tapu tescil davası

  1. YukseLL

    Taşkın inşaat nedeniyle tapu tescil davası dilekçesi örneği

    ....... MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Tapu tescil İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim , tapunun ... Ada, ... Parsel numarasında kayıtlı taşınmazın malikidir. Davalı da, davacının arsasına bitişik taşınmazın sahibidir. 2-) Müvekkilim, kendi arazisi üzerinde bina...
Üst Alt