavaşlatan memur atılacak

    Torba Kanun ile memurlara verilen karne gibi sicil puanı uygulamasına son verilip özlük dosyası uygulamasına geçiliyor. Ayrıca grev yasağı olan memurların ve sözleşmelilerin, üretimden gelen en önemli eylemi olan işi yavaşlatma ve işi durdurma eylemleri de artık memuriyetten çıkarmayla...
  2. dogangunes

    Torba Yasada memura sürgün

    Torba tasarıya göre memurlar ihtiyaç halinde istemeseler bile 6 aylığına başka bir yere gönderilebilecek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve ''Torba Tasarı'' olarak adlandırılan yasa tasarısına eklenen bir madde memurun kendisi istemese de görev yerinin değiştirilebileceğini...
Üst Alt