teknik eğitim

  1. dogangunes

    Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

    Meslekî ve teknik eğitim alanlarında ortaöğretimde diploma, sertifika ve belge programlarının uygulandığı örgün ve yaygın eğitim veren kurumlardır.Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezlerinde, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilere...
Üst Alt