telefon caldirmak

  1. YukseLL

    Telefon Dinleme ve Cep Telefonu Güvenliği

    Yasal dinleme nedir? Nasıl olur? Haberleşmenin Gizliliği Anayasa'nın 22. maddesi ile güvence altına alınmış olup, kişiler arasındaki haberleşmeye müdahale edilebilmesi ancak Anayasa'nın ilgili hükmü çerçevesinde, Kanun'la düzenlenen şartlarla ve yetkili mahkeme kararı ile mümkündür.5397 sayılı...
Üst Alt