tedbir nafakasi

  1. YukseLL

    Tedbir nafakasının kaldırılması istemi dilekçesi örneği

    ....... MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Tedbir Nafakasının Kaldırılması İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim, davalıya, ... Aile mahkemesinin, ... E., ....K. sayılı .../.../... tarihli kararı ile aylık …TL. Tedbir nafakası ödemekteydi. 2-) Ancak davalı ... isimli...
  2. YukseLL

    Tedbir nafakası istemi dilekçesi örneği

    ....... MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Ayda …TL. Tedbir Nafakası İstemi . AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur. 2-) Davalı …/…/… günü müvekkilim ve çocuklarını perişan halde bırakarak...
Üst Alt